Let's evaluate
your performance evaluations

Odoo's Appraisal makes it easy to provide your employees with feedback on a regular basis, and let them speak their mind in return.

Začnite teraz - zadarmo
Zadarmo, navždy, s neobmedzeným počtom užívateľov. Pozrite sa prečo

Nastavte pravidelné hodnotenia zamestnancov

Posilnite kľúčové aktívum vašej firmy: zamestnancov

Maintain the motivational process in your company by doing periodical evaluations of your employees' performance. Regularly assess your human resources to bring benefits for your people as well as for your organization, whether it's a small businesses or a large corporation.

Easy follow-up
Closeup of Pieter Parker's appraisal status - 'New'

Majte jasný prehľad o stave hodnotenia každého zamestnanca alebo celej spoločnosti.

Clear calendar view
A calendar interface

Sledujte nadchádzajúce hodnotenia a odošlite pripomienky respondentom

Exportable answers
A survey interface - 'Evaluation'

Konvertujte každé hodnotenie do PDF formátu, ktorý môžete vytlačiť.

Vytvorte správne hodnotenie

Spýtajte sa na správne otázky a zbierajte podrobné informácie

Vytvorte správny prieskum na zhromažďovanie odpovedí zamestnancov. Pripravte si vlastné šablóny alebo si vyberte z už existujúcich. Spravujte niekoľko typov hodnotení: zdola nahor, zhora nadol, sebahodnotenie a záverečné hodnotenie manažéra. Umožnite zamestnancom, aby sami vytvárali hodnotenia a posielali ich podriadeným, juniorom, ako aj svojim manažérom.

Odoo Appraisals' interface

Vytvárajte vlastné prieskumy

Použite šablóny alebo si ich vytvorte podľa seba

Create your own surveys to gather important information and/or opinions from your employees. Quickly add questions, edit pages and draft a useful survey, using great built-in templates or making your own design from scratch. Proof your surveys before publishing them: get them reviewed by managers, supervisors or other employees and let them add comments before finalizing the surveys. You can even create several surveys for each evaluation step to send them to different people.

Closeup of an Employee Appraisal Form - 'Edit Pages and Questions'
Closeup of an employee's appraisal status - 'Start appraisal and send forms' button

Automatizujte proces hodnotenia

Uistite sa, že hodnotenia sú v súlade s harmonogramom

Vytvorte hodnotiace plány s jasným harmonogramom, aby ste mohli automaticky vytvárať žiadosti o rozhovory. Uveďte zamestnanca, oddelenie alebo úroveň v hierarchii, ktorá môže vyplniť vaše dotazníky a umožnite manažérom prezeranie obsahu a dokončenie hodnotenia.

Pridajte sa k 12 miliónom happy užívateľov
ktorí rozvíjajú svoje podnikanie s Odoo

Uvoľnite
svoj rastový potenciál

Začnite teraz - zadarmo
Bez potreby kreditnej karty
Voľný prístup