Nghỉ phép không rườm rà

Từ phân bổ đến đơn nghỉ phép cần phê duyệt, hãy đơn giản hoá và minh bạch hoá mọi bước trong quá trình quản lý nghỉ phép với ứng dụng Nghỉ phép của Odoo.

Bắt đầu ngay - Miễn phí
Miễn phí, vĩnh viễn, không giới hạn người dùng. Xem lý do

Đón đầu
mọi đơn xin nghỉ phép

Tạo ra bất kỳ loại nghỉ phép nào mà bạn muốn! Tự quyết định về cài đặt phê duyệt và xác thực, cấu hình thông báo và tùy chỉnh các tùy chọn hiển thị để mọi thông tin được tổ chức ngăn nắp.

mũi tên
Xem bảng phân tích thời gian còn lại của bạn. Thời gian được phân bổ

Bạn có ngày nghỉ không?

Nắm bắt từng ngày nghỉ được cấp cho bạn ngay khi bạn mở ứng dụng, để không còn ngày nghỉ nào lại bị hết hạn.

Kỳ nghỉ phép chỉ cách bạn vài cú nhấp chuột

Nhân viên có thể nộp đơn xin nghỉ phép chỉ trong vài cú nhấp chuột. Việc viết câu trả lời tự động "Vắng mặt" còn mất nhiều thời gian hơn.

Nắm bắt thời gian nghỉ phép của bạn hoặc xin thêm Đơn xin nghỉ phép

Xem xét, phê duyệt, xong

Không còn lãng phí thời gian cho quá trình phê duyệt quá phức tạp hoặc thủ công. Nhờ tính năng tổng hợp tất cả đơn của bộ phận bạn trong một trang chủ duy nhất, bạn có mọi thông tin cần thiết để phê duyệt đơn xin nghỉ phép ngay lập tức.

Phê duyệt
One click approval!

Mọi tính năng
đều ưu việt.

Kế hoạch tích luỹ

Tùy chỉnh kế hoạch tích lũy để tự động phân bổ thêm thời gian nghỉ phép cho nhân viên khi họ đạt được các mốc thời gian nhất định tại công ty.

Phân tích nghỉ phép

Dễ dàng truy cập báo cáo chi tiết để xem xu hướng và xem nhân viên nào vẫn còn nợ thời gian nghỉ phép.

Ngày cấm

Cấu hình các ngày cụ thể mà nhân viên không thể tạo hoặc nộp đơn xin nghỉ phép.

Phê duyệt nhiều bước

Chỉ định ai cần phê duyệt đơn xin nghỉ phép của nhân viên trước nó được xác thực.

Xem tất cả tính năng
Tham gia cộng đồng 12 triệu vui vẻ người dùng
phát triển doanh nghiệp cùng Odoo

Sau khi nhận ra rằng chúng tôi cần những tính năng mạnh mẽ hơn bảng tính, chúng tôi đã bắt tay tìm kiếm một cơ sở dữ liệu chuyên sâu hơn. Chúng tôi đã thử một số giải pháp khác, nhưng chúng đều khó sử dụng. Sau đó, chúng tôi tình cờ phát hiện ra Odoo và với phản hồi thần tốc từ đội ngũ Odoo, cơ sở dữ liệu của chúng tôi đã nhanh chóng đi vào hoạt động.

Michiel Vrolix picture
Michiel Vrolix
Trưởng dự án tại BREATHNEY

Giải phóng tiềm năng,
tạo đà tăng trưởng

Bắt đầu ngay - Miễn phí
Không yêu cầu thẻ
Truy cập ngay lập tức