Go the Extra Mile with Spreadsheets

Upskill your Business Intelligence practices.

Začnite teraz - bezplatne

Držte si náskok pred konkurenciou

Tabuľky sú jedným z najbežnejšie používaných nástrojov v akomkoľvek priemysle a teraz môžete v rámci Odoo využívať ich nespočetné funkcie.

Áno, čítate správne! Tvorba rozpočtov, výpočet provízií a mnohé ďalšie analýzy údajov v reálnom čase sú teraz na jedno kliknutie.

Tvorba rozpočtov

TVORBA ROZPOČTOV

Majte prehľad o svojej finančnej situácii a objavte svoj potenciál ziskov.

Tvorba rozpočtov

VÝPOČET PROVÍZIÍ

Plánujte ambiciózny obchodný plán a zlepšite výkonnosť tímu.

Tvorba rozpočtov

ANALÝZA ÚDAJOV

Robte dobré rozhodnutia na základe správnych informácií.

Model & Manipulate
your data

Vkladajte výnosy z predaja, nákupy, rozpočty alebo opakujúce sa platby a robte minulé, dnešné a budúce pohľady na svoje čísla.

Keep your
data up-to-date

Jasná vec! Keď sa vo vašich aplikáciách vytvárajú nové údaje, tabuľka sa neustále aktualizuje bez toho, aby ste museli exportovať alebo sa obávať akejkoľvek integrácie!

Safe Bet:
Highlight Information

S možnosťou podmieneného formátovania môžete bez námahy zistiť kritické problémy a identifikovať vzory a trendy. Aké jednoduché!

Work with
Killer Filtering Options

Vytvorte si filtre aké len chcete, podľa dátumu, vzťahov alebo textu a majte vždy aktuálne a práve pre vás potrebné údaje. A pri zmene kritérií sa dajú okamžite zobraziť rôzne údaje. Výborné, že?!

Prineste dáta do života: grafy

Vizuálne znázornenie nám pomáha ľahšie a rýchlejšie porozumieť údajom. Tabuľky spracovávajú veľké objemy údajov, niekedy komplikované, ale správne usporiadané, autorizované a prehľadné. A s tabuľkou Odoo je to všetko možné so živými a integrovanými dátami!

Herný plánovač.

Plne integrované.

Zamestnanci

Empower
your employees

Decisions

Empower
decision-making processes

Company

Empower
your company

Odoo Spreadsheet

Tabuľky nájdete vo svojich obľúbených aplikáciách

Predaj

Predaj

Premeňte predajné a nákupné objednávky na faktúry jedným kliknutím a sledujte ich až po úhradu.

Účtovníctvo

Účtovníctvo

Zmeňte cenové ponuky na profesionálne vyzerajúce faktúry jedným kliknutím.

Predplatné

Predplatné

Poskytujte informácie o zmluvných podmienkach a zabezpečí vystavenie a odoslanie opakovaných faktúr automatizovane a to všetko podľa vašich nastavení.

Dokumenty

Dokumenty

Zdieľajte, odosielajte, kategorizujte a archivujte naskenované dokumenty. Generujte obchodné tabuľky a dokumenty, ako sú účty dodávateľov, úlohy a produktové listy pre výrobu.

5Milión užívateľov
buduje svoje podnikanie s Odoo

Unleash your growth potential

No credit card required - Instant access