Đánh giá nhân viên Odoo

Tạo ra các thẩm định trong vài phút và đánh giá  hiệu suất làm việc của nhân viên.

HÃY CÙNG BẮT ĐẦU
Miễn phí. Không giới hạn người dùng. Mãi mãi.

Thiết lập đánh giá nhân viên định kỳ

Củng cố nguồn tài sản cốt lõi của công ty bạn: nhân viên

Duy trì quy trình động viên khích lệ trong công ty bạn bằng cách định kỳ đánh giá hiệu quả hoạt động của nhân viên. Định kỳ đánh giá nguồn nhân lực để đem lại quyền lợi cho nhân viên cũng như tổ chức của bạn, dù là doanh nghiệp nhỏ hay công ty lớn.

Theo dõi dễ dàng

Thấy rõ tình trạng thẩm định cho từng nhân viên hoặc cho toàn bộ công ty

Xóa dạng xem lịch biểu

Theo dõi các đánh giá trong tương lai và gửi thư nhắc nhở tới người nhận

Câu trả lời có thể xuất

Biến các đánh giá thành dạng PDF in được.

Xây dựng quy trình thẩm định phù hợp

Đặt đúng câu hỏi và thu thập thông tin thích hợp

Tạo cuộc khảo sát thích hợp để thu thập câu trả lời của nhân viên bạn. Chuẩn bị biểu mẫu riêng của bạn hoặc lựa chọn từ các biểu mẫu hiện có. Quản lý một số loại đánh giá: từ dưới lên trên, từ trên xuống dưới, tự đánh giá và đánh giá cuối cùng của quản lý. Cho phép nhân viên tự tạo các đánh giá để gửi cho cấp dưới, nhân viên mới, cũng như quản lý.

Thiết kế khảo sát của riêng bạn

Sử dụng biểu mẫu hoặc tạo biểu mẫu theo cách riêng của bạn

Tạo các khảo sát riêng của bạn để thu thập thông tin và/hoặc ý kiến quan trọng từ nhân viên của bạn. Nhanh chóng thêm các câu hỏi, chỉnh sửa các trang và soạn thảo một khảo sát hữu ích, bằng cách sử dụng các biểu mẫu tích hợp tuyệt vời hoặc tạo thiết kế riêng của bạn từ đầu. Chuyển các khảo sát hiện có thành biểu mẫu để sử dụng và chỉnh sửa sau. Rà soát lại khảo sát của bạn trước khi công bố: yêu cầu các quản lý, giám sát viên hoặc nhân viên khác đánh giá và cho phép họ thêm ý kiến nhận xét vào trước khi hoàn thành bản khảo sát. Thậm chí bạn có thể tạo một vài khảo sát cho từng bước đánh giá để gửi cho những người khác nhau.

Tự động hóa quá trình đánh giá

Đảm bảo các đánh giá theo đúng lịch trình

Tạo các kế hoạch đánh giá với lịch biểu rõ ràng để tự động tạo các yêu cầu phỏng vấn. Nêu rõ nhân viên, phòng ban hoặc cấp độ trong cấu trúc phân cấp có thể trả lời các khảo sát của bạn và cho phép quản lý đánh giá nội dung và hoàn thành khâu đánh giá.

Tích hợp đầy đủvới Odoo Apps

Nhân viên

Nhân viên

Giám sát thư mục nhân viên của bạn. Giữ lại thông tin quan trọng về nhóm của bạn.

Chi phí

Chi phí

Có cái nhìn tổng quan về chi phí nhân viên của bạn Truy cập vào một công cụ theo dõi chính xác.

Tuyển dụng

Tuyển dụng

Đơn giản hóa quy trình tuyển dụng của bạn. Sắp xếp sơ yếu lý lịch, việc theo dõi ứng viên, hồ sơ tìm kiếm.

Khảo sát

Khảo sát

Tăng lượng thông tin chuyên sâu có chất lượng cao thông qua các khảo sát, một giải pháp tuyệt vời để thu hút các khách hàng tiềm năng.

5triệu người dùng
phát triển kinh doanh với Odoo

Unleash your growth potential

No credit card required - Instant access