Tài liệu

Xem trước

Xem trước trực tuyến hầu hết các định dạng: PDF, hình ảnh, videos.

Chat

Thảo luận trên tài liệu, ping người khác hoặc tạo các hoạt động tiếp theo để theo dõi các hoạt động cần thực hiện trên tài liệu.

Đường link

Tải lên các tệp thông thường hoặc tạo tài liệu dưới dạng liên kết (ví dụ: tệp Google Doc)

Người sở hữu & Danh bạ

Gán tài liệu cho người dùng, khách hàng / nhà cung cấp hoặc tài liệu Odoo (hóa đơn, nhiệm vụ, sản phẩm, v.v)

Sắp xếp

Thư mục

Các thư mục phân cấp cho phép xác định bộ thẻ và tác vụ riêng cho từng nhóm việc

Thẻ

Đặt nhiều thẻ để sắp xếp tài liệu theo mỗi thư mục

Tài nguyên

Tài liệu được liên kết với tài nguyên (hóa đơn, nhiệm vụ) được tích hợp trong hệ thống quản lý tài liệu

Bộ lọc dễ dàng

Xác định các bộ lọc của riêng bạn và lưu những bộ lọc được sử dụng nhiều nhất vào mục bộ lọc yêu thích và bạn có thể chia sẻ với những người dùng khác

Chia nhỏ tệp PDF

Tách tệp PDF nhiều trang thành nhiều tài liệu; sẽ rất hữu ích nếu bạn quét nhiều tài liệu cùng lúc.

Xử lý theo lô

Gắn thẻ, xem trước hoặc khởi chạy các tác vụ trên một bộ tài liệu cùng một lúc, để làm việc theo từng đợt.

Lưu trữ

Khả năng lưu hoặc xóa tài liệu. Để bảo vệ dữ liệu, bạn phải lưu tài liệu trước khi được phép xóa.

Quyền truy cập

Quyền truy cập dễ dàng tùy chỉnh theo từng thư mục.

Cùng hợp tác

Chia sẻ thư mục

Chia sẻ thư mục để cho phép người dùng bên ngoài truy cập (có hoặc không có tài khoản) và cho phép họ tải lên tài liệu mới

Chia sẻ tài liệu

Chia sẻ danh sách tài liệu với khách hàng / nhà cung cấp để hợp tác dễ dàng. Đặt ngày hết hạn của những tài liệu được chia sẻ.

Cổng email

Cho phép mọi người tạo tài liệu bằng cách gửi email. Xác định quy tắc để tự động tạo thẻ và thư mục theo email.

Quy trình làm việc

Các tác vụ tùy chỉnh

Xác định các tác vụ tự động cho mỗi thư mục, danh bạ và/hoặc tác vụ: tạo tài liệu, xử lý hóa đơn, ký, tổ chức tệp, v.v.

Khóa / Mở khóa

Khả năng khóa một tệp để cảnh báo người dùng khác rằng một tài liệu cụ thể đang được chỉnh sửa

Yêu cầu tài liệu

Khả năng tạo "tài liệu còn thiếu" và sắp xếp chúng như tài liệu thông thường, nhằm nhắc nhở người sử dụng tải lên những tài liệu này.

Quy trình xác nhận

Dễ dàng áp dụng quy trình xác nhận tùy chỉnh với các thẻ và tác vụ tự động.

Tích hợp

Quản lý dự án

Tạo nhiệm vụ từ tài liệu chỉ bằng vài cú nhấp chuột. (ví dụ: chi tiết nhiệm vụ cần chuyển đổi).

Chữ ký điện tử

Tích hợp Odoo Tài liệu với Odoo Chữ ký để ký tài liệu hoặc yêu cầu chữ ký chỉ trong vài cú nhấp chuột.

Hóa đơn nhà cung cấp

Tạo hóa đơn nhà cung cấp từ tài liệu dạng PDF hoặc Hình ảnh chỉ bằng một cú nhấp chuột. Trí tuệ nhân tạo AI sẽ xử lý hóa đơn tự động.

PLM

Tích hợp các tài liệu với PLM để theo dõi các phiên bản của bản kế hoạch hoặc bảng tính trên mẫu sản phẩm hoặc đơn đặt hàng thay đổi kỹ thuật.