สร้างกระแสงานที่มีความเคลื่อนไหวตลอดเวลา

สร้างเอกสารจากแม่แบบ

ปรับแต่งช่องที่แก้ไขได้ใน PDF ด้วยฟังก์ชันลากแล้ววาง ทำให้ลายมือชื่อที่ซ้ำเป็นอัตโนมัติโดยการใช้แม่แบบ เพื่อให้ประหยัดเวลาและทำงานได้มากขึ้น

หลายลายมือชื่อ

ตั้งค่าให้ทุกคนสามารถเข้าถึงเอกสารที่ต้องลงลายมือชื่อ และอนุญาตให้ทุกคนลงลายมือชื่อในสำเนาของตนโดยที่คุณไม่ต้องดำเนินการเพิ่มเติม

หลายบทบาท

ระบุบทบาทของทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการลงนามธุรกรรม และจัดส่งสัญญาฉบับที่ถูกต้องตามตำแหน่งของบุคคลที่จะลงนาม 

การส่งสำเนา

ส่งเอกสารที่คุณลงลายมือชื่อแล้วโดยอัตโนมัติไปยังบุคคลภายนอกซึ่งกำหนดเป็น "ผู้ติดตาม"

การเก็บถาวรแบบอัตโนมัติ

ไม่ต้องกังวลเรื่องการเก็บรักษาเอกสารของคุณอีกต่อไป เมื่อใช้ eSign เอกสารทุกชิ้นจะถูกเก็บเข้าแฟ้มถาวรบนเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวของคุณ


เพิ่มผลิตภาพ

ส่งเอกสารขั้นสุดท้ายไปยังทุกฝ่ายโดยอัตโนมัติ

เมื่อคุณจัดทำเอกสารเรียบร้อยแล้ว ผู้รับทุกคนจะได้รับสำเนาตรงไปยังในกล่องขาเข้า

ดูความคืบหน้าของเอกสารคุณ

ได้รับมุมมองที่เต็มรูปแบบของแม่แบบ ลายมือชื่อที่อยู่ระหว่างดำเนินการ และเอกสารที่ลงลายมือชื่อครบถ้วนแล้ว

การแจ้งเตือนและข้อความเตือน

รับการแจ้งเตือนสถานะและรับข้อความแจ้งเตือนเมื่อใดก็ตามที่มีการลงลายมือชื่อในเอกสารของคุณ

ผสานการทำงานได้อย่างเต็มรูปแบบ

eSign ถูกนำมาผสานรวมกับ Odoo CRM ได้อย่างไร้รอยต่อ


ปิดการขายได้ทุกที่

ใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ใดก็ได้

เก็บลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ระหว่างเดินทางด้วย iPhone, iPad, Android และอุปกรณ์เคลื่อนที่อื่น ๆ

การลงลายมือชื่อแบบพบหน้า

ให้ลูกค้าเขียนลายเซ็นของตนลงบนหน้าจอของคุณได้โดยตรง


เอกสารทุกอย่างปรับแต่งได้

ใช้ช่องเนื้อหาที่ยืดหยุ่น

เพิ่มช่องตรงจุดตามที่คุณต้องการให้ปรากฏได้ด้วยคุณสมบัติการใช้งานลากแล้ววาง

ระบุการดำเนินการที่จำเป็น

ระบุการดำเนินการที่จำเป็นเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร เช่น ลายเซ็นที่สมบูรณ์ ชื่อย่อ ข้อความ ชื่อ อีเมล โทรศัพท์ บริษัท

สร้างลายมือชื่อของคุณเอง

เลือกจากตัวเลือกต่างๆ ได้แก่ ฟ้อนท์ลายมือเขียน วาดด้วยเมาส์หรือนิ้วมือ หรือโหลดภาพสแกนลายเซ็นของคุณ


ความปลอดภัยและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

การระบุตัวตนที่มีการเข้ารหัส

ฝ่ายผู้รับอาจลงลายมือชื่อที่เอกสารทางดิจิทัล ผ่านลิงก์ส่วนตัวที่ไม่ซ้ำกันและปลอดภัยซึ่งแนบมากับอีเมลของตนเท่านั้น ระบบบันทึกที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ (ละติจูดและลองจิจูด) ของผู้ใช้ วันที่และเวลาของการจัดงาน และเก็บถาวรในบันทึกการตรวจสอบของเอกสาร เจ้าของเอกสารอาจกำหนดให้มีการยืนยันตัวตนทาง SMS เพิ่มเติมหากต้องการ (รหัสตัวเลข 6 หลัก) สำหรับผู้รับบางรายตามบทบาทของผู้รับ

ความครบถ้วนของระบบการจัดการเอกสาร

Odoo เก็บเอกสารสำคัญให้อยู่ในที่ปลอดภัยตลอดเวลา กิจกรรมใด ๆ ในเอกสาร (ลงลายมือชื่อ อ่าน ฯลฯ) จะมีการล็อกและเข้ารหัสเพื่อให้แน่ใจว่าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเอกสารได้ ผู้ใช้สามารถใช้ลิงก์ส่วนตัวที่ไม่ซ้ำกันในการดาวน์โหลดและพิมพ์สำเนาเอกสารอ้างอิงได้ตลอดเวลา ทุกฝ่ายสามารถเข้าถึงรายงานบันทึกการตรวจสอบฉบับเต็มได้ตลอดเวลา

ถูกกฎหมาย 100%

เอกสารที่ลงนามผ่านระบบลงลายมือชื่อออนไลน์ Odoo เป็นลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกต้องภายใต้กฎระเบียบ EU 910/2014 (eIDAS) ในและกฎหมาย ESIGN ของสหรัฐอเมริกา อีกทั้งยังเป็นไปตามข้อกำหนดสำหรับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในประเทศส่วนใหญ่ ในบางกรณีต้องมี SMS ยืนยันความถูกต้องนอกเหนือจากลิงก์อีเมลที่ไม่ซ้ำกัน เพื่อพิสูจน์ตัวตนเพิ่มเติม

ครอบคลุมการจัดการเอกสารในวงกว้าง

ลายมือชื่อดิจิทัลเหมาะสำหรับการขาย หรือสัญญาการค้า NDA สัญญาเช่า สัญญาจ้างแรงงาน ฯลฯ เอกสารที่ละเอียดอ่อนกว่า เช่น เอกสารขอคืนภาษี และเอกสารที่ใช้กับหน่วยงานราชการ อาจต้องมีรูปแบบลายมือชื่อที่ซับซ้อนกว่า หรือมีการแทรกแซงของหน่วยงานทรัสต์ที่มีการขึ้นทะเบียน


ประเภทเอกสารที่รองรับ

เอกสาร PDF

เอกสาร PDF ทุกอย่างปรับแต่งได้เต็มที่ด้วยคุณสมบัติการใช้งานลากแล้ววางของเรา

เอกสารทุกอย่าง

รองรับเอกสารทุกประเภทสำหรับลายเซ็นอย่างง่าย