Odoo 14 Enterprise Komunita

Všeobecný

Neobmedzená funkčná podpora
Aktualizácia verzie
Hosting

Používateľské rozhranie

Desktop - webový prehliadač
Mobile • Android and iOS

Webstránky

Tvorca webstránok
e-shop
↳ Amazon Connector
↳ eBay Connector
Blogy
Fóra
Podujatia
Živý Chat
eLearning

Predaj

Predaj
CRM
↳ Digital Phone (VoIP) Integration
Miesto predaja
↳ Loyalty Programs and Gift Cards
Predplatné
Podpis
Požičovňa
Fakturácia
↳ Payments

Operatíva

Účtovníctvo
↳ Comprehensive Accounting
- General Ledger, Bank Statement Reconciliation, Analytic Accounting, Vendor Bill OCR, Budgets, Check Writing, Consolidation,Localizations, Reports, ...
↳ AI
Projekt
Sklad
Nákup
Manufacturing (MRP)
↳ Workcenter, Control Panel, Scheduling
Údržba
Správa životného cyklu produktu
Manažment kvality
Helpdesk
Manažment pracovníkov v teréne
IoT Box

Ľudské zdroje

Zamestnanci
↳ Departmental Dashboard
Nábor zamestnancov
Vozový park
Voľné dni
Výdavky
Sprostredkovanie zamestnancov
Mzdy
↳ Expense Digitalization (OCR)
↳ Reimbursement in Payslip
Hodnotenie

Nástroje produktivity

Tímová komunikácia
Poznámky
Kalendár
Pracovné výkazy
↳ Grid view
↳ Timer
↳ Reminder
↳ Timesheet validation
↳ Awesome Timesheet (Mobile App)
Schôdzky
Schvalovania
Dokumenty
↳ Tabuľka
Plánovanie

Marketingové aplikácie

Email marketing
↳ Mailing Templates
SMS
Prieskumy
Sociálne siete
Marketingová automatizácia

Prispôsobenie

Studio
Zobraziť cenník Stiahni teraz