Sledujte čas
Plánujte výkonnosť

Dokončite veci tak rýchlo, ako si len viete predstaviť

Začnite teraz - zadarmo

Zadarmo, navždy, s neobmedzeným počtom užívateľov. (Prečo?)

Screenshot of Timesheet app in a desktop

Spravujte svoje aktivity a riaďte zamestnancov

Majte svoje projekty pod kontrolou a riaďte čas zamestnancov podstatne efektívnejšie.

Odoo Timesheets interface
Sledujte pokrok svojho tímu

Vizualizujte pokrok vášho tímu na každom projekte alebo úlohe. Sledovanie predpokladaného času, efektívne využitého času a opakovaných odhadov pri riešení úloh nebolo nikdy tak jednoduché.

Udržujte svoje projekty ziskové

Získajte prehľad o fakturovanom čase. Sledujte všetky zdroje vložené do vášho projektu a majte prehľad o svojich ziskoch a stratách.

Fakturujte klientom na základe pracovných výkazov

Automaticky vygenerujte jednorazové alebo opakujúce sa faktúry na základe výdavkov a pracovných výkazov.

Plánované potreby
a zdroje

Výkonnosť projektu a dostupnosť zamestnancov

Rozvrhnite svoje tímy naprieč všetkými projektami tak, že zaznamenáte aj voľné dni zamestnancov. Naplánujte ďalšie projekty pomocou prognóz založených na porovnateľných projektoch a presnejšie stanovte termíny. Porovnajte prognózy s reálnymi časovými rozpismi pre zvýšenie ziskovosti.

Odoo Planning gantt interface with a popup reminder to start recording timesheets

Plne integrované s ostatnými aplikáciami Odoo

Účtovníctvo
Účtovníctvo

Prepojte časové výkazy s mzdou pre presné a včasné platby.

Zamestnanci
Zamestnanci

Kontrolujte a riaďte dochádzku a odpracované hodiny zamestnancov.

Predaj
Predaj

Automatizujte fakturáciu a platby na základe údajov v časovom rozvrhu.

Projektové riadenie
Projektové riadenie

Sledujte čas strávený na projekte, s klientom alebo úlohami.

7Milliónov užívateľov
rozvíja svoje podnikanie s Odoo

Uvoľnite svoj rastový potenciál

Bez potreby kreditnej karty - voľný prístup