Cài đặt

Dễ dàng cấu hình

Thiết lập và bắt đầu thực hiện cuộc gọi chỉ trong vài bước.

Tương thích với SIP

Tích hợp với các nhà cung cấp VoIP hỗ trợ giao thức SIP. (Chúng tôi đã thử nghiệm cá nhân đối với Zoiper và Linphone, Axivox).

Cuộc gọi và Tin nhắn

Nhấp để gọi

Gọi bất kỳ số nào trong Odoo với một cú nhấp chuột.

Đổ chuông đồng thời

Tất cả các thiết bị của bạn sẽ đổ chuông khi ai đó gọi đến số của bạn.

Chuyển cuộc gọi

Chuyển một cuộc gọi cho đồng nghiệp hoặc một đội ngũ.

Sử dụng bất kỳ thiết bị nào

VoIP của Odoo hoạt động trên máy tính, điện thoại thông minh, máy tính bảng hoặc điện thoại VoIP của bạn. Trực tiếp xử lý cuộc gọi từ trình duyệt web của bạn hoặc trong ứng dụng di động của Odoo.

Tính năng cuộc gọi

Mở bàn phím số trong cuộc gọi. Sau khi nhập một số, nhấn Enter để bắt đầu cuộc gọi nhằm tăng hiệu suất và cải thiện trải nghiệm người dùng. Tính năng này rất hữu ích khi menu giọng nói được kích hoạt.

So khớp số E164

Cải thiện việc so khớp giữa số điện thoại và các liên hệ bằng cách sử dụng định dạng chuẩn E164.

Tích hợp

Tích hợp toàn bộ cơ sở dữ liệu

Thực hiện cuộc gọi và quản lý nhiệm vụ từ bất kỳ ứng dụng Odoo nào.

Tiện ích VoIP

Nhận/thực hiện cuộc gọi và lên lịch follow-up trong tiện ích.

Nhà cung cấp tích hợp

Chọn từ nhiều nhà cung cấp VoIP để có đủ các tính năng VoIP.

Đa nhiệm

Lưu ghi chú, gửi tin nhắn cho khách hàng của bạn và lên lịch hoạt động trong khi bạn đang gọi điện.

Tích hợp CRM (và các ứng dụng Odoo khác)

Lên lịch các hoạt động từ cửa sổ trò chuyện trong bất kỳ ứng dụng Odoo nào. Tích hợp với các ứng dụng như CRM, Bán hàng, Trợ giúp, Hóa đơn,...

Tính năng nhà cung cấp

Gọi trên toàn cầu

Gọi đến và đi từ bất kỳ nơi nào trên thế giới.

Cấu trúc nhận cuộc gọi

Có thể cấu trúc các tính năng gọi theo số, giới thiệu bằng giọng nói, hộp thư thoại, danh sách cuộc gọi chờ và họp để tạo ra một lộ trình trải nghiệm người dùng độc đáo khi nhận cuộc gọi.

ID người gọi động

Thực hiện hoặc nhận cuộc gọi bằng các mã vùng/quốc gia khác nhau để hỗ trợ người dùng ở bất kỳ đâu.

Chuyển tiếp cuộc gọi và rung chuông cùng lúc

Thực hiện các hành động khi người dùng đang tham gia một cuộc gọi. Chuyển cuộc gọi cho người dùng hoặc số khác và đồng thời rung chuông điện thoại của người đó nhờ tính năng từ một nhà cung cấp tích hợp.

Danh sách cuộc gọi chờ

Hỗ trợ khách hàng với một đội ngũ đại diện luôn sẵn sàng cho công tác chăm sóc khách hàng, bán hàng hoặc bất kỳ môi trường trung tâm hỗ trợ nào mà công ty bạn đang vận hành.

Họp video

Tham gia cuộc gọi nhóm trong các phòng họp online để đảm bảo mọi người đều nắm bắt thông tin.