Chat với khách truy cập

Cá nhân hóa chức năng cửa sổ

Xác định cách thức nút Trò chuyện Trực tiếp xuất hiện. Quyết định xem liệu bạn có muốn mở cuộc trò chuyện tự động và sau thời gian bao lâu.

Tạo tin nhắn chào mừng tùy ý

Cấu hình tin nhắn chào mừng tự động cho từng kênh và tùy chỉnh cách bố trí nút.

Trả lời từ bất cứ đâu

Có thể truy cập ứng dụng Trò chuyện Trực tiếp từ bất kỳ phân hệ nào, từ front-end đến back-end, để theo sát mọi cuộc hội thoại.

Biểu tượng mặt cười

Làm cho cuộc trò chuyện giàu cảm xúc hơn với các hình mặt cười ngộ nghĩnh.

Tạo câu trả lời soạn trước

Tạo lối tắt để sử dụng các câu trả lời đã lập sẵn cho các câu hỏi thông dụng.

Chat theo nhóm

Thêm nhiều người dùng vào một đoạn hội thoại để tạo thành nhóm chat.

Bộ chọn màu

Tùy chỉnh thiết kế cửa sổ Trò chuyện Trực tiếp.


Kênh tùy chỉnh

Tùy chỉnh theo mỗi quốc gia

Tạo nhiều kênh để thích ứng với các ngôn ngữ khác nhau.

Chỉ định một đại diện chịu trách nhiệm

Thêm đại diện cho từng kênh để dễ dàng điều phối các câu hỏi của khách hàng tới nhân viên.


Mức độ dịch vụ

Đánh giá cuộc hội thoại

Hiểu hơn về chất lượng dịch vụ của bạn bằng một hệ thống đánh giá đơn giản khi kết thúc cuộc hội thoại.

Lịch sử chat

Đánh giá các câu trả lời và phản ứng của khách hàng và nhân viên để tìm hiểu và cải thiện cách thức hồi đáp của bạn.