Riadenie neprítomnosti pre všetkých

Riaďte dovolenky a absencie zamestnancov

Začnite teraz - bezplatne

Zadarmo, navždy, s neobmedzeným počtom užívateľov. (Prečo?)

Riaďte neprítomnosť v práci vašich zamestnancov

Sledujte všetky dovolenky vašich zamestnancov

Sledujte dovolenku každého zamestnanca. Zamestnanci zadávajú svoje žiadosti a manažéri ich schvaľujú a potvrdzujú, všetko len niekoľkými kliknutiami. Program každého zamestnanca je podľa toho aktualizovaný.

Manažéri získajú prehľad o voľných dňoch celého svojho tímu v jednom kompletnom náhľade, a tak môžu tím dobre zorganizovať a ľahko odhadnúť rozdelenie úloh počas neprítomnosti svojich členov.

Rozhranie Odoo Neprítomnosti zobrazuje prehľad dovoleniek zamestnancov
Closeup of a time-off request

Schváľte alebo zamietnite žiadosti o voľno

Spravujte všetky požiadavky vašich zamestnancov

Umožnite zamestnancom samostatne zaznamenať svoje žiadosti o dovolenku a dostávajte upozornenia e-mailom na každú novú žiadosť. Rozhodnite sa, či ich schválite alebo zamietnete a k zamietnutiu pridajte poznámku s vysvetlením pre zamestnancov.

Získajte reporty, aby ste mohli ľahko plánovať

Jednoduchý nástroj na vytváranie prehľadov

Vytvárajte prehľady jediným kliknutím, pre každú žiadosť o voľné dni s podrobnosťami podľa typu žiadosti, zamestnanca, oddelenia a dokonca aj pre celú spoločnosť. Získajte štatistiky o uvoľneniach z práce a plánujte dopredu, aby ste sa uistili, že udržujete produktivitu na najvyššej úrovni.

A bar chart showing an analysis of leaves per employee
Prípadová štúdia

Spoločnosť Leirirede chcela vylepšiť svojím zamestnacom prácu a registráciu dochádzky. Vďaka službe Odoo sa zamestnanci môžu jednoducho prihlásiť v reálnom čase na čas voľna a odhlásenia a modul Voľné dni umožňuje oveľa ľahšie spravovať dochádzku zamestnacov. Komunikácia medzi personálnym oddelením, manažérmi a zamestnancami je teraz oveľa lepšia ako kedykoľvek predtým.

Prípadová štúdia

Pred použitím systému Odoo neboli pracovné výkazy zamestnancov BIG integrované do ich softvéru. Výsledkom bolo viacnásobné vstupy a zložité výsledky. Teraz je ich program Outlook integrovaný do systému Odoo a žiadosti o dovolenky a schválenia môžu byť spravované v rámci Odoo. Vďaka dovolenkám a pracovným hodinám spravovaným na jednom mieste je spoločnosť BIG schopná ľahko zostaviť rozvrh tímov!

7Milliónov užívateľov
rozvíja svoje podnikanie s Odoo

Uvoľnite svoj rastový potenciál

Bez potreby kreditnej karty - voľný prístup