Získajte lepší prehľad

Zlepšite výkonnosť svojej organizácie.

Začnite teraz - bezplatne

Zadarmo, navždy, s neobmedzeným počtom užívateľov. (Prečo?)

A website interface of a user feedback form

Vytvárajte jednoduché a atraktívne online prieskumy

Navrhujte, zdieľajte a analyzujte v troch intuitívnych krokoch

Jedna platforma, ktorá všetko riadi: automatizácia hodnotení, prieskumy spokojnosti, marketingové kampane, formuláre spätnej väzby a mnohé ďalšie.

Vytvorte a otestujte svoje prieskumy

Vytvárajte nádherné a jasné formuláre prieskumov bez námahy. Na ilustráciu otázok použite obrázky na pozadí.

Zdieľajte a zhromažďujte údaje

Zdieľajte svoje prieskumy rýchlo so zabudovaným systémom zdieľania Odoo. Komunikujte všetko, čo sa týka prieskumov, niekoľkými kliknutiami.

Analyzujte odpovede

Nie je potrebné synchronizovať výsledky s vašou databázou. Odoo sa o to postará automaticky! Získajte výsledky a zobrazte grafy v reálnom čase.

Živé relácie

Vytvárajte živé prieskumy, kde respondent riadi tempo odpovedí a účastníci môžu vidieť výsledky výsledky a poradie otázok v reálnom čase.

Okamžite získajte výhody zo získaných výsledkov

Použite výsledky svojich prieskumov na posilnenie vašej stratégie a zlepšenie výkonnosti vašej firmy!

A backend view of the user feedback form in Odoo Surveys

Jednoduché a intuitívne
od návrhu až po analýzu

Získavanie informácií už nie je časovo náročné

Odoo Prieskumy sú už od začiatku jednoduché vďaka užívateľsky veľmi prívetivému rozhraniu a umožňujú vám robiť a upravovať prieskumy bez námahy. Reagujte na svoje marketingové potreby a kedykoľvek spustite prieskum. Spustite štatistiky, zmerajte mieru odpovedí a extrahujte analýzu niekoľkými kliknutiami. Nestrácajte čas so samotným prieskumom a zamerajte sa na kvalitatívnu a kvantitatívnu analýzu.

Plne integrované s aplikáciami Odoo

Marketingová automatizácia
Marketingová automatizácia

Navrhujte kampane, upresnite segmentáciu, automatizujte kroky a sledujte výkonnosť.

Webstránka
Webstránka

Získajte úžasné firemné webové stránky. Plne prispôsobiteľné a priateľské aj pre SEO .

Blog
Blog

Pritiahnite viac potenciálnych zákazníkov víťaznou marketingovou stratégiou obsahu.

Email marketing
Email marketing

Vytvárajte efektívne e-mailové kampane. Posielajte, konvertujte a sledujte svoj úspech.

7Milliónov užívateľov
rozvíja svoje podnikanie s Odoo

Uvoľnite svoj rastový potenciál

Bez potreby kreditnej karty - voľný prístup