Studio Odoo

Tạo & Tùy chỉnh
Business AppsMobile AppsAdvanced ScreensReports TemplatesAutomated TasksFlawless Workflows

Ảnh chụp màn hình Odoo Studio

Tất cả những gì bạn cần để xây dựng ứng dụng tùy ý.

Bạn trở thành nhà phát triển.

Tạo ra các hồ sơ xin việc đẹp mắt

Thiết kế các ứng dụng có đầy đủ tính năng
chỉ trong vài phút, thay vì vài tuần.

Thiết kế Báo cáo tuyệt đẹp

Chỉ cần kéo và thả để tạo báo cáo 
với trình lập báo cáo của chúng tôi.

Tùy chỉnh Màn hình nâng cao

Đồ thị, Kanban, bảng phân tích dữ liệu
biểu đồ Gantt, ma trận, v.v...

Tự động hóa Dòng công việc kinh doanh

Thêm logic kinh doanh vào ứng dụng của bạn, tự động hóa các tác vụ không có sự phát triển.

Tăng năng suất

Tăng cường cho ứng dụng của bạn với một cổng email,
công cụ báo cáo, BI, quy trình công việc, v.v.

Sẵn sàng chuyển sang di động

Các ứng dụng tự động điều chỉnh cho phù hợp với màn hình 
nhỏ hơn thông qua giao diện người dùng linh hoạt của chúng tôi.

“ Xin chúc mừng cho công cụ thiết kế ứng dụng tuyệt vời này.
Đó là những gì chúng ta đều mong đợi. ”

Guilhem Juers, CEO SAS DSMEd

5triệu người dùng
phát triển kinh doanh với Odoo

Unleash your growth potential

No credit card required - Instant access