Riadenie
kvality

pre moderných výrobcov.

Začnite teraz - zadarmo

Free, forever, with unlimited users. (Why?)

Odoo Quality Alerts interface

Kvalita kontrolných bodov

Váš partner na ceste APQP (Advanced Product Quality Planning)

Definujte plány kontroly kvality s cieľom spustiť kontroly kvality pri konkrétnych operáciách zásob (prijímacia a záverečná kontrola) alebo výrobných operáciách (priebežná kontrola).

Vytvorte priebežné, záverečné a prijímacie kontroly na základe plánu kontroly kvality. Definujte plány kontroly kvality s cieľom spustiť priebežné, záverečné a prijímacie kontroly.

Spravujte a sledujte proces schvaľovania dielov do sériovej výroby (PPAP). Nakonfigurujte svoju štatistickú reguláciu procesu (SPC). Pripojte dokumenty analýzy možného výskytu a vplyvu chýb (PFMEA).

Rozhranie bodov kontroly kvality Odoo

Spravujte upozornenia na kvalitu

s vynikajúcim používateľským prostredím.

Budete milovať organizovanie svojich upozornení na kvalitu v prehľadnom Odoo kanban rozhraní. Jednoducho len potiahnite a pripojte upozornenia, aby ste ohlásili pokrok a použite vizuálne ukazovatele na zameranie sa na kritické upozornenia.

Používajte označenia na kategorizáciu upozornení na kvalitu a vytvárajte pravidlá na automatizáciu upozornení alebo akcií. Kategorizujte podľa adresáta (dizajn, dodávateľ, proces), podľa žiadateľa (zákazníka, hlavnej linky, vedľajšej linky) a ďalšie.

Plne integrované

So zásobami a výrobnou činnosťou.

Kontroly kvality a upozornenia sú plne prepojené s vašimi výrobnými a zásobovacími operáciami.

Pracovníci môžu spustiť upozornenie na kvalitu priamo z ovládacieho panela pracoviska alebo zo zásobových operácií.

Presmerujte produkty do špeciálnych zón kvality, aby ste mohli vykonávať pokročilé kontroly.

Celková produkčná
údržba

Na zlepšenie kvality.

Výrobné oddelenie môže spustiť upozornenia na kvalitu priamo z ovládacieho panela pracoviska. Po aktualizácii žiadostí získajú správni ľudia informácie v reálnom čase.

Lepšia komunikácia zníži vaše výrobné časy a zlepší efektivitu vášho tímu.

Plne integrované s ďalšími Odoo aplikáciami

Výroba

Výroba

Plánovanie výroby a riešenie ovládacieho panela na pracovisku.

Nákup

Nákup

Automatizujte plnenie, aby ste udržali správne úrovne zásob.

Údržba

Údržba

Naplánujte preventívnu údržbu a na odstránenie problémov rýchlo reagujte.

PLM

PLM

Ľahko spravujte technické a vývojové zmeny a verzie.

7Milliónov užívateľov
rozvíja svoje podnikanie s Odoo

Uvoľnite svoj rastový potenciál

Začnite teraz - zadarmo

Bez potreby kreditnej karty - voľný prístup