Manažment pracovníkov v teréne

Poskytujte vynikajúce služby
svojim zákazníkom kdekoľvek.

Začnite teraz - zadarmo
Odoo Field Service

Orientujte sa na to, čo robíte najlepšie

Ak ste u klienta, je dôležité, aby ste poskytovali vynikajúce služby.
Vaše nástroje musia byť intuitívne a rovnako mobilné ako ste vy.

Naplánujte si
vaše stretnutia
Priraďujte
úlohy zamestnancom
Naplánujte
si vašu trasu
Sledujte
svoj pracovný čas
Predávajte
produkty
Nadizajnujte si
vlastné pracovné listy
Faktúrujte
vaše služby
Poskytnite
cenovú ponuku

Spravujte svoj pracovný čas
odkiaľkoľvek, z akéhokoľvek zariadenia.

Odoo funguje na akomkoľvek zariadení pripojenom k internetu a bol navrhnutý s ohľadom na mobilné zariadenia. Nie je potrebné inštalovať žiadny softvér ani sa obávať kompatibility zariadenia. Stačí otvoriť webový prehľadávač a dokončiť svoju prácu!

Sledujte svoj pracovný čas

Služba Odoo Manažment pracovníkov v teréne sa dodáva s integrovaným meraním času len na jedno kliknutie.
Svoj čas si samozrejme môžete zaznamenať aj ručne.

Váš pracovný výkaz sa potom automaticky skonvertuje na fakturovateľné položky.

Predávajte produkty
jak teplé rožky

Poskytovanie služby v teréne si často vyžaduje predaj výrobkov, ako sú rôzne súčiastky a náhradné diely. Vďaka intuitívnemu dizajnu služby Odoo Manažment pracovníkov v teréne môžete predávať u klientov produkty jediným kliknutím!

Bleskovo rýchle faktúry

Časomiera počíta váš pracovný čas, môžete pridať produkty na predaj iba jedným kliknutím a informácie o zákazníkoch sa pri vytváraní úlohy automaticky vyplnia. Stačí iba kliknúť na položku „Vytvoriť faktúru“ a je to!

Podpisujte vaše reporty
elektronicky

Reporty sú dôležité: zatriedia váš pracovný čas, predané produkty a dochádzku. Požiadajte zákazníka, aby ich podpísal v aplikácii Manažment pracovníkov v teréne. Nie je potrebné tlačiť, odosielať alebo skenovať. Robíte všetko elektronicky a okamžite!

Efektívne plánovanie
a riadenie viacerých projektov súčastne

Ak ste manažér, potom je nástroj Plánovanie vašim najlepším spojencom! Plánujte úlohy, priraďujte zdroje a riaďte ľudí pomocou jednoduchého posúvania požiadaviek v Ganttovom zobrazení.

Vytvorte toľko projektov, koľko potrebujete, aby všetky úlohy boli prehľadne usporiadané medzi viacerými tímami, oddeleniami alebo pobočkami.

Plne integrované s inými Odoo aplikáciami

Projekt

Projekt

Usporiadajte všetky úlohy do viacerých projektov pomocou vlastných šablón pracovných hárkov.

Predaj

Predaj

Vytvorte cenové ponuky za behu a jednoducho pridajte produkty k svojej úlohe.

Fakturácia

Fakturácia

Sledujte vzájomnú komunikáciu s vašimi potenciálnymi a skutočnými zákazníkmi a zlepšujte svoj predajný cyklus.

Pracovný výkaz

Pracovný výkaz

Analyzujte a schvalujte pracovné a časové výkazy.

7Milión užívateľov
buduje svoje podnikanie s Odoo

Unleash your growth potential

No credit card required - Instant access