เอกสาร

ดูตัวอย่าง

ดูตัวอย่างไฟล์ในรูปแบบออนไลน์ได้ทันที เช่น PDF รูปภาพ วีดีโอ

แชท

พูดคุยเกี่ยวกับเอกสาร แชท หรือสร้างกิจกรรมถัดไปเพื่อติดตามกิจกรรมที่ต้องทำในเอกสาร

ลิงก์

อัปโหลดไฟล์ หรือ สร้างเอกสารจากลิงก์ เช่น Google Doc

เจ้าของและผู้ติดต่อ

มอบหมายเอกสารหรือ Odoo เอกสาร อาทิ ใบแจ้งหนี้ ภาระงานและสินค้าต่างๆ ให้กับผู้ใช้ ลูกค้า ผู้ขาย และอื่นๆ

จัดระบบ

โฟลเดอร์

โฟลเดอร์แบบลำดับชั้นช่วยให้กำหนดพื้นที่ทำงานที่มีชุดแท็กและการดำเนินการของตัวเองได้

แท็ก

กำหนดแท็กหลายๆ รายการเพื่อวางโครงสร้างของเอกสารในแต่ละโฟลเดอร์

ทรัพยากร

เอกสารที่มีการเชื่อมโยงกับรายการต่างๆ อาทิ ใบแจ้งหนี้และ ภาระงาน จะถูกรวมกันอยู่ที่ระบบจัดการเอกสาร

การกรองข้อมูลที่ง่ายดาย

กำหนดตัวกรองของคุณเองและบันทึกตัวกรองที่ใช้บ่อยที่สุดลงในตัวกรองที่ชื่นชอบซึ่งคุณสามารถแชร์กับผู้ใช้รายอื่นได้

แยกเอกสาร PDF

แยกเอกสาร PDF ที่มีหลายหน้า ออกเป็นเอกสารหลายขุดซึ่งมีประโยชน์มากสำหรับการสแกนเอกสารทีละมากๆ

ทำทีละหลายๆ รายการ

แท็ก ตัวอย่าง หรือ เริ่มการดำเนินการกับเอกสารชุดที่เลือกแบบที่ละครั้งหรือทีล่ะมากๆ

เก็บบันทึก

ความสามารถในการเก็บบันทึกหรือลบเอกสาร เพื่อป้องกันเอกสารจะถูกเก็บไว้ ก่อนที่จะทำการลบเอกสารออกในภายหลัง

สิทธิ์การเข้าถึง

สิทธิ์การใช้งานสามารถปรับแต่งได้อย่างง่ายดายตามแต่ละโฟลเดอร์

ทำงานร่วมกัน

แชร์โฟลเดอร์

แชร์โฟลเดอร์เพื่อให้สิทธิ์บุคคลภายนอกโดยสามารถตั้งค่าการเข้าถึงด้วยกันล็อกอินหรือไม่ก็ได้ อีกทั้งสามารถอนุญาติการอัปโหลดเอกสารใหม่ๆ เข้ามาได้อีกด้วย

แชร์เอกสาร

แชร์รายการเอกสารที่เลือกกับลูกค้าหรือผู้ขายเพื่อให้ร่วมกันทำเอกสารได้ง่ายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสามารถกำหนดวันสุดท้ายที่สามารถแก้ไขเอกสารนั้นๆ ได้

อีเมลเกตเวย์

อนุญาตให้ผู้อื่นสร้างเอกสารโดยการส่งอีเมล กำหนดกฎการตั้งค่าแท็กและโฟลเดอร์โดยอัตโนมัติตามที่อยู่อีเมล

ขั้นตอนการทำงาน

การดำเนินการที่กำหนดเอง

กำหนดการดำเนินการอัตโนมัติตามโฟลเดอร์ ผู้ติดต่อ และ/หรืองาน และยังสามารถสร้างเอกสาร ดำเนินการเรียกเก็บเงิน ลงลายมือชื่อ จัดระเบียบไฟล์ และอื่นๆ

ล็อก/ปลดล็อก

สามารถล็อคไฟล์เพื่อเตือนผู้ใช้รายอื่นว่ากำลังแก้ไขเอกสารเฉพาะนี้อยู่

รายการขอเอกสาร

สามารถสร้าง "เอกสารที่หายไป" และจัดระเบียบเอกสาร เพื่อเตือนให้คนที่เกี่ยวข้องอัปโหลดเอกสารเหล่านี้

กระบวนการตรวจสอบ

ใช้กระบวนการตรวจสอบที่กำหนดเองได้อย่างง่ายดายด้วยแท็กและการดำเนินการอัตโนมัติ

การผสานการทำงาน

การจัดการโปรเจกต์

สร้างรายการสิ่งที่ต้องทำจากเอกสารได้ภายในไม่กี่คลิก เช่น ข้อมูลจำเพาะของงานที่จะแปลง

ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

ผสานการทำงานระหว่าง Odoo Documents กับ Odoo Sign เพื่อลงนามในเอกสารต่างๆ หรือร้องขอการลงนามในเพียงไม่กี่คลิก

บิลผู้ขาย

สร้างบิลผู้ขายจากเอกสาร PDF หรือรูปภาพในคลิกเดียว ระบบ AI จะประมวลผลให้โดยอัตโนมัติ

PLM

เชื่อมเอกสารกับ PLM เพื่อติดตามความเปลี่ยนแปลงของแผนงานหรือใบงานในแบบฟอร์มผลิตภัณฑ์ หรือใบสั่งเปลี่ยนแปลงทางวิศวกรรม