Odoo
Chương trình
Giáo dục

Trang bị cho sinh viên của bạn bước vào cuộc sống làm việc thực tế

Đưa việc học và
thế giới kinh doanh thực tế tiến gần nhau hơn

Kết hợp chương trình đào tạo học thuật của bạn với Chương trình Giáo dục của Odoo,
giúp sinh viên vừa trải nghiệm thực tế kinh doanh hàng ngày vừa tận hưởng niềm vui.

Hãy xem những công cụ chúng tôi dành riêng cho bạn!

Truy cập Odoo online không giới hạn trong vòng 24 tháng
Miễn phí

Truy cập Odoo online không giới hạn trong vòng 24 tháng

Xây dựng một khóa học trong Odoo và chia sẻ khóa học đó với sinh viên của bạn.

Chơi trò chơi kinh doanh Scale-Up!
Miễn phí

Chơi trò chơi kinh doanh Scale‑Up!

Thành lập một công ty từ đầu và phát triển công ty của bạn.

Thăm quan Odoo
Miễn phí

Thăm quan Odoo

Bạn muốn xem cách chúng tôi làm việc tại Odoo?

Các tài nguyên dành cho bạn

Trang bị cho sinh viên hướng tới tương lai

Đưa việc học và thế giới kinh doanh thực tế tiến gần nhau hơn.