สร้างกระแสงานที่มีความเคลื่อนไหวตลอดเวลา

สร้างเอกสารจากแม่แบบ

ปรับแต่งช่องที่แก้ไขได้ใน PDF ด้วยฟังก์ชันลากแล้ววาง ทำให้ลายมือชื่อที่ซ้ำเป็นอัตโนมัติโดยการใช้เทมเพลต เพื่อให้ประหยัดเวลาและทำงานได้มากขึ้น

หลากหลายลายมือชื่อ

ตั้งค่าให้ทุกคนสามารถเข้าถึงเอกสารที่ต้องลงลายมือชื่อ และอนุญาตให้ทุกคนลงลายมือชื่อในสำเนาของตนโดยที่คุณไม่ต้องดำเนินการเพิ่มเติม

หลากหลายบทบาท

ระบุบทบาทของทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการลงนามธุรกรรม และจัดส่งสัญญาฉบับที่ถูกต้องตามตำแหน่งของบุคคลที่จะลงนาม 

การส่งสำเนา

ส่งเอกสารที่คุณลงลายมือชื่อแล้วโดยอัตโนมัติไปยังบุคคลภายนอกซึ่งกำหนดเป็น "ผู้ติดตาม"

การเก็บถาวรแบบอัตโนมัติ

ไม่ต้องกังวลเรื่องการเก็บรักษาเอกสารของคุณอีกต่อไป เมื่อใช้ eSign เอกสารทุกชิ้นจะถูกเก็บเข้าแฟ้มถาวรบนเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวของคุณ


เพิ่มผลิตภาพ

ส่งเอกสารขั้นสุดท้ายไปยังทุกฝ่ายโดยอัตโนมัติ

เมื่อคุณจัดทำเอกสารเรียบร้อยแล้ว ผู้รับทุกคนจะได้รับสำเนาตรงไปยังในกล่องขาเข้า

ดูความคืบหน้าเอกสารของคุณ

รับมุมมองที่เต็มรูปแบบของเทมเพลต ลายมือชื่อที่อยู่ระหว่างดำเนินการ และเอกสารที่ลงลายมือชื่อครบถ้วนแล้ว

การแจ้งเตือนและข้อความเตือน

รับการแจ้งเตือนสถานะและรับข้อความแจ้งเตือนเมื่อใดก็ตามที่มีการลงลายมือชื่อในเอกสารของคุณ


ปิดการขายได้ทุกที่

ใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ใดก็ได้

เก็บลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างเดินทางด้วย iPhone iPad Android และอุปกรณ์เคลื่อนที่อื่นๆ

การลงลายมือชื่อแบบต่อหน้า

ให้ลูกค้าเขียนลายเซ็นของตนลงบนหน้าจอของคุณได้โดยตรง


เอกสารทุกอย่างปรับแต่งได้

ใช้ช่องเนื้อหาที่มีความยืดหยุ่น

เพิ่มช่องตามที่คุณต้องการได้ด้วยฟีเจอร์การใช้งานแบบลากแล้ววาง

ระบุการดำเนินการที่จำเป็น

ระบุการดำเนินการที่จำเป็นเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร เช่น ลายเซ็นที่สมบูรณ์ ชื่อย่อ ข้อความ ชื่อ อีเมล โทรศัพท์ บริษัท

สร้างลายเซ็นของคุณเอง

เลือกจากตัวเลือกต่างๆ เช่น ฟอนต์ลายมือเขียน เซ็นด้วยเมาส์หรือนิ้วมือ หรือโหลดภาพสแกนลายเซ็นของคุณ


ความปลอดภัยและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

Secured Identification

ฝ่ายผู้รับอาจลงลายมือชื่อที่เอกสารทางดิจิทัล ผ่านลิงก์ส่วนตัวที่ไม่ซ้ำกันและปลอดภัยซึ่งแนบมากับอีเมลของตนเท่านั้น ระบบจะบันทึกที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ (ละติจูดและลองจิจูด) ของผู้ใช้ วันที่และเวลาของการจัดงาน และเก็บถาวรในระบบสำรองเอกสาร เจ้าของเอกสารอาจกำหนดให้มีการยืนยันตัวตนทาง SMS เพิ่มเติมหากต้องการ (รหัสตัวเลข 6 หลัก) สำหรับผู้รับบางรายตามบทบาทและตำแหน่งของผู้รับ

ความครบถ้วนของการจัดการเอกสาร

Odoo keeps the authoritative document under control at all times. Any activity on the document (sign, read, etc.) is logged, and cryptographic proof of the integrity of your document is computed and verified at each step. Users can use their personal and unique document link at all times to download and print a copy of the reference document. A full audit log report is available to all parties at all times.

ถูกกฎหมาย 100%

เอกสารที่ลงนามผ่านระบบลงลายมือชื่อออนไลน์ Odoo เป็นลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกต้องภายใต้กฎระเบียบ EU 910/2014 (eIDAS) และกฎหมาย ESIGN ของสหรัฐอเมริกา อีกทั้งยังเป็นไปตามข้อกำหนดสำหรับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในนานาประเทศโดยมาก ในบางกรณีต้องมี SMS ยืนยันความถูกต้องนอกเหนือจากลิงก์อีเมลที่ไม่ซ้ำกัน เพื่อพิสูจน์ตัวตนเพิ่มเติม

ครอบคลุมการจัดการเอกสารในวงกว้าง

ลายมือชื่อดิจิทัลเหมาะสำหรับการขาย หรือสัญญาการค้า NDA สัญญาเช่า สัญญาจ้างแรงงาน และอื่นๆ เอกสารที่ละเอียดอ่อนกว่า เช่น เอกสารขอคืนภาษี และเอกสารที่ใช้กับหน่วยงานราชการ อาจต้องมีรูปแบบลายมือชื่อที่ซับซ้อนกว่า หรือมีการแทรกแซงของหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือและถูกขึ้นทะเบียน


ประเภทเอกสารที่รองรับ

เอกสาร PDF

เอกสาร PDF สามารถปรับแต่งได้เต็มที่ด้วยฟีเจอร์ใช้งานลากแล้ววางของเรา

เอกสารทุกอย่าง

รองรับเอกสารทุกประเภทสำหรับลายเซ็นอย่างง่าย