Manažment životného cyklu produktu

pre moderné firmy.

Začnite teraz - zadarmo

Free, forever, with unlimited users. (Why?)

Odoo PLM Dashboard interface

Spravujte technické zmeny

prostredníctvom komunikácie v reálnom čase.

Efektívne spravovanie technických zmien je o komunikácii. Odoo PLM využíva silu podnikovej sociálnej siete, aby vám pomohla efektívnejšie komunikovať naprieč viacerými oddeleniami. Každý sleduje iba to, čo potrebuje, schvaľovanie je jednoduché a diskusie o dokumentoch sú centralizované v reálnom čase.

A list of Engineering Change Orders in Odoo PLM

Integrovaný dokument manažment systém

na plány, výkazy a dokumenty kvality.

Posielajte informácie do výroby s aktivovanými upozorneniami na výkazoch alebo ovládacích paneloch pracovného centra.

Prikladajte svoje dokumenty priamo do BoMs,
pracovných postupov alebo kamkoľvek inam. 

Manažujte jednoducho viaceré verzie svojich dokumentov. Odoo PLM je výkonné a jednoduché na použitie.

Múdre verzie

s efektívnym porovnaním a spájaním.

Zabudnite na synchronizovanie EBoM a MBoM. Odoo spája všetky oddelenia v jednom dokumente, takže môžete sledovať zmeny efektívne naprieč viacerými verziami.

S Odoo PLM môžete pracovať na niekoľkých verziách toho istého BoM paralelne a zapracovať iba rozdiely, takže jednoducho manažujete viacero zmien.

Plne integrované s ďalšími Odoo aplikáciami

Výroba

Výroba

Plánovanie výroby a riešenie ovládacieho panela na pracovisku.

Nákup

Nákup

Automatizujte plnenie, aby ste udržali správne úrovne zásob.

Údržba

Údržba

Naplánujte preventívnu údržbu a na odstránenie problémov rýchlo reagujte.

Kvalita

Kvalita

Definujte kontrolné stupne kvality a spustite ľahko kvalitatívne upozornenia.

7Milliónov užívateľov
rozvíja svoje podnikanie s Odoo

Uvoľnite svoj rastový potenciál

Bez potreby kreditnej karty - voľný prístup