Fleet management, simplified

An easy-to-read overview of your vehicles, contracts, repairs, costs, and drivers.

Začnite teraz - zadarmo
Zadarmo, navždy, s neobmedzeným počtom užívateľov. Pozrite sa prečo
Odoo Fleet's interface showing a list of vehicles on a tablet

Zjednodušené riadenie vozového parku

Nebudete potrebovať žiadny špecializovaný systém pre sledovanie vašich firemných vozidiel – s inteligentnou aplikáciou Odoo, môžete sledovať vaše vozidlá niekoľkými jednoduchými kliknutiami. Spravujte všetko prostredníctvom nášho užívateľsky príjemného administratívneho systému – knihu jázd, náklady a mnohých ďalších funkcií potrebných na správu vozidiel vašej spoločnosti.

Spravujte lízing a všetky ďalšie zmluvy

Dohliadnite na všetky zmluvy o vašich vozidlách a dostávajte varovný e-mail, keď zmluvy dosiahnu dátum vypršania platnosti. Je zavedených niekoľko vizuálnych nástrojov, ktoré vám pomôžu obnoviť (alebo ukončiť) vašu zmluvu. Organizujte servis týkajúci sa vozidiel a komunikujte s kvalifikovanými poskytovateľmi služieb; spravujte faktúry a poznámky. Nastavte pravidlá týkajúce sa vozidiel vo vašej spoločnosti, ako aj poistnú zmluvu, aby ste čo najefektívnejšie spravovali svoj vozový park.

Odoo Fleet's contract interface

Sledujte všetky náklady naraz

Identifikujte a vyhľadajte peniaze, ktoré vaša spoločnosť vynaložila na každé vozidlo vozového parku. Opakované náklady, ktoré vyplývajú zo zmlúv, ako sú lízingové zmluvy a zmluvy o službách, sa automaticky zaradia do vášho účtovníctva na začiatku každého obdobia podľa frekvencie špecifikovanej v zmluvách, zatiaľ čo všetky ostatné náklady, ako sú pohonné hmoty a opravy, sa automaticky pridávajú do reportu.

Three types of charts in Odoo Fleet's backend interface
A fleet report on a tablet

Analýzy a reporty

Zobrazte všetky náklady spojené s daným vozidlom alebo s typom služby. Porovnajte rôzne typy nákladov (ktoré vozidlá stoja najviac; ktoré služby boli vykonané na ktorých vozidlách atď.) pomocou nástroja na tvorbu reportov. Získajte naozaj užitočný náhľad na efektívnu návratnosť každého vozidla s cieľom zlepšiť vaše investície do vozového parku.

Pridajte sa k 12 miliónom happy užívateľov
ktorí rozvíjajú svoje podnikanie s Odoo

Uvoľnite
svoj rastový potenciál

Začnite teraz - zadarmo
Bez potreby kreditnej karty
Voľný prístup