Hoe uw prijzen aan uw klanten aanpassen en kortingen toepassen

Odoo has a powerful pricelist feature to support a pricing strategy tailored to your business. A pricelist is a list of prices or price rules that Odoo searches to determine the suggested price. You can set several critarias to use a specific price: periods, min. sold quantity (meet a minimum order quantity and get a price break), etc.

As pricelists only suggest prices, they can be overridden by vendors completing sales orders. Choose your pricing strategy from Sales ‣ Settings.

../../../../../_images/pricing_options.png

Notitie

  • A single sale price per product : doesn’t let you adapt prices, it use default product price ;

  • Different prices per customer segment : you will set several prices per products ;

  • Advanced pricing based on formula : will let you apply discounts, margins and roundings.

Verschillende prijzen per product

To apply several prices per product, select Different prices per customer segment in Sales ‣ Settings. Then open the Sales tab in the product detail form. You can settle following strategies.

Prijzen per klantsegment

Prijslijsten maken voor uw klantsegmenten: b.v. Partner, eindgebruiker, distributeur enz.

../../../../../_images/pricing_customer.png

The default pricelist applied to any new customer is Public Pricelist. To segment your customers, open the customer detail form and change the Sale Pricelist in the Sales & Purchases tab.

../../../../../_images/customer_pricelist.png

Tijdelijke prijzen

Speciale prijs acties voor b.v. weekends, enz. Vul de start- en einddatums in.

../../../../../_images/pricing_period.png

Tip

Make sure you have default prices set in the pricelist outside of the deals period. Otherwise you might have issues once the period over.

Prijzen per minimale hoeveelheid

../../../../../_images/pricing_quantity.png

Notitie

The prices order does not matter. The system is smart and applies first prices that match the order date and/or the minimal quantities.

Kortingen, marges, afrondingen

Advanced pricing based on formula allows to set price change rules. Changes can be relative to the product list/catalog price, the product cost price, or to another pricelist. Changes are calculated via discounts or surcharges and can be forced to fit within floor (minimum margin) and ceilings (maximum margins). Prices can be rounded to the nearest cent/dollar or multiple of either (nearest 5 cents, nearest 10 dollars).

Once installed go to Sales ‣ Configuration ‣ Pricelists (or Website Admin ‣ Catalog ‣ Pricelists if you use e-Commerce).

../../../../../_images/pricing_formula.png

Each pricelist item can be associated to either all products, to a product internal category (set of products) or to a specific product. Like in second option, you can set dates and minimum quantities.

../../../../../_images/pricelist_apply.png

Notitie

  • Once again the system is smart. If a rule is set for a particular item and another one for its category, Odoo will take the rule of the item.

  • Zorg ervoor dat tenminste één prijslijst van toepassing is voor alle producten

Er zijn 3 berekeningswijzen: vaste prijs, korting en formule.

../../../../../_images/price_computation.png

Hier zijn verschillende prijs instellingen mogelijk dankzij formules

Kortingen met afrondingen

bijv. 20% korting met prijzen afgerond tot 9,99

../../../../../_images/formula_discount.png

Kosten met markup (retail)

bijv. verkoopprijs = 2 * kosten (100% markup) met $5 aan minimale marge.

../../../../../_images/formula_cost.png

Prijzen per land

Prijslijsten kunnen worden ingesteld per landengroep. Elke nieuwe klant krijgt een standaardprijslijst, dat wil zeggen de eerste in de lijst die overeenkomt met het land. Als er geen land voor de klant is ingesteld, neemt Odoo de eerste prijslijst zonder landengroep.

De standaardprijslijst kan worden gewijzigd bij het maken van een verkooporder

Tip

U kunt de volgorde van de prijslijst wijzigen door deze te verslepen in de lijstweergave

Bereken en toon korting% aan klanten

In het geval van korting kunt u de publieke prijs en het berekende kortingspercentage weergeven op de afgedrukte verkooporders en in uw eCommerce-catalogus. Om dit te doen:

  • Check Allow discounts on sales order lines in Sales ‣ Configuration ‣ Settings ‣ Quotations & Sales ‣ Discounts.

  • Pas deze optie toe door ze aan te vinken bij “instellingen”

../../../../../_images/discount_options.png