Online správa
výdavkov

Spravujte výdavky zamestnancov jednoducho

Začnite teraz - bezplatne
Odoo Expenses

Ušetrite čas na reportoch o výdavkoch

Všetko na jednom mieste.

Riadenie denných výdavkov zamestnancov nebolo nikdy jednoduchšie. Či už ide o cestovné výdavky, výdavky na kancelárske potreby alebo akékoľvek iné výdavky zamestnancov, získajte prístup k všetkým dokladom a výdavkom na vašom panely výdavkov a vytvárajte, potvrdzujte alebo ich zamietajte jediným kliknutím. Nie je potrebné sťahovať špecializovaný softvér na uchovávanie záznamov o výdavkoch – všetko sa dá urobiť priamo cez aplikáciu!

Nestrácajte potvrdenia

Nahrajte všetky doklady priamo do záznamu o výdavkoch.

Zamestnanci môžu jednoducho vložiť kópie svojich dokladov priamo do záznamu o výdavkoch, aby sa zabránilo ich strate. Pridávajte prílohy kedykoľvek s ľubovoľným mobilným zariadením tak, že odfotíte doklad a odošlete ho na určenú e-mailovú adresu. Ušetrite čas a zvyšujte efektivitu tým, že budete mať jasný a kompletný záznam o všetkých výdavkoch.

Spravujte náklady na jeden tím

Získajte jasný prehľad o výdavkoch tímu.

Ako manažér jednoducho sledujte záznamy o výdavkov v celom tíme, aby ste dali pozor na náklady a zabezpečili, že sa tím bude ďalej sústrediť na cieľ a dodrží rozpočet.

Rozdeľte prácu medzi oddelenia

Zapojte každého, aby ste ušetrili čas.
Zamestnanci

Navrhujte výdavky, pridávajte poznámky a vkladajte doklady do záznamov o výdavkoch.

Manažéri

Potvrdzujte alebo zamietajte výdavky jedným kliknutím. Pridajte komentáre, upravte záznamy alebo požiadajte o ďalšie informácie.

Účtovníci

Zaznamenávajte výdavky spoločnosti a zamestnancov, pridávajte ich do účtovných kníh a spracovávajte platby a faktúry.

Plne integrované s inými Odoo aplikáciami

Zamestnanci

Zamestnanci

Sledujte záznamy zamestnancov a jednoducho udržiavajte súbory a informácie pre svoje tímy.

Projekt

Projekt

Riaďte odhady na projekt, tímy a súbory. Jednoducho delegujte úlohy a monitorujte každý krok projektu.

Fakturácia

Fakturácia

Spravujte zmluvy, vytvárajte opakujúce sa faktúry, fakturujte na základe pracovných výkazov a dostaňte zaplatené rýchlejšie.

Vozový park

Vozový park

Sledujte firemné vozidlá, záznamy o spotrebe, plány údržby, zmluvy a ešte viac s jasným a organizovaným riadením vozového parku.

7Milión užívateľov
buduje svoje podnikanie s Odoo

Unleash your growth potential

No credit card required - Instant access