Projecttaken maken vanuit een e-mailalias

Als je al een e-mailadres hebt dat klanten uit hun hoofd kennen, is het laatste wat je wilt doen om dit te wijzigen. Koppel in plaats daarvan dat adres aan uw project en zet die gesprekken om in gestructureerd werk. Het creëert automatisch een taak in de eerste fase van een project.

Een server voor inkomende e-mail instellen

Schakel in de toepassing Instellingen Externe e-mailservers in en definieer de inkomende e-mailalias die u wilt gebruiken.

Configureer de e-mailalias in uw project

Nu je de server voor inkomende e-mail hebt ingesteld, ga je naar Project ‣ Configuratie ‣ Projecten ‣ Bewerken. Definieer op het tabblad E-mails de gewenste e-mailalias en kies het beleid om een bericht te ontvangen.
Bovendien kunt u deze nu direct instellen bij het aanmaken van een nieuw project.
In the settings of your project, define the emails alias under the tab email in Odoo Project

Belangrijk

Alle ontvangers van de e-mail (Aan/Cc/Bcc) worden automatisch toegevoegd als volgers van de taak.

De e-mail is te zien onder de naam van uw project op het dashboard.

View of the email alias chosen on the dashboard view in Odoo Project