Odoo Hodnotenia

Spravujte a vytvárajte hodnotenia zamestnancov v priebehu niekoľkých minút.

Začnite teraz - bezplatne

Zadarmo, navždy, s neobmedzeným počtom užívateľov. (Prečo?)

Laptop showing a survey-type interface

Nastavte pravidelné hodnotenia zamestnancov

Posilnite kľúčové aktívum vašej firmy: zamestnancov

Udržiavajte motiváciu vo vašej spoločnosti pravidelným hodnotením výkonnosti vašich zamestnancov. Pravidelne hodnoťte svojich zamestnancov, aby ste priniesli výhody nielen pre svojich ľudí, ale aj pre vašu organizáciu, či už ide o malý podnik alebo veľkú spoločnosť.

Jednoduchý follow-up
Closeup of Pieter Parker's appraisal status - 'New'

Majte jasný prehľad o stave hodnotenia každého zamestnanca alebo celej spoločnosti.

Zrušiť kalendárový pohľad
A calendar interface

Sledujte nadchádzajúce hodnotenia a odošlite pripomienky respondentom

Exportovateľné odpovede
A survey interface - 'Evaluation'

Konvertujte každé hodnotenie do PDF formátu, ktorý môžete vytlačiť.

Vytvorte správne hodnotenie

Spýtajte sa na správne otázky a zbierajte podrobné informácie

Vytvorte správny prieskum na zhromažďovanie odpovedí zamestnancov. Pripravte si vlastné šablóny alebo si vyberte z už existujúcich. Spravujte niekoľko typov hodnotení: zdola nahor, zhora nadol, sebahodnotenie a záverečné hodnotenie manažéra. Umožnite zamestnancom, aby sami vytvárali hodnotenia a posielali ich podriadeným, juniorom, ako aj svojim manažérom.

Odoo Appraisals' interface

Vytvárajte vlastné prieskumy

Použite šablóny alebo si ich vytvorte podľa seba

Vytvorte si vlastné dotazníky na zhromažďovanie dôležitých informácií a/alebo názorov vašich zamestnancov. Rýchlo pridávajte otázky, upravujte stránky a pripravte užitočný prieskum pomocou skvelých vstavaných šablón alebo vytvorte vlastný dizajn. Zmeňte existujúce dotazníky na šablóny a neskôr ich použite a upravte. Potvrďte svoje prieskumy pred ich zverejnením: nechajte ich posúdiť manažérmi, supervisormi alebo inými zamestnancami a nechajte ich pridať komentáre pred dokončením prieskumov. Môžete dokonca vytvoriť niekoľko prieskumov pre každý krok hodnotenia a poslať ich rôznym ľuďom.

Closeup of an Employee Appraisal Form - 'Edit Pages and Questions'
Closeup of an employee's appraisal status - 'Start appraisal and send forms' button

Automatizujte proces hodnotenia

Uistite sa, že hodnotenia sú v súlade s harmonogramom

Vytvorte hodnotiace plány s jasným harmonogramom, aby ste mohli automaticky vytvárať žiadosti o rozhovory. Uveďte zamestnanca, oddelenie alebo úroveň v hierarchii, ktorá môže vyplniť vaše dotazníky a umožnite manažérom prezeranie obsahu a dokončenie hodnotenia.

Plne integrované s aplikáciami Odoo

Zamestnanci
Zamestnanci

Sledujte zoznam svojich zamestnancov. Zachovať dôležité informácie o vašom tíme.

Výdavky
Výdavky

Majte prehľad o výdavkoch svojich zamestnancov. Získajte prístup k nástroju na ich sledovanie.

Nábor zamestnancov
Nábor zamestnancov

Zjednodušte proces náboru. Zaznamenávajte životopisy, sledujte uchádzačov, prehľadávajte profily.

Prieskumy
Prieskumy

Získajte vysoko kvalitné štatistiky prostredníctvom prieskumov, čo je vynikajúci spôsob, ako sa získavať nových zákazníkov.

7Milliónov užívateľov
rozvíja svoje podnikanie s Odoo

Uvoľnite svoj rastový potenciál

Bez potreby kreditnej karty - voľný prístup