Manažment životného cyklu produktu

pre moderné firmy.

Začnite teraz - zadarmo

Spravujtetechnické zmeny

prostredníctvom komunikácie v reálnom čase.

Efektívne spravovanie technických zmien je o komunikácii. Odoo PLM využíva silu podnikovej sociálnej siete, aby vám pomohla efektívnejšie komunikovať naprieč viacerými oddeleniami. Každý sleduje iba to, čo potrebuje, schvaľovanie je jednoduché a diskusie o dokumentoch sú centralizované v reálnom čase.

Prepojený Manažment dokumentov

na plány, výkazy a dokumenty kvality.

Posielajte informácie do výroby s aktivovanými upozorneniami na výkazoch alebo ovládacích paneloch pracovného centra.

Prikladajte svoje dokumenty priamo do BoMs,
pracovných postupov alebo kamkoľvek inam. 

Manažujte jednoducho viaceré verzie svojich dokumentov. Odoo PLM je výkonné a jednoduché na použitie.

Múdre verzie

s efektívnym porovnaním a spájaním.

Zabudnite na synchronizovanie EBoM a MBoM. Odoo spája všetky oddelenia v jednom dokumente, takže môžete sledovať zmeny efektívne naprieč viacerými verziami.

S Odoo PLM môžete pracovať na niekoľkých verziách toho istého BoM paralelne a zapracovať iba rozdiely, takže jednoducho manažujete viacero zmien.

Plne integrované s inými Odoo aplikáciami

Výroba

Výroba

Plánovanie výroby a riešenie ovládacieho panela na pracovisku.

Nákup

Nákup

Automatizujte plnenie, aby ste udržali správne úrovne zásob.

Údržba

Údržba

Naplánujte preventívnu údržbu a na odstránenie problémov rýchlo reagujte.

Kvalita

Kvalita

Definujte kontrolné stupne kvality a spustite ľahko kvalitatívne upozornenia.

7Milión užívateľov
buduje svoje podnikanie s Odoo

Unleash your growth potential

No credit card required - Instant access