Quản lý vòng đời sản phẩm

cho những công ty hiện đại.

Bắt đầu ngay - Hoàn toàn miễn phí

Quản lý các thay đổi kỹ thuật

với giao tiếp theo thời gian thực.

Quản lý các thay đổi kỹ thuật một cách hiệu quả về liên lạc. Odoo PLM khai thác sức mạnh của một mạng xã hội doanh nghiệp để giúp bạn giao tiếp hiệu quả hơn thông qua nhiều phòng ban. Mỗi người chỉ theo dõi những nội dung cần thiết, các phê duyệt rất đơn giản và các thảo luận về tài liệu rất tập trung và theo thời gian thực.

Tích hợp quản lý tài liệu

đối với các bản vẽ, bảng tính và tài liệu liên quan đến chất lượng.

Chuyển thông tin cho bộ phận sản xuất kèm theo cảnh báo trên bảng tính hoặc bảng điều khiển trung tâm làm việc.

Đính kèm tài liệu của bạn trực tiếp vào BoMs,
định tuyến hoặc bất cứ nơi nào khác.

Dễ dàng quản lý nhiều phiên bản tài liệu của bạn. Ứng dụng Odoo PLM mạnh mẽ và dễ sử dụng.

Chia phiên bản thông minh

với sự khác biệt và sáp nhập hiệu quả

Quên đồng bộ hóa EBoM và MBoM. Odoo tự điều chỉnh mọi phòng ban cho phù hợp trên cùng một tài liệu vì vậy bạn có thể theo dõi những thay đổi một cách hiệu quả thông qua nhiều phiên bản.

Với Odoo PLM, bạn có thể làm việc song song trên một số phiên bản của cùng một BoM và chỉ áp dụng các khác biệt cho nhiều thay đổi cùng lúc.

Tích hợp đầy đủ với những Ứng dụng Odoo khác

Manufacturing

Manufacturing

Các giải pháp bảng điều khiển công việc toàn diện.

Mua hàng

Mua hàng

Tự động hóa quy trình thực hiện để duy trì mức hàng tồn kho chính xác.

Bảo trì

Bảo trì

Lập kế hoạch bảo trì phòng ngừa và hành động nhanh chóng để khắc phục vấn đề.

Chất lượng

Chất lượng

Xác định các điểm kiểm soát chất lượng và dễ dàng kích hoạt cảnh báo về chất lượng.

5triệu người dùng
phát triển kinh doanh với Odoo

Unleash your growth potential

No credit card required - Instant access