Potvrdiť požiadavku pre technickú podporu

Núdzové línie
America East +1 (716) 249 2880
America West +1 (650) 289-8234
Latin America +1 (650) 260-6552
Európa +32 2 616 8002
Afrika +254 207 640 404
Middle East
+971 4 589 6470
Ázie +91 79 40 500 100
Useful Links
Dokumentácia
eLearning
Prosím uvedomte si, že sledovatelia obdržia všetky správy, ktoré budú zdielané
Ak nepoznáte svoj predplatený kód, prihláste sa
Tips to help us

The more information we have, the sooner your concern will be resolved.

Send us screenshot or screencast of your screen to help us identify your issue

Click here to contact us

Tu nájdete zdroje, ktoré Vám môžu pomôcť:

Contact our support at apps@odoo.com if you encounter an issue with one of the following services

  • Digitalizácia účteniek (OCR)
  • Dopĺňanie údajov potenciálnych zákazníkov, Automatizované získavanie potenciálnych zákazníkov, Návštevy potenciálnych klientov
  • Automatické dopĺňanie partnera
  • SMS textová správa
  • Pošta
Začnite zadarmo online.