Kênh

Đa kênh

Tạo nhiều kênh Livechat để quản lý các khía cạnh khác nhau của doanh nghiệp hoặc trang web của bạn. Gán một kênh để giải quyết một nhu cầu cụ thể, chẳng hạn như hỗ trợ khách hàng hoặc tạo lead, hoặc một phần của trang web, chẳng hạn như sự kiện hoặc tuyển dụng.

Tùy chỉnh

Tùy chỉnh nút và cửa sổ kênh Livechat với màu sắc và nội dung mặc định cho phù hợp nhất với thương hiệu và "chất" của công ty bạn.

Tiện ích

Tính năng Livechat có thể được thêm vào một trang web Odoo thông qua thao tác tích hợp đơn giản, đồng thời cũng có thể được thêm vào một trang web bên thứ ba (không phải Odoo) nhờ một tiện ích trang web có thể nhúng.

Thông tin khách truy cập

Gửi yêu cầu trò chuyện

Xem danh sách khách truy cập trang web hiện tại và gửi yêu cầu trò chuyện cá nhân.

Lượt xem trang/sản phẩm gần đây

Xem danh sách các trang và sản phẩm mới nhất mà một khách truy cập trang web đã xem để hiểu rõ hơn về nhu cầu và trải nghiệm của họ. Bạn cũng có thể xem số lần khách truy cập đã truy cập trang web.

Báo cáo

Lịch sử phiên trò chuyện

Truy cập vào lịch sử chi tiết của mỗi cuộc livechat, bao gồm nội dung tin nhắn, người tham gia, ngày, thời lượng, đánh giá và hơn thế nữa.

Thống kê phiên trò chuyện

Theo dõi tỷ lệ tương tác, thời lượng, mức độ thành công,... của cuộc trò chuyện. Sử dụng một loạt các tiêu chí bao gồm "Phiên trò chuyện không được đánh giá", "Khách truy cập ẩn danh" và "Khách truy cập hài lòng" để tùy chỉnh báo cáo.

Phân tích nhân viên phụ trách

Đo lường mức độ tham gia và năng lực làm việc của các nhân viên Livechat, bao gồm số lượng cuộc trò chuyện mà họ tham gia, thời gian phản hồi và thời lượng của mỗi cuộc trò chuyện.

Đánh giá của khách hàng

Xem đánh giá của khách hàng từ các cuộc livechat cùng với mọi nhận xét được cung cấp. Xem nội dung tin nhắn của cuộc trò chuyện chỉ trong một cú nhấp chuột.

Câu trả lời soạn sẵn

Tạo các văn bản thay thế tùy chỉnh và được tạo sẵn thay cho văn bản nhập phím tắt để người dùng không mất công suy nghĩ và đánh máy các câu trả lời dài cho một số câu hỏi cũng như trường hợp phổ biến nhất.

Lệnh

Lead

Tạo lead trong ứng dụng CRM bằng thông tin từ cuộc trò chuyện.

Phiếu hỗ trợ

Tạo một phiếu hỗ trợ trong ứng dụng Hỗ trợ dựa trên thông tin từ một cuộc trò chuyện.

Lịch sử phiếu hỗ trợ

Tìm kiếm trong các phiếu hỗ trợ hiện có trong ứng dụng Hỗ trợ.

Lịch sử

Tạo một danh sách các trang trên trang web mà khách truy cập đã xem gần đây nhất (tối đa 15 trang).

Trợ giúp

Hiển thị một thông báo cung cấp thông tin bao gồm các thông tin tiềm năng mà một nhân viên phụ trách có thể nhập.

Rời cuộc trò chuyện

Tự động thoát khỏi cuộc trò chuyện. Hành động này không làm cho khách hàng bị xoá khỏi cuộc trò chuyện, cũng không tự động kết thúc cuộc trò chuyện.

Lệnh

Trường hợp sử dụng

Tạo nhiều chatbot để đáp ứng các nhu cầu khác nhau.

Loại bước chatbot

Chọn từ các tùy chọn loại bước chatbot sau khi tạo ra một kịch bản chatbot:

Văn bản

Hãy để chatbot của bạn chào đón khách truy cập hoặc cung cấp thông tin.

Câu hỏi

Hãy để chatbot hỏi câu hỏi và cung cấp các phản hồi có thể áp dụng.

Email

Nhắc người dùng nhập địa chỉ email của họ và lưu thông tin để tham khảo trong tương lai.

Điện thoại

Nhắc người dùng nhập số điện thoại của họ và lưu thông tin để tham khảo trong tương lai.

Chuyển tiếp cho nhân viên phụ trách

Chuyển cuộc trò chuyện cho một nhân viên phụ trách livechat đang hoạt động để họ có thể tiếp tục xử lý cuộc trò chuyện.

Nhập thông tin tự do

Cho phép khách hàng nhập thông tin sẽ được lưu trữ trong nội dung tin nhắn cuộc trò chuyện.

Tạo lead

Tạo lead trong ứng dụng CRM, nơi nội dung tin nhắn của cuộc trò chuyện sẽ được lưu trữ.

Tạo phiếu hỗ trợ

Tạo một phiếu hỗ trợ trong ứng dụng Hỗ trợ, nơi nội dung tin nhắn của cuộc trò chuyện sẽ được lưu trữ.

Chỉ nếu

Tạo một luồng công việc chỉ tiếp diễn nếu tiến trình của cuộc trò chuyện khớp với một tập hợp các hướng dẫn đã xác định.