Výnimočná práca s tabuľkami

Zlepšite svoje postupy v oblasti Business Intelligence.

Začnite teraz - bezplatne

Free, forever, with unlimited users. (Why?)

Držte si náskok pred konkurenciou

Tabuľky sú jedným z najbežnejšie používaných nástrojov v akomkoľvek priemysle a teraz môžete v rámci Odoo využívať ich nespočetné funkcie.

Áno, čítate správne! Tvorba rozpočtov, výpočet provízií a mnohé ďalšie analýzy údajov v reálnom čase sú teraz na jedno kliknutie.

Tvorba rozpočtov

Majte prehľad o svojej finančnej situácii a objavte svoj potenciál ziskov.

VYPOČÍTAJTE PROVÍZIE

Plánujte ambiciózny obchodný plán a zlepšite výkonnosť tímu.

Analyze data

Robte dobré rozhodnutia na základe správnych informácií.

Modelujte & upravujte
vaše údaje

Vkladajte výnosy z predaja, nákupy, rozpočty alebo opakujúce sa platby a robte minulé, dnešné a budúce pohľady na svoje čísla.

Udržujte svoje
dáta aktuálne

Nepochybná vec! Keď sa vo vašich aplikáciách vytvárajú nové údaje, tabuľka sa neustále aktualizuje bez toho, aby ste museli exportovať alebo sa obávať akejkoľvek integrácie!

Pracujte na istotu:
označte dôležité Informácie

S možnosťou podmieneného formátovania môžete bez námahy zistiť kritické problémy a identifikovať vzory a trendy. Aké jednoduché!

A spreadsheet view of Odoo Sales. A closeup view on conditional formatting settings allows us to understand why three cells have been highlighted in the spreadsheet.
An animation showing a spreadsheet in Odoo Documents changing according to set filters

Pracujte s
nekonečnými možnosťami filtrovania

Vytvorte si filtre aké len chcete, podľa dátumu, vzťahov alebo textu a majte vždy aktuálne a práve pre vás potrebné údaje. A pri zmene kritérií sa dajú okamžite zobraziť rôzne údaje. Výborné, že?!

Prineste dáta do života: grafy

Vizuálne znázornenie nám pomáha ľahšie a rýchlejšie porozumieť údajom. Tabuľky spracovávajú veľké objemy údajov, niekedy komplikované, ale správne usporiadané, autorizované a prehľadné. A s tabuľkou Odoo je to všetko možné so živými a integrovanými dátami!

An animation showing how to create a chart from spreadsheet data

Herný plánovač.

Plne integrované.

Posilnite
svojich zamestnancov

Posilnite
rozhodovacie procesy

Posilnite
vašu spoločnosť

Odoo Spreadsheet video

Tabuľky nájdete vo svojich obľúbených aplikáciách

Predaj

Predaj

Premeňte predajné a nákupné objednávky na faktúry jedným kliknutím a sledujte ich až po úhradu.

Účtovníctvo

Účtovníctvo

Zmeňte cenové ponuky na profesionálne vyzerajúce faktúry jedným kliknutím.

Predplatné

Predplatné

Poskytujte informácie o zmluvných podmienkach a zabezpečí vystavenie a odoslanie opakovaných faktúr automatizovane a to všetko podľa vašich nastavení.

Dokumenty

Dokumenty

Zdieľajte, odosielajte, kategorizujte a archivujte naskenované dokumenty. Generujte obchodné tabuľky a dokumenty, ako sú účty dodávateľov, úlohy a produktové listy pre výrobu.

7Milliónov užívateľov
rozvíja svoje podnikanie s Odoo

Uvoľnite svoj rastový potenciál

Bez potreby kreditnej karty - voľný prístup