Tài liệu

Xem trước

Xem trước online hầu hết các định dạng tệp: PDF, hình ảnh, video.

Trò chuyện

Thảo luận trên tài liệu, nhắn tin cho người dùng khác hoặc tạo các hoạt động tiếp theo để theo dõi các hoạt động cần thực hiện trên tài liệu.

Liên kết

Tải lên các tệp thông thường hoặc tạo tài liệu dưới dạng liên kết (VD: tệp Google Doc)

Người sở hữu & liên hệ

Gán tài liệu hoặc tập dữ liệu Odoo như hóa đơn, nhiệm vụ,... cho người dùng, khách hàng hoặc nhà cung cấp.

Bảng tính

Tạo bảng tính mới hoặc làm việc trên các bảng tính hiện có.

Quản lý

Thư mục

Các thư mục phân cấp cho phép xác định không gian làm việc có thẻ và hành động riêng của chúng.

Thẻ

Cài đặt nhiều thẻ để sắp xếp tài liệu theo mỗi thư mục

Tài nguyên

Tài liệu được liên kết với tài nguyên (hóa đơn, nhiệm vụ) được tích hợp trong hệ thống quản lý tài liệu

Bộ lọc dễ dàng

Xác định các bộ lọc của riêng bạn và lưu những bộ lọc được sử dụng nhiều nhất vào mục bộ lọc yêu thích và bạn có thể chia sẻ với những người dùng khác.

Tách tệp PDF

Tách tệp PDF nhiều trang thành nhiều tài liệu; sẽ rất hữu ích nếu bạn quét nhiều tài liệu cùng lúc.

Xử lý hàng loạt

Gắn thẻ, xem trước hoặc khởi chạy các hành động trên một bộ tài liệu cùng một lúc, để xử lý tài liệu hàng loạt.

Thùng rác

Tài liệu đã xóa sẽ nằm trong thùng rác của hệ thống trong vòng 30 ngày và có thể được khôi phục trước khi bị xóa vĩnh viễn.

Quyền truy cập

Quyền truy cập được tùy chỉnh dễ dàng theo từng thư mục.

Cộng tác

Chia sẻ thư mục

Cấp quyền truy cập cho người dùng bên ngoài và cho phép họ xem trước, tải xuống và tải lên tài liệu mới từ cổng thông tin không gian làm việc được chia sẻ.

Chia sẻ tài liệu

Chia sẻ danh sách tài liệu với khách hàng và nhà cung cấp để hợp tác dễ dàng. Cài đặt ngày hết hạn của những tài liệu được chia sẻ.

Cổng email

Cấu hình máy quét của bạn để gửi PDF đến một địa chỉ email cụ thể. Tệp đã quét sẽ tự động xuất hiện trong không gian làm việc của bạn. Xác định các quy tắc để tự động cài đặt thẻ và thư mục theo địa chỉ email.

Quy trình làm việc

Hành động tùy chỉnh

Xác định các hành động tự động cho thư mục, danh bạ và/hoặc nhiệm vụ: tạo tài liệu, xử lý hóa đơn, ký, sắp xếp tệp,...

Khóa/Mở khóa

Khả năng khóa một tệp để cảnh báo người dùng khác rằng một tài liệu cụ thể đang được chỉnh sửa

Yêu cầu tài liệu

Khả năng tạo "tài liệu còn thiếu" và sắp xếp chúng như tài liệu thông thường, nhằm nhắc nhở người sử dụng tải lên những tài liệu này.

Quy trình xác nhận

Dễ dàng áp dụng quy trình xác nhận tùy chỉnh với các thẻ và hành động tự động.

Tích hợp

Odoo Dự án  icon
Dự án

Quản lý dự án - Tạo nhiệm vụ từ tài liệu. (VD: mô tả một nhiệm vụ cần chuyển đổi).

Discover ⟶
Odoo  Ký tên  icon
Ký tên

Chữ ký điện tử - Tích hợp Odoo Tài liệu với Odoo Ký tên để ký tài liệu hoặc xin chữ ký.

Discover ⟶
Odoo Hóa đơn icon
Hóa đơn

Tạo hóa đơn nhà cung cấp từ tài liệu dạng PDF hoặc hình ảnh. Công cụ AI sẽ tự động xử lý hóa đơn.

Discover ⟶
Odoo PLM icon
PLM

Tích hợp các tài liệu với PLM để theo dõi các phiên bản của kế hoạch hoặc bảng công tác trên biểu mẫu sản phẩm hoặc lệnh thay đổi kỹ thuật.

Discover ⟶