Lên kế hoạch linh hoạt

Với ứng dụng lập kế hoạch tuyệt vời, chắc chắn việc thực hiện sẽ đạt kết quả tốt!
Bắt đầu ngay - Hoàn toàn miễn phí
Odoo Planning

Biểu đồ Gantt nâng cao

Nằm giữa Ứng dụng Lập kế hoạch Odoo là một công cụ biểu đồ Gantt được thiết kế đẹp mắt và nâng cao.
Nó giúp bạn hiểu rõ về kế hoạch sắp tới của bạn và cho phép bạn chỉnh sửa các công việc hoặc bảng chấm công của ca làm việc chỉ bằng một cú nhấp chuột.

Viết nên tương lai của bạn

Dù bạn đang tìm cách quản lý lịch trình của nhân viên hay dự báo các dự án, thì Ứng dụng Lập kế hoạch của Odoo sẽ giúp bạn chú trọng vào việc phối hợp và tổ chức công việc nhanh như cắt. Tạo các ca làm việc, gán và hủy gán bằng một cú nhập chuột kéo-và-thả đơn giản.

Nắm quyền kiểm soát

Nhân viên có thể truy cập lịch biểu của họ qua cổng thông tin cá nhân. Họ không chỉ có cái nhìn rõ ràng về các ca làm việc của mình mà còn có thể mở ca làm việc hoặc tự hủy gán trực tiếp từ máy tính hoặc điện thoại thông mình của mình.

5triệu người dùng
phát triển kinh doanh với Odoo

Unleash your growth potential

No credit card required - Instant access