สร้างกระแสงานที่มีความเคลื่อนไหวตลอดเวลา

สร้างเอกสารจากแม่แบบ

ปรับแต่งช่องที่สามารถแก้ไขได้ใน PDF ด้วยฟังก์ชั่นลากแล้วดรอป ทำให้เกิดลายเซ็นซ้ำโดยอัตโนมัติโดยใช้เทมเพลต เพื่อประหยัดเวลาและทำงานได้มากขึ้น

หลากหลายลายมือชื่อ

ตั้งค่าให้ทุกคนสามารถเข้าถึงเอกสารที่ต้องลงลายมือชื่อ และอนุญาตให้ทุกคนลงลายมือชื่อในสำเนาของตนโดยที่คุณไม่ต้องดำเนินการเพิ่มเติม

หลากหลายบทบาท

ระบุบทบาทของทุกคนที่เกี่ยวข้องในการลงนามธุรกรรม และจัดส่งสัญญาฉบับที่ถูกต้องให้ตรงตามตำแหน่งของบุคคลที่จะลงนาม

การส่งสำเนา

ส่งเอกสารที่คุณลงลายมือชื่อแล้วโดยอัตโนมัติไปยังบุคคลภายนอกซึ่งกำหนดเป็น "ผู้ติดตาม"

การเก็บถาวรแบบอัตโนมัติ

ไม่ต้องกังวลเรื่องการเก็บรักษาเอกสารของคุณอีกต่อไป เมื่อใช้ eSign เอกสารทุกชิ้นจะถูกเก็บเข้าแฟ้มถาวรบนเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวของคุณ


เพิ่มผลิตภาพ

ส่งเอกสารขั้นสุดท้ายไปยังทุกฝ่ายโดยอัตโนมัติ

เมื่อคุณจัดทำเอกสารเรียบร้อยแล้ว ผู้รับทุกคนจะได้รับสำเนาตรงไปยังในกล่องขาเข้า

ดูความคืบหน้าเอกสารของคุณ

รับมุมมองที่เต็มรูปแบบของเทมเพลต ลายมือชื่อที่อยู่ระหว่างดำเนินการ และเอกสารที่ลงลายมือชื่อครบถ้วนแล้ว

การแจ้งเตือนและข้อความเตือน

รับการแจ้งเตือนสถานะและรับข้อความแจ้งเตือนเมื่อใดก็ตามที่มีการลงลายมือชื่อในเอกสารของคุณ


ปิดการขายได้ทุกที่

ใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ใดก็ได้

เก็บลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างเดินทางด้วย iPhone iPad Android และอุปกรณ์เคลื่อนที่อื่นๆ

การลงลายมือชื่อแบบต่อหน้า

ให้ลูกค้าเขียนลายเซ็นของตนลงบนหน้าจอของคุณได้โดยตรง


เอกสารทุกอย่างปรับแต่งได้

ใช้ช่องเนื้อหาที่มีความยืดหยุ่น

เพิ่มช่องตรงตำแหน่งที่คุณต้องการให้แสดง ด้วยฟีเจอร์ลาก & ปล่อยของเรา

ระบุการดำเนินการที่จำเป็น

ระบุการดำเนินการที่จำเป็นเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร เช่น ลายเซ็นที่สมบูรณ์ ชื่อย่อ ข้อความ ชื่อ อีเมล โทรศัพท์ บริษัท

สร้างลายเซ็นของคุณเอง

เลือกจากตัวเลือกต่างๆ เช่น ฟอนต์ลายมือเขียน เซ็นด้วยเมาส์หรือนิ้วมือ หรือโหลดภาพสแกนลายเซ็นของคุณ


ความปลอดภัยและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

การยืนยันตัวตนที่ปลอดภัย

ฝ่ายผู้รับอาจเซ็นเอกสารทางดิจิทัล ผ่านลิงค์ส่วนตัวที่ปลอดภัยซึ่งจะแนบมากับอีเมลของตนเท่านั้น ระบบจะบันทึกโลเคชั่น (ละติจูดและลองจิจูด) ของผู้ใช้ วันและเวลาของกิจกรรมที่เกิดขึ้น และจะเก็บถาวรในระบบสำรองเอกสาร เจ้าของเอกสารอาจกำหนดให้มีการยืนยันตัวตนทาง SMS เพิ่มเติมหากต้องการ (รหัสตัวเลข 6 หลัก) สำหรับผู้รับบางรายตามตำแหน่งของผู้รับ

ความครบถ้วนของการจัดการเอกสาร

Odoo เก็บเอกสารสำคัญให้อยู่ในที่ปลอดภัยตลอดเวลา กิจกรรมในเอกสาร เช่น การเซ็น การอ่าน หรืออื่นๆ จะมีการล็อกและใส่รหัสเพื่อให้แน่ใจว่าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเอกสารได้ ผู้ใช้สามารถใช้ลิงค์ส่วนตัวที่ไม่ซ้ำกันในการดาวน์โหลดและพิมพ์สำเนาเอกสารอ้างอิงได้ ทุกฝ่ายสามารถเข้าถึงรายงานบันทึกการตรวจสอบฉบับเต็มได้ตลอดเวลา

ถูกกฎหมาย 100%

เอกสารที่ลงนามผ่านระบบลงลายมือชื่อออนไลน์ Odoo เป็นลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกต้องภายใต้กฎระเบียบ EU 910/2014 (eIDAS) และกฎหมาย ESIGN ของสหรัฐอเมริกา อีกทั้งยังเป็นไปตามข้อกำหนดสำหรับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในนานาประเทศโดยมาก ในบางกรณีต้องมี SMS ยืนยันความถูกต้องนอกเหนือจากลิงก์อีเมลที่ไม่ซ้ำกัน เพื่อพิสูจน์ตัวตนเพิ่มเติม

ครอบคลุมการจัดการเอกสารในวงกว้าง

ลายมือชื่อดิจิทัลเหมาะสำหรับการขาย หรือสัญญาการค้า NDA สัญญาเช่า สัญญาจ้างแรงงาน และอื่นๆ เอกสารที่ละเอียดอ่อนกว่า เช่น เอกสารขอคืนภาษี และเอกสารที่ใช้กับหน่วยงานราชการ อาจต้องมีรูปแบบลายมือชื่อที่ซับซ้อนกว่า หรือมีการแทรกแซงของหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือและถูกขึ้นทะเบียน


ประเภทเอกสารที่รองรับ

เอกสาร PDF

เอกสาร PDF สามารถปรับแต่งได้เต็มที่ด้วยฟีเจอร์ใช้งานลากแล้ววางของเรา

เอกสารทุกอย่าง

รองรับเอกสารทุกประเภทสำหรับลายเซ็นอย่างง่าย