Hỗ trợ nhanh chóng

Cho dịch vụ khách hàng tuyệt vời.

Bắt đầu ngay - Miễn phí

Free, forever, with unlimited users. (Why?)

Odoo Hỗ trợ

Giao diện người dùng thân thiện

Theo dõi, ưu tiên và giải quyết vé yêu cầu của khách hàng.

Sắp xếp vé theo ý muốn với chế độ xem kanban tuyệt vời. Nhận tổng quan tức thì về khối lượng công việc của nhóm và kiểm tra trạng thái của vé dựa trên quy tắc SLA do bạn đặt ra.

Quản lý vé Odoo Hỗ trợ

Đa kênh, sáng tạo.

Liên lạc với khách hàng của bạn ở mọi nơi.

Email

Tự động tạo vé khi có email mới.

Mẫu đơn trên web

Đánh giá các yêu cầu của khách hàng bằng một mẫu trang web tùy chỉnh.

Live Chat

Sử dụng plugin Live Chat trên trang web để thu hút khách truy cập ngay lập tức.

Tối ưu hóa cho năng suất cao

SLA, Tự động hóa, Biểu mẫu và Câu trả lời soạn trước.

Odoo Helpdesk được tối ưu hóa để tăng năng suất nhóm của bạn:

  • Tạo quy tắc SLA và để Odoo tự động hành động.
  • Tự động hóa email hoặc tác vụ ở mỗi giai đoạn xử lý vé hỗ trợ.
  • Lập các mẫu email sống động để tự động phản hồi các câu hỏi phổ biến nhất.
  • Chuyển yêu cầu hỗ trợ lên quản lý chỉ trong một cú click.
  • Mời chuyên gia vào cuộc thảo luận trực tiếp.
  • Sử dụng câu trả lời soạn sẵn trong live chat để trả lời nhanh chóng.
Phân tích vé trong Odoo Hỗ trợ

Bán hợp đồng hỗ trợ

Bán, gia hạn, và bán gia tăng dễ dàng.

Bán hợp đồng hỗ trợ để tự động cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho khách hàng của bạn. Theo dõi thời gian trên từng hợp đồng bằng ứng dụng bảng chấm công, và tự động bán gia tăng với các hợp đồng giới hạn thời gian. Tạo các cảnh báo cho bộ phận bán hàng hoặc bộ phận hỗ trợ dựa trên trạng thái khách hàng của bạn.

Dịch vụ tự phục vụ thông minh

Cở sở kiến thức khách hàng tích hợp.

Phát triển nền tảng tự phục vụ của bạn bằng cách liên kết trực tiếp phần Câu hỏi thường gặp FAQ, video đào tạo, và bài thuyết trình trong cùng một vé. Phát triển cộng đồng sử dụng sản phẩm của bạn qua diễn đàn.

Odoo Hỗ trợ - Đóng vé hỗ trợ

Cho phép khách hàng
tự đóng vé hỗ trợ

Tự chủ hơn, năng suất cao hơn.

Giảm tỷ lệ lỗi, tránh hiểu lầm và cho bộ phận Hỗ trợ thêm thời gian tập trung vào những trọng điểm.

Hoàn toàn tích hợp với các ứng dụng Odoo khác

Live Chat

Live Chat

Trực tiếp trò chuyện với khách truy cập để tạo lead và tăng doanh số online.

Diễn đàn

Diễn đàn

Kết nối với cộng đồng. Đặt câu hỏi và nhận câu trả lời.

CRM

CRM

Theo dõi mọi tương tác với các cơ hội và khách hàng đồng thời cải thiện chu trình bán hàng của bạn.

Trang web

Trang web

Khởi động một trang web doanh nghiệp tuyệt vời có thể tùy chỉnh hoàn toàn và thân thiện với SEO.

7triệu người dùng
phát triển kinh doanh với Odoo

Giải phóng tiềm năngTạo đà tăng trưởng

Truy cập ngay - Không yêu cầu thẻ tín dụng