Tạo quy trình làm việc năng động

Tạo tài liệu từ các mẫu

Tùy chỉnh các trường chỉnh sửa được trong PDF bằng chức năng kéo & thả. Tự động hóa chữ ký lặp bằng cách sử dụng các biểu mẫu để tiết kiệm thời gian và làm việc hiệu quả hơn.

Nhiều chữ ký

Tạo tài liệu cho nhiều người và cho phép mỗi người ký vào bản sao riêng của mình mà bạn không cần phải thực hiện bất kỳ hành động bổ sung nào.

Đa vai trò

Chỉ định vai trò của tất cả những người liên quan đến tài liệu cần ký và gửi đúng phiên bản tùy thuộc vào vị trí của người sẽ ký. 

Bản sao

Tự động gửi tài liệu đã ký của bạn cho một bên thứ ba được chỉ định là “người theo dõi”.

Tự động lưu trữ

Không còn nỗi lo lưu trữ văn bản nữa. Khi sử dụng ứng dụng eSign, mọi văn bản sẽ được lưu trên máy chủ của riêng bạn.


Nâng cao hiệu suất

Tự động gửi tài liệu hoàn tất cho tất cả các bên

Khi tài liệu của bạn được hoàn thành, tất cả người nhận sẽ nhận được một bản sao được gửi thẳng đến hộp thư đến của họ.

Xem tiến độ xử lý tài liệu của bạn

Tải chế độ xem đầy đủ các biểu mẫu, chữ ký đang thực hiện và các tài liệu đã ký đầy đủ.

Thông báo và cảnh báo

Nhận thông báo về trạng thái và nhận cảnh báo ngay khi tài liệu của bạn được ký.


Chốt giao dịch ở mọi nơi

Tương thích với mọi thiết bị

Nhận tài liệu điện tử đã ký tên ngay cả khi đang di chuyển với ứng dụng trên iPhone, iPad, Android và các thiết bị di động khác của bạn.

Ký trực tiếp

Để khách hàng ký trực tiếp trên màn hình của bạn.


Tùy chỉnh bất kỳ tài liệu nào

Sử dụng các trường nội dung động

Thêm các trường nội dung vào đúng vị trí bạn muốn chúng hiển thị bằng tính năng Kéo & Thả.

Nêu rõ hành động yêu cầu

Cho biết loại hoạt động nào được yêu cầu để xác thực tài liệu: chữ ký đầy đủ, tên viết tắt, đoạn văn bản, tên, email, điện thoại, công ty.

Tạo chữ ký riêng của bạn

Đem lại cho bạn nhiều chọn lựa khác nhau: phông chữ viết tay, chữ ký viết bằng chuột hay ngón tay hoặc tải lên chữ ký của bạn.


Bảo mật và Tuân thủ

Secured Identification

Các bên nhận chỉ có thể ký tài liệu điện tử thông qua một đường liên kết bảo mật cá nhân riêng được liên kết với địa chỉ email của họ. Hệ thống sẽ ghi lại vị trí địa lý (vĩ độ & kinh độ) của người dùng, ngày tháng và thời gian xảy ra sự kiện và lưu trữ những thông tin này trong nhật ký kiểm tra của tài liệu. Người sở hữu tài liệu có thể lựa chọn yêu cầu xác thực bổ sung bằng SMS (mã 6 chữ số) đối với một số người nhận, theo vai trò của họ.

Đảm bảo tính toàn vẹn của tài liệu

Odoo keeps the authoritative document under control at all times. Any activity on the document (sign, read, etc.) is logged, and cryptographic proof of the integrity of your document is computed and verified at each step. Users can use their personal and unique document link at all times to download and print a copy of the reference document. A full audit log report is available to all parties at all times.

Hợp pháp 100%

Các tài liệu được ký qua ứng dụng Odoo Ký tên là các chữ ký điện tử hợp lệ theo Quy định của EU 910/2014 (eIDAS) và trong Đạo luật chữ ký điện tử của Mỹ (US ESIGN Act). Các tài liệu này cũng đáp ứng yêu cầu về chữ ký điện tử tại hầu hết các quốc gia. Trong một số trường hợp, cần phải xác thực SMS bên cạnh liên kết email duy nhất, để làm bằng chứng nhận diện bổ sung.

Áp dụng với nhiều loại tài liệu

Các chữ ký số được chấp nhận cho mọi thỏa thuận mua bán hoặc thương mại, thỏa thuận bảo mật thông tin, hợp đồng cho thuê, hợp đồng lao động, v.v. Các tài liệu nhạy cảm hơn như bản kê khai thuế và chứng từ được nộp lên các cơ quan công quyền có thể cần sử dụng mẫu chữ ký nâng cao hơn, hoặc sự can thiệp của cơ quan chứng thực đã đăng ký.


Loại tài liệu được hỗ trợ

Tài liệu PDF

Mọi tài liệu PDF đều được tùy chỉnh hoàn toàn với tính năng kéo & thả.

Tất cả tài liệu

Đối với một chữ ký dạng đơn giản, tất cả các loại tài liệu được hỗ trợ.