Quản lý

Tạo hồ sơ nhân viên

Thu thập tất cả các thông tin liên quan đến mỗi nhân viên tại một nơi.

Quản lý hợp đồng

Theo dõi trạng thái nhân viên của bạn, chức danh, loại hợp đồng và ngày tháng, và lịch trình của họ.

Quản lý bảng chấm công

Tạo bảng chấm công hàng tuần và hàng tháng và theo dõi thời gian làm việc của nhân viên của bạn cho các dự án.

Xử lý tham dự

Theo dõi sự hiện diện của nhân viên tại công sở. Quản lý nhân sự có thể dễ dàng báo cáo sự hiện diện hàng tháng của nhân viên với mục nhập và tình trạng menu.

Quản lý ngày nghỉ phép

Quản lý ngày nghỉ lễ, nghỉ phép và nghỉ ốm.

Bảng điều khiển

Nhận một bảng điều khiển cho mỗi người quản lý.


Cùng hợp tác

Mạng xã hội của doanh nghiệp

Theo dõi nhân viên và tài liệu, tham gia các nhóm thảo luận, chia sẻ tệp và trò chuyện trong thời gian thực.

Gamification

Thiết kế các thách thức, mục tiêu và phần thưởng với mục tiêu và mục đích rõ ràng để thu hút sự tham gia và thưởng hiệu suất làm việc của nhân viên.