การจัดการ

สร้างโปรไฟล์พนักงาน

รวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับพนักงานแต่ละคนไว้ในที่เดียว

จัดการสัญญา

ติดตามสถานะ ตำแหน่งงาน ประเภทของสัญญา วันที่ รวมทั้งตารางเวลาของพนักงานอยู่เสมอ

จัดการใบบันทึกเวลางาน

สร้างใบบันทึกเวลางานรายสัปดาห์และรายเดือน และติดตามเวลาที่พนักงานของคุณใช้ในโปรเจกต์

จัดการผู้เข้าร่วมงาน

ติดตามการเข้างานของพนักงาน ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลสามารถรายงานการเข้างานของพนักงานในแต่ละเดือนง่ายๆ ด้วยการป้อนค่าและสถานะในเมนู

จัดการการลาหยุด

จัดการวันหยุดเทศกาล วันลาตามกฎหมาย และวันลาป่วย

แดชบอร์ด

สร้างแดชบอร์ดสำหรับผู้จัดการแต่ละคน


ทำงานร่วมกัน

เครือข่ายโซเชียลขององค์กร

ติดตามพนักงานและเอกสาร เข้าร่วมกลุ่มสนทนา แชร์ไฟล์ และแชทในแบบเรียลไทม์

รูปแบบเกม

ออกแบบความท้าทาย จุดมุ่งหมาย และรางวัลด้วยเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน เพื่อผลักดันการมีส่วนร่วม รวมทั้งให้รางวัลผลการปฏิบัติงานของพนักงาน