Liên hệ

Hãy liên hệ với chúng tôi về bất kỳ vấn đề nào liên quan tới ứng dụng của Odoo, dịch vụ của công ty chúng tôi.

We will handle your personal data as described in our Privacy Policy, to answer your question and provide information about our products and services.

Văn phòng Odoo

Bỉ

HQ MARKETING R&D

Rue des Bourlottes, 9
1367 Grand-Rosière

+32 (0)81 81 37 00
FINANCE HR SERVICES

Chaussée de Namur, 40
1367 Grand-Rosìere

+32 (0)81 81 37 00
EVENTS MARKETING SALES

Avenue Van Nieuwenhuyse, 6
1160 Brussels

+32 (0)2 290 34 90

Luxemburg

SERVICES

14 Rixegoard
L-8353 Garnich

+352 20 21 14 52

Mỹ

MARKETING SALES SERVICES

250 Đại lộ Executive Park
Căn hộ 3400
San Francisco, CA 94134

+1 (650) 691-3277
SALES

134 N đường số 4
Thành phố Brooklyn
New York, NY 11249

+1 (917) 981-4079

Mexico

SALES SERVICES

Mexico


+52 55 5081 6564

Colombia

SALES SERVICES

Colombia


+57 1 508 8900

Hong Kong

MARKETING SALES SERVICES

118 đường Connaught Road West
Phòng 07 - 10, tầng 38, Tòa nhà Yat Chau International Plaza
Sai Ying Pun

+852 3950 0610

Ấn Độ

R&D SALES SERVICES

201, tầng 2, tòa nhà IT Tower 4
InfoCity Gate - 1
Gandhinagar, Gujarat 382007

+91 (79) 40 500 100

Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất

SALES SERVICES

3501, JBC1 tower, Cluster G,
Jumeirah Lake Towers
Dubai

+971 45896470