Tài liệu Odoo

Tiết kiệm thời gian ghi hóa đơn, quét hợp đồng, phê duyệt tài liệu và trở thành một công ty không giấy tờ.

Bắt đầu ngay - Hoàn toàn miễn phí
Tài liệu Odoo

DMS được phát minh lại

Di chuyển đến một cách tiếp cận không cần đến giấy tờ.

Với Tài liệu Odoo, bạn có thể dễ dàng chia sẻ, gửi, phân nhóm và lưu trữ tài liệu quét. Bạn cũng có thể tạo ra các tài liệu kinh doanh như hóa đơn nhà cung cấp, bảng công việc, danh mục sản phẩm cần sản xuất.


...

Đơn giản hóa quy trình làm việc của bạn

Tận dụng triệt để quy trình tích hợp phê duyệt, kiểm soát và xác nhận, với các hoạt động, trò chuyện và quy tắc hành động để đảm bảo mọi thứ được thực hiện bởi đúng người vào đúng thời điểm.

...

Cổng email

Using the email gateway, bills are created automatically from a scanned document or directly from your vendor's email.  

...

Phối hợp với nhóm và khách hàng của bạn

Cung cấp tài liệu cho đồng nghiệp, khách hàng hoặc nhà cung cấp của bạn. Chia sẻ tệp và thư mục công khai với khách hàng của bạn và cho phép họ nhập tài liệu trực tiếp.

...

Làm việc liền mạch với Ứng dụng chữ ký điện tử

Đừng lãng phí thời gian in và quét tài liệu mà ai đó phải ký. Thay vào đó, hãy gửi chúng cho đúng người, ký tên và gửi lại trực tiếp..

...

Xử lý tài liệu theo mẻ

Làm việc theo mẻ bằng cách yêu cầu các phê duyệt, thay đổi thư mục, gắn thẻ và quy gán nhiều tệp cùng lúc thay vì từng cái một.

...

Tích hợp với những ứng dụng Odoo

Tài liệu được tích hợp với các Ứng dụng Odoo khác. Theo dõi các phiên bản kế hoạch và bảng tính với PLM, tạo hóa đơn nhà cung cấp chỉ bằng một cú nhấp chuột với sự trợ giúp của AI trên ứng dụng Kế toán của chúng tôi, hoặc tạo bảng công việc từ các tài liệu cụ thể.

Xem lượng thời gian bạn có thể tiết kiệm được

Dùng máy tính tương tác bên dưới và ước tính số lượng nhiệm vụ thủ công liên quan đến tài liệu mà bạn hay các nhân viên thực hiện mỗi tháng.

Có bao nhiêu tài liệu (hợp đồng/NDA) được ký?
Bao nhiêu lần mọi người phải tìm kiếm một tài liệu?
Mọi người phải yêu cầu cung cấp một tài liệu bao nhiêu lần?
Ghi lại được bao nhiêu hóa đơn?
Có bao nhiêu người được thuê?
(trên cơ sở hàng tháng)
Không Tài liệu Odoo 45.2 giờ
Với Tài liệu Odoo: 4.3 giờ
Bạn tiết kiệm được
40.9
giờ
/ tháng
90.4%
thời gian đã tiết kiệm
*chỉ áp dụng cho các mẫu liệt kê,
ứng dụng Quản Lý Tài Liệu có thể giúp bạn làm NHIỀU việc hơn thế nữa.
Cách thức tính toán này hoạt động như thế nào?
Không Tài liệu Odoo
Hỏi khách hàng về thông tin cho hợp đồng (địa chỉ, tên, ...) 2 phút
Phát thảo hợp đồng với thông tin khách hàng dựa trên mẫu có sẵn 4 phút
Gửi hợp đồng cần có chữ ký của khách hàng 2 phút
Nhận các hợp đồng đã ký và in 5 phút
Tìm CEO hoặc Quản lý để ký 5 phút
Sự gián đoạn của CEO/Quản lý 10 phút
Quét hợp đồng đã ký của cả hai bên 5 phút
Gửi hợp đồng cho cả hai bên 1 phút
Lưu trữ 1 phút

Tổng cộng: 33 phút
Với Tài liệu Odoo
Gửi mẫu cho khách hàng & quản lý 1 phút
Khách hàng điền dữ liệu và ký tên của mình 0 giây
Quản lý việc ký điện tử chỉ bằng một cú nhấp chuột 1 phút
Mọi người nhận một bản sao, tài liệu được tạo chỉ mục và lưu trữ 0 giây
- -
- -
- -
- -
- -

Tot: 2 phút
Trước khi có Tài liệu Odoo
Trong khi ghi nhận thanh toán, kế toán bị thiếu biên lai 30 giây
Gửi email để yêu cầu nhận, đặt một việc cần làm để theo dõi 60 giây
2 tuần sau, gửi nhắc nhở để nhận được biên lai 30 giây
Nhân viên gửi ảnh chụp biên nhận qua email 60 giây
Sau khi nhận được hóa đơn, hãy mở lại phần mềm kế toán để ghi lại chi phí 120 giây
Lưu trữ biên lai trong DMS hoặc in ra 0 giây
Tìm khoản thanh toán để đối chiếu với biên nhận còn thiếu 90 giây

Tổng cộng: 390 giây
Sau khi có Tài liệu Odoo
Gửi một yêu cầu cho “tài liệu còn thiếu” trên Biên lai 2018/0021 20 giây
Theo dõi tự động 0 giây
Nhân viên tải lên ảnh hóa đơn 60 giây
Biên lai được xử lý tự động (nhờ vào AI) và được lưu trữ đúng nơi 0 giây
Kế toán có thể xác nhận và đối chiếu biên lai theo từng đợt 20 giây
- -
- -

Tot: 100 giây
Trước khi có Tài liệu Odoo
Gián đoạn công việc hiện tại của bạn khi lấy một logo mà bạn cần
60 giây
Gửi email tới nhà thiết kế 65 giây
Nhà thiết kế gửi logo cho bạn 70 giây
1 ngày sau: đọc phần phản hồi, tải logo, tiếp tục làm việc với tài liệu của bạn 60 giây

Tổng cộng: 225 giây
Sau khi có Tài liệu Odoo
Định vị tệp trong Tài liệu của Odoo 30 giây
- -
- -
- -

Tổng cộng: 30 giây
Trước khi có Tài liệu Odoo
Ghi lại 50 hóa đơn theo cách thủ công 37 phút
Yêu cầu xác nhận 10 hóa đơn (quét, gừi qua email, chờ phản hồi) 22 phút
Lưu trữ và chỉ mục hóa đơn 3 phút
- -
- -

Tổng cộng: 62 phút
Sau khi có Tài liệu Odoo
Quét 30 hóa đơn giấy 2 phút
Cổng email xử lý 20 hóa đơn cho bạn 0 giây
AI xử lý tất cả các hóa đơn cho bạn 0 giây
Xác thực 50 hóa đơn được ghi trước 7 phút
Hỏi Xác thực cho 10 hóa đơn (trong một cú nhấp chuột, với các lần theo dõi tự động) 3 phút

Tổng cộng: 12 phút
Trước khi có Tài liệu Odoo
Hỏi người nộp đơn về thông tin (SSN, ngày đầu tiên làm việc, v.v) 6 phút
Chuẩn bị hợp đồng lao động, lưu dưới định dạng pdf, gửi cho người nộp đơn 15 phút
Tiếp nhận phiên bản đã ký của ứng viên, trả lời email, in ra 5 phút
Đến văn phòng quản lý, ngắt lời anh ta (2x), yêu cầu chữ ký 15 phút
Ghi lại hợp đồng. Quét tài liệu có chữ ký của cả hai, gửi cho người nộp đơn, tải lên trong DMS 3 phút
Gửi hợp đồng đã ký đầy đủ cho công ty biên chế 1 phút
Ngày đầu tiên: gặp mặt để đọc các chính sách của công ty, in ấn, quét tài liệu đã ký 35 phút

Tot: 78 phút
Sau khi có Tài liệu Odoo
Nhấp vào Gửi Ưu đãi dựa trên mẫu 20 giây
Người nộp đơn xem xét, nhập thông tin và ký thư mời nhận việc 0 giây
Quản lý ký tài liệu 45 giây
Nhấp vào “Gửi chính sách công ty” 10 giây
- -
- -
- -

Tổng cộng: 75 giây

Làm nhiều hơn trong thời gian ngắn hơn

Với Tài liệu Odoo, mọi thứ bạn cần luôn luôn sẳn sàng để sử dụng. Theo dõi tất cả các tệp của bạn và không thất lạc một tệp nào; tất cả đều được sắp xếp và lưu trữ ở cùng một nơi, an toàn và bảo mật.

Tích hợp hoàn toàn với mọi Ứng dụng của Odoo

PLM

PLM

Quản lý thay đổi kỹ thuật và phiên bản dễ dàng.

Sign

Sign

Tự động hóa quá trình ký kết hợp đồng của bạn.

Kế toán

Kế toán

Biến các báo giá thành hóa đơn được thiết kế chuyên nghiệp chỉ bằng một cú nhấp chuột.

Dự án

Dự án

Quản lý dự báo dự án, các đội nhóm và các tệp. Dễ dàng giao nhiệm vụ và giám sát từng bước của dự án.

5triệu người dùng
phát triển kinh doanh với Odoo

Unleash your growth potential

No credit card required - Instant access