Riadiaci systém
pre bezplatné vzdelávanie

Najlepšie open source LMS pre vašu e-learningovú platformu.
Začnite teraz - zadarmo
Odoo eLearning

Vzdelávanie je kľúčom k úspechu!

Vychovávatelia, inštruktori, tréneri, manažéri, palubní pracovníci alebo dokonca superhrdinovia e-vzdelávania - už viac nehľadajte:
Odoo eLearning je perfektný systém riadenia výučby, ktorý umožňuje učenie v komunite, zdieľanie vedomostí a inšpirovanie ostatných!

Tiež je to ZADARMO.

Vyskúšajte to na Odoo Academy
Pútavý obsah

Videá, webstránky, prezentácie, dokumenty - sledujte na akomkoľvek zariadení!

Rýchle úpravy

Tvorba stránok s infografikami a animáciami pomocou funkcie zobrať a presunúť.

Samostatné učenie

Zoskupte hodiny do sekcií a ukážte účastníkom ich pokrok.

Merania

Zmerajte účasť, spätnú väzbu a pozrite si reporty o tržbách.

Kvízy a recenzie

Skontrolujte, ako sa ľudia učia a čo si myslia o obsahu.

Certifikácie

Ohodnoťte pokročilé testy a uvidíte, koľko pokusov vedie k úspechu.

Vaše hodiny
pod drobnohľadom.

Tvrdo ste pracovali na príprave hodín na svoje kurzy a teraz si zaslúžia, aby boli vašim študentom prezentované čo najpútavejšie. Preto venujeme mimoriadnu námahu navrhovaniu krásneho a ľahko použiteľného rozhrania pre vás a vašich študentov.

Zahŕňame tiež prístup k viac ako 1 000 000 obrázkom, fotografiám a grafike vo vysokom rozlíšení s cieľom, aby sa váš obsah stal populárnym!

Zapojte študentov a ukážte ich pokrok

Kvízy, body, odznaky a Q&A. Účastníci častejšie zostávajú a môžu si navzájom pomáhať - skracujú čas potrebný na postup do ďalšej úrovne!

Zmysluplné vzdelávacie skúsenosti vedú k zvýšenej pozornosti a zameraniu, vyššej úrovni kritického myslenia a väčšej produktivite!

Podporte aktívne vzdelávanie pomocou
hodnotenia a certifikácie

Meranie úspechu a získavanie spätnej väzby je hračkou so všetkými dostupnými typmi otázok:
text s jednoduchým alebo viacnásobným výberom, ľubovoľný text, čísla, dátumy a možnosti matice prieskumu / hodnotenia.

Klasifikácia je najjednoduchšia časť! Odoo eLearning automaticky vypočítava skóre pre vašich študentov, poskytuje im spätnú väzbu, potvrdzuje ich úspechy a odmeňuje ich bodmi, odznakmi, úrovňami alebo dokonca cenami!

Nováčik
Skompletizujte si svoj profil
Skúsený používateľ
Spraviť kvíz
Junior školiteľ
Dokončite svoj prvý kurz
Certifikované!
Predveďte svoje znalosti
Komunitný hrdina
Získaj 2000 XP

Pokročilý reporting
Vám poskytuje okamžitý prehľad

Grafy alebo tabuľky - nájdite perfektný spôsob, ako získať prehľad o svojich kurzoch a certifikáciách, o výkonnosti vašich študentov a o príjmoch, ktoré generujú.

Vyberte merania, ktoré sú pre vás relevantné, použite preddefinované alebo vlastné filtre, kontingenčné tabuľky alebo zoskupujte podľa potreby.

7Milión užívateľov
buduje svoje podnikanie s Odoo

Unleash your growth potential

No credit card required - Instant access