Dễ dàng thực hiện
quy trình tuyển dụng

Từ tìm nguồn đến hợp đồng,
dễ dàng xử lý quy trình tuyển dụng của bạn.
Bắt đầu ngay - Hoàn toàn miễn phí
Odoo Recruitment

Tổ chức các vị trí khuyết thiếu
và hồ sơ xin việc

Thiết lập bảng thông báo việc làm của bạn, xúc tiến triển khai các danh sách công việc và dễ dàng theo dõi các hồ sơ xin việc đã nộp. Theo dõi từng ứng viên và xây dựng một cơ sở dữ liệu kỹ năng và hồ sơ với tài liệu được tạo chỉ mục.
Không cần thuê ngoài công tác tuyển dụng của bạn - xử lý nội bộ mọi công việc một cách đơn giản và chuyên nghiệp.

Theo dõi các đề xuất công việc

Xem kênh nào chạy nhiều ứng dụng nhất.

Một địa chỉ email mới sẽ được tự động gán cho mọi lời mời làm việc để chuyển các ứng dụng trực tiếp đến đúng địa chỉ.

Cho dù ứng viên liên hệ với bạn qua email hoặc sử dụng biểu mẫu trực tuyến, hãy tự động lập chỉ mục tất cả dữ liệu (sơ yếu lý lịch, thư xin việc, v.v.) và trả lời chỉ bằng một cú nhấp chuột, sử dụng mẫu có sẵn hoặc email tự soạn.

Tùy chỉnh
quy trình tuyển dụng của bạn

Xác định rõ các giai đoạn và người phỏng vấn riêng của bạn.

Sử dụng dạng xem kanban và tùy chỉnh các bước trong quy trình tuyển dụng của bạn: sơ tuyển, phỏng vấn lần đầu, phỏng vấn lần thứ hai, đàm phán, v.v... Có được bản thống kê chính xác về quy trình tuyển dụng của bạn.

Sử dụng các báo cáo để so sánh hiệu suất của các bài đăng bạn đã thực hiện trên các bảng công việc bên ngoài khác nhau và dễ dàng thay đổi chiến lược và kế hoạch tuyển dụng của bạn dựa trên kết quả.

Tài liệu đã tích hợp

Xác định rõ quy trình quản lý tài liệu của riêng bạn.

Tạo các vị trí công việc của bạn và đăng tải chúng.

Tiếp nhận hồ sơ xin việc đầu tiên.

Tìm tài liệu đã điền đầy đủ thông tin trong ứng dụng Tài liệu.

Tích hợp đầy đủ với các ứng dụng Odoo

Giới thiệu

Giới thiệu

Biến nhân viên của bạn thành những chuyên viên tuyển dụng cấp cao và trao thưởng cho họ.

Bán hàng

Bán hàng

Tạo các đề xuất đẹp mắt, chuyên nghiệp trong vài phút và cho phép khách hàng ký trực tuyến.

Employees

Employees

Giám sát thư mục nhân viên của bạn. Giữ lại thông tin quan trọng về nhóm của bạn.

Sự kiện

Sự kiện

Tạo các trang sự kiện kiểu dáng đẹp và hấp dẫn. Bán trực tuyến và tổ chức ngay tại chỗ.

5triệu người dùng
phát triển kinh doanh với Odoo

Unleash your growth potential

No credit card required - Instant access