Tăng cường giao tiếp nhóm

Trò chuyện nhóm và riêng tư, tích hợp với tất cả các mô-đun

Bắt đầu ngay - Hoàn toàn miễn phí
Miễn phí. Không giới hạn người dùng. Mãi mãi.

Tham gia vào cuộc hội thoại với đồng nghiệp

Một công cụ giao tiếp mạnh mẽ.

Thúc đẩy các cuộc thảo luận giữa tất cả các cấp trong công ty của bạn. Có cái nhìn tổng quan về các chủ đề đang được thảo luận và tất cả các tin nhắn mới trong phần bản tin của mô-đun.

Trò chuyện trực tiếp
từ mọi nơi

Để các cuộc hội thoại luôn được mở trong các mô-đun khác.

Biến cuộc trò chuyện của bạn trong một cửa sổ bật lên để tiếp tục trò chuyện trong các mô-đun Odoo khác.

Tạo kênh liên lạc & nhóm riêng tư

Bắt đầu một cuộc thảo luận với các kênh công cộng và cho phép bất kỳ nhân viên nào tham gia cuộc trò chuyện. Tạo các kênh riêng để chỉ mời một nhóm người được chọn.

Gửi thông báo

Cá nhân hóa các thông báo được gửi để giảm thiểu tối đa tình trạng ô nhiễm hộp thư trong khi đảm bảo gửi được các thư quan trọng. Nêu rõ đối tượng và thời gian nhận.

Tích hợp với tất cả mô-đun

Theo dõi tất cả các hành động trong một cửa sổ

Chọn cách bạn muốn xử lý thông báo, thêm người theo dõi vào các bảng công việc, lên lịch các hoạt động, gửi tin nhắn và thông báo, và trò chuyện, tất cả chỉ từ một màn hình duy nhất. Xem các đồng nghiệp đang thực hiện những hoạt dộng gì và tốc độ phản hồi tin nhắn bằng cách kiểm tra trạng thái của họ và duy trì kết nối với họ và các đối tác thông qua ứng dụng.

5triệu người dùng
phát triển kinh doanh với Odoo

Unleash your growth potential

No credit card required - Instant access