Vytvárajte dynamické pracovné procesy

Vytvárajte dokumenty zo šablón

Prispôsobiteľné polia v PDF a upravte jednoducho "drag" & "drop" funkcia. Automatizujte opakovaný podpis pomocou šablón, aby ste ušetrili čas a boli produktívnejší.

Viacnásobné podpisy

Sprístupnite dokument na podpis verejnosti a umožnite každému podpísať jeho vlastnú kópiu bez akýchkoľvek ďalších krokov z vašej strany.

Multi-roles

Zadajte rolu všetkých ľudí zapojených do transakcie podpisovania a odošlite správnu verziu v závislosti od zodpovednosti osoby, ktorá podpisuje. 

Kópia

Automaticky pošlite podpísaný dokument tretej strane označenej ako „nasledovník“.

Auto-archivácia

Už si nemusíte robiť starosti s ukladaním dokumentov. Keď používate Elektronický podpis, každý dokument sa archivuje na vašom súkromnom serveri.


Zvýšte produktivitu

Automaticky posielajte finančné dokumenty všetkým zúčastneným

Keď je váš dokument úspešne dokončený, každý príjemca dostane kópiu priamo do svojej doručenej pošty.

Pozrite si priebeh a postup vášho dokumentu

Získajte zobrazenie vašich šablón, prebiehajúcich podpisov a podpísaných dokumentov.

Oznámenia a varovania

Dostávať oznámenia o stave a dostávať upozornenia ihneď po podpísaní vašich dokumentov.


Zatvorte obchody kdekoľvek

Kompatibilné s akýmkoľvek zariadením

Zhromažďujte elektronické podpisy kdekoľvek na cestách s telefónom iPhone, iPad, Android a ďalšími mobilnými zariadeniami.

Podpis osoby

Nechajte svojho klienta nakresliť svoj podpis priamo na vašu obrazovku.


Prispôsobte akýkoľvek dokument

Použite polia dynamického obsahu

Pridajte polia presne tam, kde chcete, aby sa zobrazovali s našou Drag & Drop funkcionalitou.

Zadajte požadované akcie

Uveďte, aký druh operácie je potrebný na overenie platnosti dokumentu: úplný podpis, iniciály, text, meno, e-mail, telefón, spoločnosť.

Vytvorte si vlastný podpis

Vyberte si z rôznych možností: ručne písané písma, kreslenie myšou alebo prstom alebo načítanie skenovania vášho podpisu.


Bezpečnosť a súlad

Secured Identification

Prijímajúce strany môžu dokument podpísať iba digitálne prostredníctvom osobného jedinečne zabezpečeného odkazu spojeného s ich e-mailovou adresou. Systém zaznamenáva geolokáciu (zemepisnú šírku & šírku) užívateľa, dátum a čas udalosti a archivuje ich v protokole auditu dokumentu. Majiteľ dokumentu môže voliteľne požadovať dodatočné overenie SMS (6-ciferný kód) pre niektorých príjemcov na základe ich úloh.

Úplnosť dokumentov

Odoo keeps the authoritative document under control at all times. Any activity on the document (sign, read, etc.) is logged, and cryptographic proof of the integrity of your document is computed and verified at each step. Users can use their personal and unique document link at all times to download and print a copy of the reference document. A full audit log report is available to all parties at all times.

100% v súlade s legislatívou

Dokumenty podpísané prostredníctvom protokolu Odoo sú platné elektronické podpisy podľa nariadenia EÚ č. 910/2014 (eIDAS) a zákona US ESIGN. Vo väčšine krajín tiež spĺňajú požiadavky na elektronické podpisy. V niektorých prípadoch je okrem jedinečného e-mailového odkazu potrebné aj overenie pomocou SMS ako ďalší dôkaz totožnosti.

Široké pokrytie dokumentov

Digitálne podpisy sú vhodné pre akúkoľvek predajnú alebo obchodnú dohodu, NDA, nájomnú zmluvu, pracovnú zmluvu atď. Citlivejšie dokumenty, ako sú daňové priznania a dokumenty predkladané verejným orgánom, môžu vyžadovať pokročilejšie formy podpisov alebo zásahy registrovanej autority, napr. notár, advokát, atď.


Typ podporovaných dokumentov

Dokumenty PDF

Akékoľvek PDF je plne upraviteľné s našou drag & drop funkcionalitou.

Všetky dokumenty

Pre jednoduchý podpis sú podporované všetky druhy dokumentov.