Tối đa hóa hiệu suất của bạn

Tạo các đội khác nhau

Bạn có thể tạo các nhóm khác nhau để giao vé hỗ trợ cho mỗi nhóm, và bạn có thể tạo một email bí danh duy nhất cho mỗi nhóm để khách hàng có thể liên hệ trực tiếp.

Chỉ định vé hỗ trợ

Các vé hỗ trợ từ khách hàng được tự động chỉ định và cân bằng giữa các thành viên trong nhóm theo cách ngẫu nhiên hoặc thủ công.

Đặt mức ưu tiên cho vé hỗ trợ

Bạn có thể chọn mức độ ưu tiên khác nhau cho vé của bạn.

Bảng chấm công cho vé hỗ trợ

Theo dõi thời gian đã sử dụng trên bảng chấm công. Sử dụng đồng hồ tính giờ để ghi lại thời gian chính xác, với tính năng cho phép nhiều người cùng lúc ghi lại thời lượng hỗ trợ cùng một nhiệm vụ/phiếu hỗ trợ. Bảng chấm công có thể được hiển thị trên cổng thông tin của khách hàng.


Đa kênh

Tạo vé qua email

Khách hàng có thể dễ dàng tạo vé qua email. Những email đến sẽ tự động tạo vé và sẽ được chuyển đến đúng đội hỗ trợ tương ứng dựa vào địa chỉ email bí danh.

Tạo vé qua mẫu trên trang web

Khách hàng có thể tạo một vé qua đơn trực tuyến. Đơn trên trang web có thể được tùy chỉnh theo ý muốn của bạn.

Tạo phiếu hỗ trợ qua Trò chuyện Trực tiếp

Bạn có thể tương tác với khách hàng thông qua Trò chuyện Trực tiếp và tạo vé hỗ trợ ngay từ cửa sổ trò chuyện.

Tạo vé hỗ trợ ngay tại chỗ

Nếu bạn nhận thấy rằng một khách hàng đã đề cập đến một vấn đề trên một kênh bên ngoài như diễn đàn, Twitter hoặc Facebook, bạn có thể tự tạo vé hỗ trợ trong hệ thống và bắt đầu ngay lập tức.

Tạo vé từ khách hàng tiềm năng

Chuyển đổi một khách hàng tiềm năng sang vé hỗ trợ với một cú nhấp chuột. Đảm bảo không có yêu cầu nào bị bỏ sót hoặc không được trả lời.


Phân tích công việc của bạn

Thiết lập quy tắc SLA của riêng bạn

Đặt các tiêu chuẩn cho đội của bạn bằng cách tạo các chính sách SLA riêng. Các Thỏa thuận cấp dịch vụ có thể được tạo dựa trên loại phiếu xuất, thẻ và/hoặc mức độ ưu tiên. Chọn giai đoạn cần đạt được hoặc SLA sẽ áp dụng ở một giai đoạn cụ thể.

Trang tổng quan hỗ trợ

Có một cái nhìn tổng quan đầy đủ về các vé hỗ trợ khách hàng trên trang tổng quan của ứng dụng Hỗ trợ và theo dõi hiệu suất cũng như tỷ lệ thành công của bạn.

Đánh giá của khách hàng

Khách hàng có thể phản hồi về trải nghiệm của họ chỉ trong một cú nhấp chuột bằng cách sử dụng hệ thống đánh giá dành cho khách hàng. Điều này cho phép bạn theo dõi mức độ hài lòng của họ cũng như đánh giá thành viên nhóm phụ trách vé để theo dõi KPI dễ dàng. 


Tự phục vụ

Học trực tuyến

Bạn có thể cung cấp tài liệu hướng dẫn của mình như slide, video hoặc tài liệu có trên trang web của mình thông qua Odoo Slides, chia sẻ với khách hàng bằng cách đăng nội dung của bạn trên trang Hỗ trợ. Không cần nhập lại lần thứ hai trên trang Hỗ trợ, tất cả nội dung hướng dẫn của bạn đều được đồng bộ hóa.

Diễn đàn trung tâm hỗ trợ

Đối với câu hỏi hoặc vấn đề mà bạn nhận được thường xuyên, bạn có thể đăng trong diễn đàn trực tuyến dưới mục Câu hỏi thường gặp, nơi khách hàng có thể dễ dàng tìm thấy câu trả lời cho các vấn đề phổ biến nhất.

Đóng vé hỗ trợ

Cho phép khách hàng đóng vé hỗ trợ từ cổng thông tin. Giảm thiểu các trường hợp vé yêu cầu đã đóng nhưng vấn đề của khách hàng vẫn chưa được giải quyết, tránh hiểu lầm và thêm thời gian cho đội ngũ hỗ trợ tập trung vào những vé hỗ trợ mới hoặc những yêu cầu hỗ trợ phức tạp hơn.