Phần mềm quản lý cho thuê
duy nhất đáp ứng mọi nhu cầu

Từ Lập lịch đến Hóa đơn.
Toàn bộ quy trình cho thuê đều tập trung tại một chỗ.
Bắt đầu ngay - Miễn phí

Free, forever, with unlimited users. (Why?)

Odoo Rental video

Từ Báo giá thuê đến Hóa đơn

Quản lý mọi việc từ một nơi duy nhất.

Tạo đơn hàng thuê, lịch biểu, hàng giao, hàng trả về và hóa đơn từ một dạng xem duy nhất.
Có được tất cả các thông tin cần thiết, trực tiếp trên đơn hàng thuê.

Closeup on rental status's interface
A form being filled out to rent a printer in Odoo Rentals

Tổng quan theo thời gian thực

Dễ dàng lập lịch cho thuê.

Theo dõi tính khả dụng của sản phẩm và số sê-ri từ dạng xem Gantt. Cần duy trì hoặc kiểm tra chất lượng sản phẩm? Không cung cấp sản phẩm giữa hai lần thuê với thời gian đệm.

Báo giá chuyên nghiệp

Làm nổi bật sản phẩm và tối đa hóa doanh thu.

Gửi đơn hàng thuê rõ ràng cho khách hàng của bạn. Cấu hình sản phẩm theo các yêu cầu của họ và tối đa hóa doanh thu của bạn bằng cách giới thiệu các sản phẩm tùy chọn.

A desktop showing af rental order in Odoo Rentals

Tích hợp hoàn toàn với các ứng dụng Odoo khác

Cuối cùng cũng có một giải pháp quản lý hoàn toàn vòng đời sản phẩm cho thuê
BÀI NGHIÊN CỨU THEO TRƯỜNG HỢP

Với ứng dụng Odoo Cho thuê, đội dự án giờ sẽ có cái nhìn tổng quan rõ ràng về tất cả các máy thở được chuyển tới các bệnh viện và thời gian chúng được sử dụng.

7triệu người dùng
phát triển kinh doanh với Odoo

Giải phóng tiềm năngTạo đà tăng trưởng

Truy cập ngay - Không yêu cầu thẻ tín dụng