Chất lượng
Quản lý

cho những nhà sản xuất tiên tiến.

Bắt đầu ngay - Hoàn toàn miễn phí

Quality Control Points

Đối tác của bạn trong hành trình APQP

Xác định kế hoạch kiểm soát chất lượng để kích hoạt kiểm tra chất lượng tại các hoạt động kiểm kê cụ thể (nhận và kiểm tra lần cuối) hoặc hoạt động sản xuất (kiểm tra ngay trong quá trình sản xuất).

Thiết lập quá trình từ A-đến-Z, và nhận kiểm tra dựa trên kế hoạch kiểm soát chất lượng. Xác định kế hoạch kiểm soát chất lượng để kích hoạt kiểm tra trong quá trình, cuối cùng và nhận kiểm tra.

Quản lý và theo dõi quá trình phê duyệt phần sản xuất (PPAP). Định cấu hình kiểm soát quy trình thống kê của bạn (SPC). Đính kèm các tài liệu về chế độ thất bại và phân tích hiệu ứng (PFMEA) vào các định tuyến.

Manage Quality Alerts

với một giao diện người dùng tuyệt vời.

Bạn sẽ thích việc tổ chức cảnh báo chất lượng của mình trong giao diện kanban tinh gọn của Odoo. Kéo và thả các cảnh báo để báo cáo tiến độ và sử dụng các chỉ báo trực quan để tập trung vào các cảnh báo quan trọng.

Sử dụng thẻ để nhóm các cảnh báo chất lượng và tạo quy tắc để tự động hóa các cảnh báo hoặc hành động. Nhóm theo người nhận (thiết kế, nhà cung cấp, quy trình), theo người yêu cầu (khách hàng, dòng chính, dòng phụ) và nhiều hơn thế.

Một cách đầy đủ, được tích hợp

Với những hoạt động kiểm kê hàng tồn kho và hoạt động sản xuất.

Các kiểm tra chất lượng và cảnh báo được tích hợp hoàn toàn với các hoạt động sản xuất và hàng tồn kho của bạn.

Công nhân có thể kích hoạt cảnh báo chất lượng ngay từ bảng điều khiển của trung tâm làm việc hoặc từ các hoạt động kiểm kê.

Định tuyến sản phẩm đến khu vực chất lượng chuyên biệt để tiến hành kiểm tra nâng cao.

Tổng năng suất
được duy trì

Để cải thiện chất lượng.

Phòng sản xuất có thể kích hoạt các cảnh báo về chất lượng ngay từ bảng điều khiển trung tâm làm việc của mình. Ngay khi bạn cập nhật một yêu cầu, đối tượng mục tiêu sẽ nhận được thông tin theo thời gian thực.

Nâng cao khả năng giao tiếp và tiết kiệm thời gian sản xuất đồng thời cải thiện hiệu quả nhóm của bạn.

Tích hợp đầy đủ với những Ứng dụng Odoo khác

Manufacturing

Manufacturing

Các giải pháp bảng điều khiển công việc toàn diện.

Mua hàng

Mua hàng

Tự động hóa quy trình thực hiện để duy trì mức hàng tồn kho chính xác.

Bảo trì

Bảo trì

Lập kế hoạch bảo trì phòng ngừa và hành động nhanh chóng để khắc phục vấn đề.

PLM

PLM

Quản lý thay đổi kỹ thuật và phiên bản dễ dàng.

5triệu người dùng
phát triển kinh doanh với Odoo

Giải phóngtiềm năng phát triển của bạn

Bắt đầu ngay - Hoàn toàn miễn phí

Truy cập nhanh - Không yêu cầu thẻ tín dụng