Tăng cường tuyển dụng với một chương trình giới thiệu thú vị

  • Tham khảo
  • Tuyển dụng
  • Phần thưởng
Bắt đầu ngay - Hoàn toàn miễn phí

Chia sẻ các vị trí công việc mở

Giới thiệu bạn bè với một công cụ trực quan

Khám phá mọi điều bạn cần biết về từng vị trí mở bằng cách sử dụng bảng thông báo việc làm.

Tìm tài liệu hoàn hảo cho bạn bè của bạn và chia sẻ chúng qua email hoặc thông qua mạng xã hội của bạn.

Theo dõi phần giới thiệu đang tiến hành của bạn

Tất cả những người bạn giới thiệu đều ở tại một nơi

Xem số điểm bạn vừa có được cho mỗi người giới thiệu và dễ dàng theo dõi sự tiến bộ của bạn bè trong quy trình tuyển dụng.

  • Phỏng vấn
  • Đề xuất hợp đồng
  • Đã tuyển dụng!

Tùy chỉnh bộ phận của bạn

Với sức mạnh tuyệt vời chắc chắn sẽ đi cùng với trách nhiệm vô cùng lớn

Mọi người cần hỗ trợ, đặc biệt là khi đấu tranh chống tội phạm. Xây dựng bộ phận siêu anh hùng của bạn bằng cách lựa chọn hình đại diện cho từng người bạn được tuyển dụng. Thể hiện cho thế giới thấy sức mạnh siêu phàm của bộ phận!

Được tặng thưởng

Công việc nặng nhọc không bị bỏ qua

Tích điểm
mỗi lần bạn bè của bạn tiến bộ trong quy trình tuyển dụng.

Nâng hạng
và xem hình đại diện của bạn
sử dụng các khoản mục mới.

Đổi điểm
rinh quà xinh tại cửa hàng!

5triệu người dùng
phát triển kinh doanh với Odoo

Giải phóngtiềm năng phát triển của bạn

Bắt đầu ngay - Hoàn toàn miễn phí

Truy cập nhanh - Không yêu cầu thẻ tín dụng