Dokumenty

Náhľad

Online ukážka väčšiny formátov súborov: PDF, obrázky, videá.

Správy

Discuss documents, ping people, or create the following activities to track activities to do on a document.

Odkazy

Nahrajte bežné súbory alebo vytvárajte dokumenty ako odkazy (napr. súbory dokumentov Google).

Majitelia & kontakty

Assign documents or Odoo records such as invoices, tasks, etc. to users, customers, or vendors.

Tabuľky

Create new spreadsheets or work on existing ones.

Organizujte

Zložky

Hierarchical folders allow to define workspace with their own tags and actions.

Tagy

Set multiple tags to structure documents per folder.

Zdroje

Dokumenty spojené so zdrojmi (faktúry, úlohy) sú integrované do systému správy dokumentov

Jednoduché filtre

Define your filters and save the most used ones into favorite filters you can share with other users.

Rozdeľte súbory PDF

Rozdeľte viacstránkové súbory PDF na niekoľko dokumentov; veľmi užitočné pri skenovaní dokumentov v dávkach.

Práca v dávke

Tag, preview, or launch actions on a set of documents simultaneously to work in batches.

Trash

Deleted documents remain in the system's trash for 30 days and can be restored before permanent deletion.

Prístupové práva

Prístupové práva ľahko nastaviteľné na priečinok.

Spolupráca

Zdieľajte priečinky

To grant access to external users and allow them to preview, download, and upload new documents from the shared workspace portal.

Zdieľajte dokumenty

Share a list of documents with customers and vendors to collaborate efficiently. Set a validity date on shared documents.

E-mailová brána

Configure your scanner to send PDFs to a specific email address. Scanned files appear automatically in your workspace. Define rules to set tags and folders automatically according to the email.

Pracovné postupy

Prispôsobené akcie

Define automated actions per folders, contacts, and/or tasks: create documents, process bills, sign, organize files, etc.

Zamknúť / Odomknúť

Ability to lock a file to warn other users that a specific document is being modified.

Žiadosti o dokument

Ability to create "missing documents" and organize them like documents to remind people to upload them.

Proces validácie

Easily implement custom validation processes with tags and automated actions.

Integrácie

Odoo Project icon
Projektové riadenie

Project management - Create tasks from documents. (e.g. specification of a task to be converted).

Odoo Sign icon
Elektronický podpis

Electronic Signature - Integrate Odoo Documents with Odoo Sign to sign documents or request signatures.

Odoo Invoicing icon
Fakturácia

Create vendor bills from PDF or Images documents. The Artificial Intelligence engine will process bills automatically.

Odoo PLM icon
PLM

Integrujte dokumenty s PLM, aby ste mohli sledovať verzie plánov alebo pracovných výkazov vo formulári produktu alebo objednávky technických zmien.