Tạo các luồng công việc năng động

Tạo tài liệu từ các mẫu

Tùy chỉnh các trường chỉnh sửa được trong PDF bằng chức năng kéo & thả. Tự động hóa chữ ký lặp bằng cách sử dụng các biểu mẫu để tiết kiệm thời gian và hoạt động hiệu quả hơn.

Nhiều chữ ký

Soạn lập tài liệu được ký công khai và cho phép mọi người ký vào bản sao riêng của mình mà bạn không cần phải thực hiện bất kỳ hành động bổ sung nào.

Đa vai trò

Chỉ định vai trò của tất cả những người liên quan đến giao dịch ký và gửi đúng phiên bản tùy thuộc vào vị trí của người sẽ ký. 

Bản cứng

Tự động gửi tài liệu đã ký của bạn cho một bên thứ ba được chỉ định là “người theo dõi”.

Tự động lưu trữ

Không cần phải lo lắng bạn cần lưu văn bản trên máy tính nữa. Khi sử dụng ứng dụng eSign, mọi văn bản sẽ được lưu trên server riêng cá nhân của bạn


Nâng cao Năng suất

Tự động gửi tài liệu hoàn tất cho tất cả các bên

Khi tài liệu của bạn được hoàn thành, tất cả mọi người nhận sẽ nhận được một bản sao được gửi thẳng đến hộp thư đến của họ.

Xem tiến độ xử lý tài liệu của bạn

Tải chế độ xem đầy đủ các biểu mẫu, chữ ký đang thực hiện và các tài liệu đã ký đầy đủ.

Thông báo và cảnh báo

Nhận thông báo về trạng thái và được báo ngay khi tài liệu của bạn được ký.

Tích hợp đầy đủ

Chữ ký điện tử eSign được tích hợp hoàn hảo với Odoo CRM.


Hoàn tất giao dịch ở mọi nơi

Tương thích với mọi thiết bị

Thu thập chữ ký điện tử trên ứng dụng với iPhone, iPad, Android và các thiết bị di động khác của bạn.

Ký trực tiếp

Để khách hàng của bạn vẽ chữ ký của mình trực tiếp lên màn hình của bạn.


Tùy chỉnh bất kỳ tài liệu nào

Sử dụng các trường nội dung năng động

Thêm các trường vào đúng vị trí bạn muốn chúng hiển thị với tính năng Kéo & Thả của chúng tôi.

Nêu rõ các hành động cần thiết

Cho biết loại hoạt động nào được yêu cầu để xác thực tài liệu: chữ ký với tên đầy đủ, tên viết tắt, đoạn văn bản, tên, email, điện thoại, công ty.

Tạo chữ ký riêng của bạn

Đem lại cho bạn nhiều chọn lựa khác nhau: phông chữ viết tay, chữ ký vẽ bằng chuột hay ngón tay lướt trên điện thoại thông minh hay thậm chí là tải lên chữ ký có sẵn của bạn.


Bảo mật và Tuân thủ

Nhận diện đã mã hóa

Các bên nhận chỉ có thể ký tài liệu điện tử thông qua một đường liên kết bảo mật cá nhân riêng được liên kết với địa chỉ email của họ. Hệ thống sẽ ghi lại vị trí địa lý (vĩ độ & kinh độ) của người dùng, ngày tháng và thời gian xảy ra sự kiện và lưu trữ những thông tin này trong nhật ký kiểm tra của tài liệu. Chủ sở hữu tài liệu có thể yêu cầu xác thực bổ sung bằng SMS (mã 6 chữ số) đối với một số người nhận, theo vai trò của họ.

Tài liệu toàn vẹn

Odoo luôn nắm quyền kiểm soát tài liệu chính thức. Bất kỳ hoạt động nào trên tài liệu (ký, đọc, v.v...) đều được ghi lại và mã hóa để đảm bảo tính không thể thay đổi. Người dùng có thể sử dụng đường liên kết tài liệu cá nhân riêng bất cứ lúc nào để tải về và in một bản sao tài liệu tham khảo. Một báo cáo sổ nhật ký kiểm tra đầy đủ sẽ luôn có sẵn cho tất cả các bên.

hợp pháp 100%

Các tài liệu được ký qua Ứng dụng Ký duyệt Odoo là các chữ ký điện tử hợp lệ theo Quy định của EU 910/2014 (eIDAS) và trong Đạo luật chữ ký điện tử của Mỹ. Các tài liệu này cũng đáp ứng yêu cầu về chữ ký điện tử tại hầu hết các quốc gia. Trong một số trường hợp, cần phải xác thực SMS ngoài đường liên kết email riêng, để làm bằng chứng nhận diện bổ sung.

Phạm vi áp dụng rộng lớn của tài liệu

Các chữ ký số thích hợp cho mọi thỏa thuận mua bán hoặc thương mại, thỏa thuận bảo mật thông tin, hợp đồng cho thuê, hợp đồng lao động, v.v... Các tài liệu nhạy cảm hơn như bản kê khai thuế và chứng từ được nộp lên các cơ quan công quyền có thể cần sử dụng mẫu chữ ký nâng cao hơn, hoặc sự can thiệp của cơ quan tín thác đã đăng ký.


Loại tài liệu được hỗ trợ

Tài liệu PDF

Mọi tài liệu PDF được tùy chỉnh hoàn toàn với tính năng kéo & thả của chúng tôi.

Tất cả Tài liệu

Đối với một chữ ký đơn giản, tất cả các loại tài liệu được hỗ trợ.