เอกสาร

ดูตัวอย่าง (พรีวิว)

พรีวิวไฟล์ต่างๆได้ทันที เช่น PDF, รูปภาพ, วีดีโอ

แชท

พูดคุยเกี่ยวกับเอกสาร, หรือบันทึกกันลืมสิ่งที่ต้องทำเป็นลำดับถัดไปสำหรับแต่ละเอกสาร

เชื่อมโยง

อัพโหลดไฟล์ หรือ สร้างเอกสารจากลิงค์ (เช่น Google Doc)

เจ้าของ & ผู้ติดต่อ

มอบหมายเอกสาร หรือ เอกสารของ Odoo ให้กับผู้ใช้, ลูกค้า/ผู้จัดจำหน่าย

จัดระบบ

โฟลเดอร์

ในโฟลเดอร์สามารถมีโฟลเดอร์ย่อยได้เพื่อกำหนดการดำเนินการที่แตกต่างกันได้

แท็ก

กำหนดแท็กหลายๆอันได้เพื่อวางโครงสร้างของเอกสารในแต่ละโฟลเดอร์

ทรัพยากร

เอกสารที่มีการเชื่อมโยงกับรายการต่างๆ จะถูกรวมกันอยู่ที่ ระบบจัดการเอกสาร

การกรองข้อมูลที่ง่ายดาย

กำหนดตัวกรองได้ด้วยตนเอง และสามารถบันทึกไว้เพื่อใช้เรียกตัวกรองเหล่านี้ในภายหลังได้ อีกทั้งยังสามารถแชร์ให้กับผู้ใช้งานคนอื่นได้อีกด้วย

แบ่งเอกสาร PDF

แบ่งเอกสาร PDF ที่มีหลายหน้า ออกเป็นหลายๆเอกสาร (เหมาะสำหรับการสแกนเอกสารทีละมากๆ)

ทำทีละหลายๆรายการ

ดูตัวอย่าง หรือ เริ่มการดำเนินการกับเอกสารชุดที่เลือก

เก็บบันทึก

ความสามารถในการเก็บบันทึกหรือลบเอกสาร เพื่อเป็นการป้องกันคุณควรที่จะเก็บบันทึกเอกสารไว้ ก่อนที่จะทำการลบเอกสารออก

สิทธิ์การเข้าถึง

สิทธิ์การใช้งานสามารถปรับแต่งได้อย่างง่ายดายตามแต่ละโฟลเดอร์

ทำงานร่วมกัน

แบ่งปันโฟลเดอร์

แบ่งปันโฟลเดอร์เพื่อให้สิทธิ์บุคคลภายนอกอัพโหลดเอกสารใหม่ๆเข้ามาได้

แบ่งปันเอกสาร

แบ่งปันรายการเอกสารที่เลือกกับลูกค้าหรือผู้จัดจำหน่ายเพื่อให้ร่วมกันทำเอกสารได้ง่ายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสามารถกำหนดวันสุดท้ายที่สามารถแก้ไขเอกสารนั้นๆได้

อีเมลเกตเวย์

อนุญาตให้บุคคลทั่วไปสร้างเอกสารผ่านการส่งทางอีเมลได้ โดยการกำหนดเงื่อนไขเพื่อให้เข้าไปยังโฟลเดอร์ที่กำหนดไว้ได้โดยอัตโนมัติ

ขั้นตอนการทำงาน

การดำเนินการที่ปรับแต่งแล้ว

สามารถกำหนดการดำเนินการอัตโนมัติให้แต่ละ โฟลเดอร์, ผู้ติดต่อ, งานที่ต้องทำ ได้ เช่น สร้างเอกสาร, บันทึกรายละเอียด, ลงนาม, จัดการเอกสาร และอื่นๆ

ล็อก/ปลดล็อก

ความสามารถในการล็อกเอกสารใดๆ เพื่อไม่ให้ผู้ใช้งานคนอื่นเข้ามาทำการแก้ไขได้

รายการขอเอกสาร

ความสามารถในการสร้าง เอกสารที่สูญหาย โดยระบบจะเตือนให้ อัพโหลด เอกสารเหล่านั้น

กระบวนการตรวจสอบ

ง่ายต่อการปรับแต่ง

การผสานการทำงาน

ระบบการจัดการโครงการ (Project)

สร้างรายการสิ่งที่ต้องทำจากเอกสารได้ภายในไม่กี่คลิก

ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

เชื่อมโยงระหว่าง Odoo Documents กับ Odoo Sign เพื่อลงนามในเอกสารต่างๆ หรือร้องขอการลงนามในเพียงไม่กี่คลิก

ใบตั้งหนี้เจ้าหนี้

สร้างใบตั้งเจ้าหนี้จากไฟล์ PDF หรือรูปภาพเอกสาร ได้ภายในคลิกเดียว ระบบ AI จะประมวลผลให้โดยอัตโนมัติ

PLM

เชื่อมเอกสารกับ Product Life cycle Management เพื่อติดตามความเปลี่ยนแปลงของแผนหรือกระบวนการที่เปลี่ยนแปลงไป