Vytvářejte dynamický proces

Vytvářejte dokumenty z šablon

Customize the editable fields in the PDF with the drag & drop function. Automate repetitive signatures using templates to save time and be more productive.

Více podpisů

Nastavte dokument, že jej mohou podepisovat externí návštěvníci a ujistěte se, že každý recipient podepíše to, co má bez nutnosti dalšího zásahu z vaší strany.

Více rolí

Specify the role of all the people involved in a signing transaction. Send the correct version depending on the position of the person who'll sign.

Kopie dokumentu

Automatically send your signed document to a third party designated as a “follower”.

Auto-saving

Don't worry about saving your documents anymore. When using eSign, every document is archived on your private instance.

Zlepšete produktivitu

Automaticky pošlete konečnou verzi dokumentu všem stranám

When your document is successfully completed, every recipient receives a copy straight to their inbox.

Sledujte stav vašich dokumentů

Get a complete view of your templates, signatures in progress, and fully signed documents.

Automated reminders

Schedule automatic reminders so the person remembers to sign the document.

Notifikace a upozornění

Získávejte notifikaci a upozornění na postup dokumentu a po jeho finálním podepsání.

Sharing public templates

Generate a link to a document template available only to those that receive it. When the document is signed, the signer receives a copy.

Uzavírejte obchody odkudkoliv

Kompatibilní s jakýmkoliv zařízením

Collect electronic signatures on your iPhone, iPad, Android, and other mobile devices.

Refusal

Allow recipients to refuse to sign a document for a specific reason.

Zpracujte jakýkoliv dokument

Využijte pole dynamického obsahu

Use the drag-and-drop feature to add dynamic fields containing pre-filled data according to the person who will sign.

Mandatory fields

Indicate which editable fields are mandatory before your document is signed.

Vytvořte si svůj vlastní podpis

Choose between different options: handwritten fonts, drawing with your mouse or finger, or loading a scan of your signature.

Signing Order

Send signature requests in a specific order, ensuring signatories only get notified when it is their turn to sign the document.

Bezpečnost a legalita

Zabezpečená identifikace stran

Recipient parties may only sign a document digitally through a personal unique secure link associated with their email address. The system records the user's geolocation and the event's date and time and archives these in the audit log of the document.

Integrita dokumentů

Any activity on the document (signing, reading, etc.) is logged at all times, and cryptographic proof of the document's integrity is computed and verified at each step. Users can use their personal and unique document link anytime to download and print a copy of the reference document. A full audit log report is available to all parties at all times.

SMS verification

The document owner may optionally require an additional SMS verification (6-digit code) for some recipients.

100% legální

Dokumenty podepsané pomocí Odoo Podpisů jsou platnými elektronickými podpisy dle EU směrnice 910/2014 (eIDAS) a dle US ESIGN Act. Také splňují požadavky na elektronické podpisy ve většině dalších zemí. V některých případech může být nutná SMS verifikace, nad rámec unikátního emailového odkazu, jako dodatečný průkaz totožnosti.

Široké pokrytí dokumentů

Digital signatures are appropriate for any sales or commercial agreement, NDA, lease, contract, etc. More sensitive documents, such as tax returns and documents filed with public authorities, may require more advanced forms of signatures or the intervention of a registered trust authority.

itsme® Integration

Allow signatories to provide their identity using the itsme® identity service (Belgium and Netherlands only).

Signature Frame

A visual frame can be added to signatures, ensuring paper copies contain a visual clue that the document was signed electronically.