โปรไฟล์ผู้ใช้และตัวเลือก

เรซูเม่

เพิ่มประวัติของพนักงานทุกคนในโปรไฟล์ส่วนตัวของพวกเขา จากนั้นคุณสามารถใช้ตัวเลือกการค้นหาและกรองบนแดชบอร์ดเพื่อค้นหาพนักงานตามประสบการณ์การทำงาน การศึกษา และการรับรองของพวกเขา

ทักษะ

ตกแต่งโปรไฟล์ของพนักงานแต่ละคนด้วยทักษะที่วัดผลได้ ประเภททักษะสามารถปรับแต่งและอัปเดตเพื่อติดตามการพัฒนาของพนักงานเมื่อเวลาผ่านไป

แผนการเริ่มต้นใช้งาน/การเลิกใช้งาน

สร้างและดำเนินการตามแผนการเริ่มต้นใช้งานและการเลิกใช้งานเมื่อใดก็ตามที่พนักงานเข้าร่วมหรือออกจากองค์กร แต่ละแผนจะเริ่มชุดกิจกรรมที่กำหนดไว้ล่วงหน้าในแอปพลิเคชันต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าการเปลี่ยนแปลงจะราบรื่น

ขอการประเมิน

อนุญาตให้ทั้งพนักงานและผู้จัดการร้องขอการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานผ่านแอปการประเมินโดยตรงจากบันทึกของพนักงานได้ตลอดเวลา แม้ว่าจะไม่ตรงกับกำหนดการของบริษัทก็ตาม

คำขอการลาหยุด

อนุญาตให้พนักงานขอลางานได้โดยตรงจากโปรไฟล์พนักงานหรือบันทึก โดยไม่ต้องเปิดแอประบบการลา

คำขอลายเซ็น

ส่งข้อความถึงพนักงานเพื่อขอให้พวกเขาตรวจสอบและลงนามเอกสารจากบันทึกพนักงานของพวกเขา

ข้อมูลการทำงาน

ผู้อนุมัติ

มอบหมายพนักงานที่เหมาะสมซึ่งจะเป็นผู้รับผิดชอบในการอนุมัติค่าใช้จ่าย การลางาน และใบบันทึกเวลาสำหรับพนักงานในบันทึกส่วนบุคคล

การทำงานจากที่บ้าน

ระบุสถานที่ทำงานเริ่มต้นสำหรับแต่ละวันในสัปดาห์ ไม่ว่าพนักงานจะอยู่ที่สำนักงาน ทำงานจากที่บ้าน หรือทำงานจากสถานที่อื่นก็ตาม เมื่อกำหนดค่าแล้ว กำหนดการนี้จะเกิดซ้ำทุกสัปดาห์

กำหนดการ

ระบุชั่วโมงทำงานและตารางเวลาสำหรับพนักงานแต่ละคน รวมถึงเขตเวลา

บทบาทการวางแผน

มอบหมายหน้าที่ที่พนักงานมีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเติมกะงานในแอปพลิเคชันการวางแผน

แผนภูมิองค์กร

จัดเรียงแผนกและทีมลงในแผนผังองค์กรที่ดูง่ายซึ่งแสดงอยู่ในโปรไฟล์พนักงานทุกคน แสดงให้เห็นว่าพนักงานมาถึงลำดับชั้นของบริษัท ผู้จัดการ และผู้ใต้บังคับบัญชาของพวกเขา

ปุ่มอัจฉริยะ

การลา

ดูจำนวนวันหยุดที่เหลืออยู่ของพนักงาน และคลิกที่ปุ่มอัจฉริยะเพื่อไปยังแอปพลิเคชันระบบการลา

การวางแผน

คลิกที่ปุ่มการวางแผน เพื่อไปที่แอปพลิเคชันการวางแผนและดูตารางการทำงานที่กำลังจะมาถึง คุณยังสามารถสลับกะงานกับพนักงานคนอื่นๆ ได้ (หากคุณมีสิทธิ์การเข้าถึงที่เหมาะสม)

ระบบบันทึกเวลา

ปุ่มใบบันทึกเวลาจะนำคุณไปยังมุมมองรายการรายการใบบันทึกเวลาของสัปดาห์ที่ผ่านมา และเปิดโอกาสให้คุณเพิ่มรายการใหม่

รถยนต์

หากพนักงานได้รับมอบหมายรถยนต์ของบริษัท รถนั้นจะแสดงอยู่ในปุ่มรถยนต์ คลิกเพื่อไปที่แอประบบขนส่ง เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมและทำการอัปเดต

จำนวนอุปกรณ์

ปุ่มนับอุปกรณ์จะบันทึกว่ามีการกำหนดเครื่องมือ เครื่องจักร ฮาร์ดแวร์ ฯลฯ ให้กับพนักงานหรือไม่ ปุ่มนี้เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันการซ่อมบำรุงและติดตามต้นทุน ข้อมูลผู้ขาย และการใช้งาน

สัญญา

ปุ่มสัญญาจะแสดงวันที่สร้างสัญญาล่าสุดของพนักงาน หากสัญญาใช้งานได้ ข้อความของปุ่มจะเป็นสีเขียว หากหมดอายุแล้วจะเป็นสีแดง

เอกสาร

เมื่อพนักงานลงนามในเอกสารผ่านทางแอปพลิเคชันการเซ็น (เช่น คู่มือพนักงาน NDA จดหมายเสนอ ฯลฯ) เอกสารดังกล่าวจะถูกบันทึกไว้บนปุ่มเอกสาร

หลักสูตร

หลักสูตรอบรมออนไลน์ที่กำหนดให้กับพนักงานสามารถติดตามได้ผ่านปุ่มอัจฉริยะของหลักสูตร เมื่อพนักงานเรียนจบหลักสูตรที่ได้รับมอบหมาย ปุ่มจะอัปเดตเพื่อสะท้อนถึงความคืบหน้าของพวกเขา

องค์กร

สิทธิ์การเข้าถึง

กำหนดค่าระดับการเข้าถึงต่างๆ สำหรับพนักงาน ผู้จัดการ และหัวหน้าทีมเพื่อเก็บข้อมูลส่วนตัวไว้เป็นส่วนตัว

การแก้ไขข้อมูลพนักงาน

อนุญาตให้พนักงานแก้ไขข้อมูลของตนเองได้ (หรือป้องกันไม่ให้พวกเขาดำเนินการเช่นนั้น)

แผนก

สร้างแผนกและจัดเรียงพนักงานตามความรับผิดชอบ สามารถมอบหมายแผนกต่างๆ ให้กับแผนก “หลัก” เพื่อจัดระเบียบเพิ่มเติมได้

สัญญา

จัดเก็บสัญญาพนักงานและติดตามสถานะของพวกเขา สร้างเทมเพลตสัญญาที่สามารถใช้ในแอปพลิเคชันบัญชีเงินเดือนและการสรรหาบุคลากร

การผสานการทำงาน

Odoo การสรรหาบุคลากร icon
การสรรหาบุคลากร

เปลี่ยนผู้สมัครให้เป็นพนักงานได้ในคลิกเดียว

Discover ⟶
Odoo รายจ่าย icon
รายจ่าย

ให้พนักงานของคุณบันทึกค่าใช้จ่ายและสามารถติดตามได้

Discover ⟶
Odoo การประเมินผลการปฏิบัติงาน icon
การประเมินผลการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบประสิทธิภาพของพนักงานแต่ละคน

Discover ⟶