Phần mềm chi phí thuê duy nhất
phù hợp với mọi nhu cầu của bạn

Từ Lập lịch đến Xuất hóa đơn.
Mọi quy trình xử lý chi phí thuê của bạn đều tập trung tại một chỗ.
Bắt đầu ngay - Hoàn toàn miễn phí
Odoo Rental

Từ Báo giá thuê đến Hóa đơn

Quản lý mọi việc từ một địa điểm duy nhất.

Tạo đơn hàng thuê, lịch biểu, hàng giao, hàng trả về và hóa đơn từ một dạng xem duy nhất.
Có được tất cả các thông tin cần thiết, trực tiếp trên đơn hàng thuê.

Tổng quan theo thời gian thực

Dễ dàng lập lịch chi phí thuê của bạn.

Theo dõi tính khả dụng của sản phẩm và số sê-ri từ dạng xem Gantt. Cần duy trì hoặc kiểm tra chất lượng sản phẩm của bạn? Không cung cấp sản phẩm giữa hai mức thuê với thời gian đệm.

Báo giá chuyên nghiệp

Nêu bật các sản phẩm và tối đa hóa doanh thu của bạn.

Gửi đơn hàng thuê rõ ràng cho khách hàng của bạn. Cấu hình sản phẩm theo các yêu cầu của họ và tối đa hóa doanh thu của bạn bằng cách chào bán các sản phẩm tùy chọn.

Tích hợp hoàn toàn với các Ứng dụng Odoo khác

Cuối cùng, một giải pháp quản lý trọn đời sản phẩm thuê
BÀI NGHIÊN CỨU THEO TRƯỜNG HỢP

Với ứng dụng Dịch vụ cho thuê Odoo , đội dự án giờ sẽ có cái nhìn tổng quan rõ ràng về tất cả các máy thở được chuyển tới các bệnh viện và thời gian chúng được sử dụng.

5triệu người dùng
phát triển kinh doanh với Odoo

Unleash your growth potential

No credit card required - Instant access