Odoo vozový park

Spravujte svoje vozidlá, zmluvy, náklady, poistenie a úlohy bez ťažkostí.

Začnite teraz - bezplatne

Zadarmo, navždy, s neobmedzeným počtom užívateľov. (Prečo?)

Odoo Fleet's interface showing a list of vehicles on a tablet

Zjednodušené riadenie vozového parku

Nebudete potrebovať žiadny špecializovaný systém pre sledovanie vašich firemných vozidiel – s inteligentnou aplikáciou Odoo, môžete sledovať vaše vozidlá niekoľkými jednoduchými kliknutiami. Spravujte všetko prostredníctvom nášho užívateľsky príjemného administratívneho systému – knihu jázd, náklady a mnohých ďalších funkcií potrebných na správu vozidiel vašej spoločnosti.

Spravujte lízing a všetky ďalšie zmluvy

Dohliadnite na všetky zmluvy o vašich vozidlách a dostávajte varovný e-mail, keď zmluvy dosiahnu dátum vypršania platnosti. Je zavedených niekoľko vizuálnych nástrojov, ktoré vám pomôžu obnoviť (alebo ukončiť) vašu zmluvu. Organizujte servis týkajúci sa vozidiel a komunikujte s kvalifikovanými poskytovateľmi služieb; spravujte faktúry a poznámky. Nastavte pravidlá týkajúce sa vozidiel vo vašej spoločnosti, ako aj poistnú zmluvu, aby ste čo najefektívnejšie spravovali svoj vozový park.

Odoo Fleet's contract interface

Sledujte všetky náklady naraz

Identifikujte a vyhľadajte peniaze, ktoré vaša spoločnosť vynaložila na každé vozidlo vozového parku. Opakované náklady, ktoré vyplývajú zo zmlúv, ako sú lízingové zmluvy a zmluvy o službách, sa automaticky zaradia do vášho účtovníctva na začiatku každého obdobia podľa frekvencie špecifikovanej v zmluvách, zatiaľ čo všetky ostatné náklady, ako sú pohonné hmoty a opravy, sa automaticky pridávajú do reportu.

Three types of charts in Odoo Fleet's backend interface
A fleet report on a tablet

Analýzy a reporty

Zobrazte všetky náklady spojené s daným vozidlom alebo s typom služby. Porovnajte rôzne typy nákladov (ktoré vozidlá stoja najviac; ktoré služby boli vykonané na ktorých vozidlách atď.) pomocou nástroja na tvorbu reportov. Získajte naozaj užitočný náhľad na efektívnu návratnosť každého vozidla s cieľom zlepšiť vaše investície do vozového parku.

Plne integrované s aplikáciami Odoo

Zamestnanci
Zamestnanci

Sledujte zoznam svojich zamestnancov. Zachovať dôležité informácie o vašom tíme.

Výdavky
Výdavky

Majte prehľad o výdavkoch svojich zamestnancov. Získajte prístup k nástroju na ich sledovanie.

Projektové riadenie
Projektové riadenie

Sledujte čas strávený na projekte, s klientom alebo úlohami.

Webstránka
Webstránka

Získajte úžasné firemné webové stránky. Plne prispôsobiteľné a priateľské aj pre SEO .

7Milliónov užívateľov
rozvíja svoje podnikanie s Odoo

Uvoľnite svoj rastový potenciál

Bez potreby kreditnej karty - voľný prístup