Logos

Usage

 • Don't recreate the logo.
 • Logos should only be used in the colors provided
 • Always include sufficient clear space around the logo
 • Abide by minimum size requirements (20px height)

Partner logos

Can only be used by Official Odoo Partners.

Download SVG or PNG

Download SVG or PNG

Download SVG or PNG

Download SVG or PNG

Community logo

For active members / contributors.

Download SVG or PNG


Colors

Main Colors

Odoo | #875A7B
RGB: 135, 90, 123
RAL: 4001
Pantone: 5135 C
Gray | #8F8F8F
RGB: 143, 143, 143
RAL: 7042
Pantone: 877 C
Primary/Action | #00A09D
RGB: 0, 160, 157
RAL: 5018
Pantone: 3272 C

Background Colors

Light gray | #F9F9F9
RGB: 9, 9, 9
RAL: 9005

Pure white | #FFFFFFGradient | #875A7B, #62495B
deg: 150deg
from: #875A7B
to: #62495B

Typography Colors

Headings | #21272B
RGB: 33, 39, 43
RAL: 9011
Pantone: Black C
Body | #282F33
RGB: 40, 47, 51
RAL: 7021
Pantone: 426 C
Muted | #6B6D70
RGB: 107, 109, 112
RAL: 7005
Pantone: Cool Gray 10 C

Typing

Style


Heading title
Montserrat, weight 400, line-height: 1.1

Paragraphs. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation.


Open Sans, weight 400, line-height: 1.42

Write Odoo

Dos
 • Capitalize the word "Odoo", except if it's part of an url
 • Always type "Odoo" in the same font size and style as the content of the text
Don'ts
 • Don't capitalize all letters (eg. ODOO)
 • Don't pluralize the trademark (eg. Odoos)
 • Don't use the logo instead of the word

Marketing Materials

Guidelines to design marketing ads:
 • "less is more": write short copy, with large fonts (the bigger, the better)
 • purple background: we want people to identify the color with Odoo

Print templates

Web templates


Apps Icons

v12 Download All
result(s)
No Results
Clear filters

Odoo Apps

CRM
crm
Lịch
calendar
Liên hệ
contacts
Tổ chức sự kiện
event
Đội xe
fleet
Dịch vụ tại chỗ
industry_fsm
Nhân viên
hr
Lượt tham dự
hr_attendance
Chi phí
hr_expense
Nghỉ phép
hr_holidays
Lương bổng
hr_payroll
Tuyển dụng
hr_recruitment
Giới thiệu nhân viên
hr_referral
Việc làm trực tuyến
website_hr_recruitment
Tính thời gian làm việc
hr_timesheet
Trò chuyện trực tuyến
im_livechat
Hóa đơn
account
Buổi ăn trưa
lunch
Thảo luận
mail
Bảo trì
maintenance
Members
membership
Email Marketing
mass_mailing
Sản xuất
mrp
Sửa chữa
repair
Ghi chú
note
Người nhận thanh toán
payment
Điểm bán hàng PoS
point_of_sale
Dự án
project
Mua hàng
purchase
Chi phí thuê
sale_renting
Bán hàng
sale
Kiểm kê hàng hóa tồn kho
stock
Khảo sát
survey
Quản lý tài sản
account_asset
Website
website
Blog
website_blog
Mẫu liên hệ
website_crm
Đại lý
website_crm_partner_assign
Customer References
website_customer
Các sự kiện
website_event
Câu hỏi về sự kiện
website_event_questions
Online Event Ticketing
website_event_sale
Sự kiện nâng cao
website_event_track
Diễn đàn
website_forum
Online Employee Details
website_hr
Website Live Chat
website_livechat
Website Mail Channels
website_mail_channel
Online Members Directory
website_membership
Đối tác trang web
website_partner
Website Payment
website_payment
thương mại điện tử
website_sale
Giao hàng điện tử
website_sale_delivery
học trực tuyến
website_slides
Cài đặt chủ đề trang web
website_theme_install

Services, Themes and Integrations

Internet of Things
iot
Tích hợp Google Drive
google_drive
Twitter Snippet
website_twitter
Không xác định
theme_bootswatch
Không xác định
theme_default
Transifex Integration
transifex
Không xác định
website_gengo

Enterprise Apps

Kế toán
account_accountant
Chuyển khoản tín dụng SEPA
account_sepa
Cuộc hẹn
website_calendar
Đánh giá
hr_appraisal
Vận chuyển DHL
delivery_dhl
Tài liệu
documents
Vận chuyển Fedex
delivery_fedex
Tích hợp Github với Thảo luận
mail_github
Hỗ trợ khách hàng
helpdesk
Không xác định
website_crm_score
Tự động hóa marketing
marketing_automation
MRP bảo trì
mrp_maintenance
PLM
mrp_plm
Dự báo dư án
project_forecast
Chất lượng
quality_control
sign
Studio
web_studio
Hợp đồng thuê bao
sale_subscription
Chấm công
timesheet_grid
Vận chuyển UPS
delivery_ups
Vận chuyển United States Postal Service (USPS)
delivery_usps
VOIP
voip
Quản lý kho quét mã vạch
stock_barcode
Trang web doanh nghiệp
website_enterprise
Không xác định
website_form_editor