Hoe materiaallijsten (BoMs) beheren voor productvarianten?

Odoo stelt u in staat om één materiaallijst te gebruiken voor meerdere varianten van hetzelfde product. Schakel varianten in via: menuselectie binnen Productie: Instellingen-> “Instellingen”.

../../../../_images/product_variants01.png

You will then be able to specify which component lines are to be used in the manufacture of each product variant. You may specify multiple variants for each line. If no variant is specified, the line will be used for all variants.

When defining variant BoMs on a line-item-basis, the Product Variant field in the main section of the BoM should be left blank. This field is used when creating a BoM for one variant of a product only.

../../../../_images/product_variants02.png