Moderné účtovníctvo,lokalizované pre Českú a Slovenskú republiku.

Fakturácia, DPH, výkazníctvo, majetok, sklady, pokladňa

Začnite teraz - zadarmo

Free, forever, with unlimited users. (Why?)

Odoo Accounting App Dashboard

Fakturácia

Vytvárajte jednoducho celú fakturačnú agendu vrátane automatizácie upomienok, zálohových a opakujúcich sa faktúr a prehľadne sledujte bankové pohyby.

Prepojenie s bankou

Automaticky párujte svoje bankové výpisy alebo importujte súbory jediným kliknutím.

Jednoduchá rekonciliácia účtov

Šetrite čas a automatizujte 95% rekonciliácie účtov pomocou nášho inteligentného nástroja.

Funkcie moderného účtovníctva, ktoré potrebujete pre rast svojho podnikania.

Digitalizujte svoje účtovníctvo vďaka nástrojom, ktoré šetria čas a ktoré potrebujete pre rast svojho podnikania.

Prepojenie s bankou

Automaticky párujte svoje bankové výpisy s bankou alebo importujte súbory. Tvorba prevodných príkazov a online synchronizácia bankových transakcií nebola nikdy jednoduchšia.

Fakturácia

Vytvárajte jednoducho celú fakturačnú agendu vrátane automatizácie upomienok, zálohových a opakujúcich sa faktúr a prehľadne sledujte bankové pohyby.

Mobile interface of Odoo Accounting
Spravujte doklady & výdavky

Majte pod kontrolou nákladové faktúry od dodávateľov a plánujte si svoje budúce výdavky.

Jednoduchá rekonciliácia účtov

Šetrite čas a automatizujte 95% rekonciliácie účtov pomocou nášho inteligentného nástroja. Pozri video

Získajte zaplatenie svojich pohľadávok rýchlejšie

Elektronická fakturácia a automatické spracovanie dokladov.

Vytvárajte elektronický účtovný záznam ako sú zálohové a daňové faktúry, dobropis alebo ťarchopis a overujte, schvalujte a zaúčtujte ich bez potreby ľudského zásahu do obsahu účtovného záznamu.

Pošlite upomienku dlžníkom iba niekoľkými kliknutiami. Jednoducho nastavte a automatizujte následné činnosti aby ste dostali skorej zaplatené.

Vystavujte faktúry automaticky z objednávok alebo iných dokladov výlučne v elektronickej podobe.

A sample report of profits and losses

Plne lokalizované výkazníctvo pre SR a ČR

Vytvorte si také reporty, kroré práve vy potrebujete.

Ľahko si vytvorte prehľady Výkaz ziskov a strát, Súvaha, DPH výkazy: Daňové priznanie, Súhrnný a kontrolný výkaz, OSS alebo výkazy Cash flow, Pohľadávky a Záväzky, rozpočtovanie a plánovanie.

Rýchlo filtrujte, vyhľadávajte, upravujte a porovnávajte všetky dáta a údaje.

Manažérsky reporting pre riadenie cash flow, pohľadávok a záväzkov, rozpočtovanie a plánovanie, tvorba vnútropodnikových výkazov, kontrola plnenia úloh a termínov.

Odoo Accounting Dashboard interface

Koniec manuálnej administratívnej práce - automatizujte!

Plne integrované s ďalšími skvelými Odoo aplikáciami

Výdavky

Výdavky

Sledujte výdavky a účtujte ich v dávkach.

Sklad

Sklad

Synchronizujte každú transakciu s vaším skladom, aby ste mali vždy aktuálnu skladovú evidenciu

Miesto predaja

Miesto predaja

Ľahko vytvárajte doklady z pokladne priamo do účtovníctva.

Predaj

Predaj

Automaticky vytvárajte projektové ulohy priamo z objednávok.

CASE STUDY

Zistite, ako spoločnosť Toyota implementovala Odoo Accounting, aby nahradila staré systémy a integrovala sa do ich výrobných operácií za 6 mesiacov.

CASE STUDY

Partner spoločnosti Odoo Gold Ursa Information Systems so sídlom v Kalifornii odviedol skvelú prácu tým, že nahradil SAP Business One v skupine Frew Process Group.

CASE STUDY

Implementácia Odoo pomohla tímu VAHN-Tech pri účinnom a efektívnom plnení úloh. CRM umožňuje tímu inteligentne spravovať zákazníkov, zatiaľ čo aplikácia Účtovníctvo hladko zaznamenáva všetky príjmy a výdavky. Systém Odoo teda odstránil hlavné ťažkosti poskytnutím bezproblémovej integrácie medzi všetkými obchodnými oddeleniami.

7Milliónov užívateľov
rozvíja svoje podnikanie s Odoo

Uvoľnite svoj rastový potenciál

Bez potreby kreditnej karty - voľný prístup