Ľahko spravujte dodávateľov
a objednávky

Zdokonaľte svoj dodávateľský
reťazec a výkonnosť zásob.

Začnite teraz - bezplatne

Automatizujte svoj nákupný proces

Automaticky posielajte RFQ svojim dodávateľom
na základe úrovne vašich zásob

Zdokonaľte realizáciu nákupov a výkon zásob pomocou pravidiel zásobovania vychádzajúcich z úrovne zásob, logistických pravidiel, predajných objednávok, odhadov výrobných objednávok atď. Vyberte rôzne metódy dopĺňania pre každý produkt v závislosti od vašich výrobných a dodacích stratégií.

Exki logo

"Vďaka aplikácii Odoo Nákup úspešne dodávame 70 reštauráciám a vybavujeme viac ako 1 000 objednávok denne."

B. Dehertog, projektový manažér IT

Cenníky dodávateľov a dostupnosť produktov

Robte múdre nákupné rozhodnutia s použitím najlepších nákupných cien.

Jednoducho nahrajte dodávateľské cenníky a odkazy, aby ste mohli robiť rozumné nákupné rozhodnutia na základe akcií, množstevných zliav a špeciálnych zmluvných podmienok. Sledujte dostupnosť produktu vo vašom dodávateľskom sklade a skontrolujte v aplikácii stav objednávky. Vašu predajnú cenu môžete dokonca odvodiť od cien svojho dodávateľa.

Získajte najlepšiu ponuku
s nákupnými tendrami

Získajte najlepšiu cenu tým, že budete vyjednávať s viacerými dodávateľmi.

Spustite výberové konania, zaraďte odpovede dodávateľov do procesu a porovnávajte návrhy. Vyberte najlepšiu ponuku a jednoducho pošlite objednávky. Pomocou prehľadov môžete potom analyzovať kvalitu dodávateľov.

Môžete tiež použiť Dohodu o objednávke na nákup tovaru od dodávateľa za dohodnuté ceny, opakovanie počas určitého obdobia.

Získajte štatistiky
o svojich nákupoch

Analyzujte, prognózujte a efektívne plánujte svoje objednávky

Získajte presné štatistiky o výkonnosti svojich dodávateľov prostredníctvom flexibilného vykazovania: omeškanie dodávok, dohodnuté zľavy z ceny, nakúpené množstvá atď. Prepojte nákupy s analytickým účtovníctvom, aby ste analyzovali ziskovosť vašich obchodov.

Spravujte viacero spoločností

Šetrite čas a úsilie vďaka Odoo, ktoré vám umožňuje spravovať viacero spoločností naraz.

Použite jednu funkciu Odoo na synchronizáciu operácií medzi rôznymi spoločnosťami alebo skladmi. Vytvárajte predajné objednávky, zdieľajte zákazníkov, dodávateľov a produkty a spravujte faktúry pre všetky spoločnosti súčasne. Môžete ušetriť ešte viac času automatizáciou procesu fakturácie medzi všetkými spoločnosťami!

Plne integrované s ďalšími Odoo aplikáciami

Sklady
Sklady

Synchronizujte stav zásob na základe vašich nákupov a vytvorte automatické pravidlá dopĺňania skladu, aby ste sa vyhli ich nedostatku.

Fakturácia
Fakturácia

Zmeňte nákupné objednávky na dodávateľské faktúry, aby ste predišli dvojitej evidencii.

Účtovníctvo
Účtovníctvo

Zjednodušte svoje účtovníctvo integráciou objednávok a faktúr.

Prípadová štúdia

Integrácia medzi Odoo Sklad, Predaj a Nákup uľahčila Industrial Taylor sledovať, čo majú na sklade, čo je k dispozícii a pripravené na dodanie a čo si treba objednať.

Prípadová štúdia

V apríli 2016 si Hölzl Gravurtec uvedomil, že ich IT systém nie je dostatočný a že je potrebné ho nahradiť vysoko výkonným, ale nákladovo efektívnym riadiacim softvérom. Nakoniec ich rozhodnutie bolo riešenie ERP Odoo.

Prípadová štúdia

V roku 2019 začala spoločnosť Sanitairkamer využívať modul Zásoby. S viac ako 2 500 m² úložného priestoru bola automatizácia nevyhnutná. Vďaka integrácii aplikácie Nákup bola spoločnosť schopná rýchlo a bez manuálneho zásahu tlačiť objednávky, objednávať od dodávateľov a vytvárať štítky!

7Milliónov užívateľov
rozvíja svoje podnikanie s Odoo

Uvoľnite svoj rastový potenciál

Bez potreby kreditnej karty - voľný prístup