Online Approvals
Management

Dễ dàng quản lý các yêu cầu của nhân viên.

Bắt đầu ngay - Hoàn toàn miễn phí

Lựa chọn người ra quyết định

Mỗi yêu cầu đều có người phê duyệt.

Lựa chọn người cần phê duyệt từng yêu cầu, thậm chí ngay cả khi đó không phải là quản lý.
Bạn có cần sự phê duyệt của kế toán và quản lý không? Bạn có thể quyết định yêu cầu cung cấp cả hai cho bất kỳ loại phê duyệt nào.

Nhân viên
Yêu cầu
Thông báo
Người phê duyệt
Đã phê duyệt

Save time managing
your employees’ requests

Mọi thứ ở tại một nơi.

Dễ dàng quản lý các yêu cầu của bạn. Có thể tạo, xác nhận hoặc từ chối các yêu cầu phê duyệt liên quan đến việc di chuyển, văn phòng phẩm, thanh toán chỉ trong giây lát từ bảng điều khiển phê duyệt của bạn.

Your Company,
your Types

Tạo các loại phê duyệt mà bạn cần

Dễ dàng tạo các loại phê duyệt phù hợp với nhu cầu với một bộ cấu hình trực quan. Yêu cầu nhân viên của bạn cung cấp thông tin cần thiết trước khi phê duyệt bất kỳ yêu cầu nào.

BÀI NGHIÊN CỨU THEO TRƯỜNG HỢP

Mục tiêu của Tonbo là tạo điều kiện thuận lợi nhằm giúp nhân viên hoàn thành công việc của mình. Và do ngành nghề đặc thù của công ty mà các nhân viên thường cần được sự phê duyệt của quản lý. Với khả năng truy cập dựa trên web và di động của Odoo, họ có thể dễ dàng và nhanh chóng hỏi ý kiến về một vấn đề nào đó và nhận được sự phê duyệt hay không. Một tính năng tiết kiệm thời gian giúp họ làm việc năng suất hơn!

5triệu người dùng
phát triển kinh doanh với Odoo

Unleash your growth potential

No credit card required - Instant access