Tài liệu

Xem trước

Xem trước hầu hết các định dạng: PDF, hình ảnh, videos.

Trò chuyện

Thảo luận trên tài liệu, nhắn tin cho người khác hoặc tạo các hoạt động tiếp theo để theo dõi các hoạt động cần thực hiện trên tài liệu.

Liên kết

Tải lên các tệp thông thường hoặc tạo tài liệu dưới dạng liên kết (ví dụ: tệp Google Doc)

Người dùng & Danh bạ

Gán tài liệu cho người dùng, khách hàng / nhà cung cấp hoặc tài liệu Odoo (hóa đơn, nhiệm vụ, sản phẩm, ...)

Sắp xếp

Thư mục

Các thư mục phân cấp cho phép xác định không gian làm việc có bộ thẻ và hành động riêng.

Thẻ

Đặt nhiều thẻ để cấu trúc tài liệu trên mỗi thư mục

Tài nguyên

Tài liệu được liên kết với tài nguyên (hóa đơn, nhiệm vụ) được tích hợp trong hệ thống quản lý tài liệu

Bộ lọc dễ dàng

Xác định các bộ lọc của riêng bạn và lưu những bộ lọc được sử dụng nhiều nhất vào các bộ lọc yêu thích mà bạn có thể chia sẻ với những người dùng khác

Chia nhỏ tệp PDF

Tách các tệp PDF nhiều trang thành nhiều tài liệu; sẽ rất hữu ích nếu bạn quét tài liệu theo đợt.

Xử lý theo lô

Gắn thẻ tag, xem trước hoặc khởi chạy các bước thực hiện trên một bộ tài liệu cùng một lúc, theo từng đợt.

Lưu trữ

Khả năng lưu hoặc xóa tài liệu. Như một cơ chế bảo vệ, bạn phải lưu tài liệu trước khi được phép xóa.

Quyền truy cập

Quyền truy cập dễ dàng tùy chỉnh theo từng thư mục.

Cùng hợp tác

Chia sẻ thư mục

Chia sẻ thư mục để cho phép người dùng bên ngoài truy cập (có hoặc không có tài khoản) và cho phép họ có thể tải lên tài liệu mới

Chia sẻ tài liệu

Chia sẻ danh sách tài liệu với khách mua hàng / người bán hàng cho việc hợp tác thuận lợi dễ dàng. Đặt ngày hết hạn của những tài liệu được chia sẻ.

Cổng email

Cho phép mọi người tạo tài liệu bằng cách gửi email. Xác định quy tắc để tự động tạo thẻ và thư mục theo email.

Quy trình làm việc

Các hoạt động được tùy chỉnh

Xác định các nhiệm vụ tự động cho mỗi thư mục, danh bạ và/hoặc tác vụ: tạo tài liệu, xử lý hóa đơn, ký, tổ chức tập tin, v.v.

Khóa / Mở khóa

Khả năng khóa một tệp để cảnh báo người dùng khác rằng một tài liệu cụ thể đang được chỉnh sửa

Yêu cầu tài liệu

Khả năng tạo "tài liệu còn thiếu" và sắp xếp chúng như tài liệu thông thường, nhằm nhắc nhở người sử dụng tải lên những tài liệu này.

Quy trình xác nhận

Dễ dàng tạo các quy trình xác nhận tùy ý với các thẻ và những hành vi tự động.

Tích hợp

Quản lý dự án

Tạo nhiệm vụ từ tài liệu sẵn có chỉ bằng vài cú nhấp chuột. (bằng việc định rõ những công việc cần tạo).

Chữ ký điện tử

Tích hợp tài liệu Odoo với chữ ký Odoo Sign để ký tài liệu hoặc yêu cầu chữ ký chỉ trong vài cú nhấp chuột.

Hóa đơn nhà cung cấp

Tạo hóa đơn nhà cung cấp từ tài liệu PDF hoặc Hình ảnh chỉ bằng một cú nhấp chuột. Trí tuệ nhân tạo sẽ xử lý hóa đơn tự động.

PLM

Tích hợp các tài liệu với PLM để theo dõi các phiên bản của bản kế hoạch hoặc bảng tính trên mẫu sản phẩm hoặc đơn đặt hàng thay đổi kỹ thuật.