Ľudské zdroje
pre moderné spoločnosti

Všetko v jednom: nábor, hodnotenie, výdavky,
neprítomnosť v práci, dochádzka atď.

Začnite teraz - bezplatne

Riaďte úspešne
svojich zamestnancov

Centralizujte všetky svoje informácie týkajúce sa ľudských zdrojov.

Okamžite sledujte všetky dôležité informácie pre jednotlivé oddelenia. Obmedzte viditeľnosť citlivých informácií len na manažérov ľudských zdrojov alebo sprístupnite iné informácie všetkým zamestnancom, ako napríklad adresár zamestnancov. Dostávajte upozornenia na každú novú žiadosť o uvoľnenie z práce, žiadosti o pridelenie, žiadosti o zamestnanie, hodnotenia a ďalšie.

Vďaka Odoo sme zjednotili všetky naše front-office a back-office HR aplikácie pre 300 000 používateľov nákladovo veľmi efektívnym spôsobom

Ministerstvo školstva, Portugalsko

Sledujte čas a dochádzku

Týždenné alebo mesačné časové rozpisy s možnosťou sledovania dochádzky.

Sledujte odpracované hodiny zamestnancov a zoraďte ich podľa projektu, klienta alebo úloh. Jednoduchý prístup k štatistikám vám umožní zaznamenávať a analyzovať časové rozpisy, ako aj kontrolu dochádzky každého zamestnanca. Prepojené účtovníctvo automaticky odošle prehľady na základe času stráveného na projektoch a poskytne údaje v reálnom čase.

Získajte viac informácií

Riadenie neprítomnosti v práci

Zjednodušené sledovanie dovoleniek a dní pracovnej neschopnosti.

Zamestnanci zadajú svoje žiadosti (platené voľné dni, práceneschopnosť, atď.).

Manažéri sa rozhodnú buď schváliť alebo zamietnuť žiadosti o voľné dni.

Zamestnanec dostane oznámenie a jeho kalendár sa automaticky aktualizuje.

Efektívne riadenie výdavkov

Rýchlo získajte aktualizované a schválené výdavky.

Zamestnanci môžu ľahko predložiť a zdôvodniť výdavky. Manažéri môžu skontrolovať všetky výdavky a podľa potreby schváliť alebo zamietnuť jednotlivé žiadosti. Po schválení sú výdavky okamžite aktualizované v Odoo Účtovníctvo.

Získajte viac informácií

Zjednodušené hodnotenie
zamestnancov

Dôkladné hodnotenia bez ťažkostí.

Jednoducho nastavte proces hodnotenia a kalendár. Vytvorte dotazníky založené na formulároch na zhromažďovanie spätnej väzby od všetkých ľudí v spoločnosti, od zamestnancov až po manažérov, ako aj na sebahodnotenia. Automatizujte celý proces tak, aby ste sa mohli sústrediť na ľudí, nie na administratívne povinnosti.

Získajte viac informácií

Zamestnávajte top talenty

Zeefektívnite svoj proces prijímania zamestnancov.

Vytvorte pracovnú nástenku na uverejnenie otvorených pozícií len niekoľkými kliknutiami a ľahko si prezerajte predložené žiadosti. Dohliadajte a spravujte váš prieskumný kanál a prepojte Odoo Prieskumy na vytvorenie prieskumného dotazníka, ktorý sa automaticky spojí so záznamom kandidáta.

Získajte viac informácií

Zvýšte angažovanosť pomocou sociálnych nástrojov

Zlepšite komunikáciu medzi zamestnancami a motivujte ich prostredníctvom ocenení.

Podniková sociálna sieť

Umožnite zamestnancom spolupracovať v rámci rôznych oddelení, miest a Odoo modulov pomocou komunikácie cez Živý Chat, zdieľanie vedomostí a osvedčených postupov, sledovanie konkrétnych ľudí alebo dokumentov, aby boli informovaní, a tiež zapojením sa do záujmových skupín, kde si môžu vymieňať odborné znalosti a podporovať tímovú prácu.

Gemifikácia

Inšpirujte zamestnancov výzvami, cieľmi a odmenami. Navrhnite si svoje vlastné ciele, definujte jasné ciele, poskytnite spätnú väzbu v reálnom čase a hmatateľné výsledky. Pochváľte najlepších z každého tímu a zverejňujte uznanie a úspechy zamestnancov a tímov.

Plne integrované s inými Odoo aplikáciami

Nábor zamestnancov

Nábor zamestnancov

Zjednodušte proces náboru. Evidujte životopisy, sledujte uchádzačov o zamestnanie a prehľadávajte profily.

Hodnotenia

Hodnotenia

Sledujte vývoj zamestnancov. Nastavte hodnotenia a pomôžte vašim zamestnancom rásť a vyvíjať sa.

Time-Off

Time-Off

Spravujte žiadosti o uvoľnenie z práce a rozmiestnenie zamestnancov. Automaticky aktualizujte kalendáre.

Výdavky

Výdavky

Získajte úplný prehľad o výdavkoch zamestnancov, zefektívnite schvaľovací proces a sledujte všetky záznamy.

CASE STUDY

Riadenie zamestnancov spoločnosti BIG bolo jednoducho chaos. Napríklad mali informácie o svojich zamestnancoch rozložené v 3 až 5 rôznych softvéroch, čo viedlo k strate času, zmätku a komplikovaným výsledkom. S Odoo je teraz všetko zvládnuteľné z jedného miesta!

CASE STUDY

Pri obrovskom počte zamestnancov v spoločnosti Unionaire je nevyhnutná jednotná platforma na koordináciu a organizáciu pracovných tokov. Bolo nevyhnutnosťou mať softvér, ktorý by dokázal pokryť všetko, čo si ich procesy vyžadujú.

7Milión užívateľov
buduje svoje podnikanie s Odoo

Unleash your growth potential

No credit card required - Instant access