Quản lý

Tạo hồ sơ nhân viên

Thu thập tất cả các thông tin liên quan đến mỗi nhân viên tại một nơi.

Quản lý hợp đồng

Theo dõi trạng thái nhân viên, chức danh, loại hợp đồng và ngày tháng, và lịch trình của họ.

Quản lý bảng chấm công

Tạo bảng chấm công hàng tuần và hàng tháng và theo dõi thời gian nhân viên làm việc cho các dự án.

Quản lý chuyên cần

Theo dõi chuyên cần của nhân viên. Quản lý nhân sự có thể dễ dàng báo cáo chuyên cần hàng tháng của nhân viên với menu mục nhập và tình trạng.

Quản lý ngày nghỉ phép

Quản lý ngày nghỉ lễ, nghỉ phép và nghỉ ốm.

Trang tổng quan

Mỗi quản lý có một trang tổng quan riêng.


Cùng hợp tác

Mạng xã hội của doanh nghiệp

Theo dõi nhân viên và tài liệu, tham gia các nhóm thảo luận, chia sẻ tệp và trò chuyện trong thời gian thực.

Tạo trò chơi

Tạo thử thách, mục tiêu và phần thưởng với mục tiêu và mục đích rõ ràng để thúc đẩy sự tham gia và khen thưởng nhân viên theo hiệu suất làm việc.