Odoo 14 Enterprise Komunita

Všeobecný

Neobmedzená funkčná podpora
Aktualizácia verzie
Hosting

Používateľské rozhranie

Desktop - webový prehliadač
Mobile • Android and iOS

Websites

Tvorca webstránok
eCommerce
↳ Amazon Connector
↳ eBay Connector
Blogy
Forums
Podujatia
Živý Chat
eLearning

Predaj

Predaj
CRM
↳ Digital Phone (VoIP) Integration
Miesto predaja
↳ Loyalty Programs and Gift Cards
Manažment odberu
Sign
Požičovňa
Invoicing
↳ Payments

Operations

Účtovníctvo
↳ Comprehensive Accounting
- General Ledger, Bank Statement Reconciliation, Analytic Accounting, Vendor Bill OCR, Budgets, Check Writing, Consolidation,Localizations, Reports, ...
↳ AI
Project
Sklad
Purchase
Manufacturing (MRP)
↳ Workcenter, Control Panel, Scheduling
Údržba
Správa životného cyklu produktu
Manažment kvality
Helpdesk
Manažment pracovníkov v teréne
IoT Box

Ľudské zdroje

Employees
↳ Departmental Dashboard
Nábor zamestnancov
Vozový park
Voľné dni
Výdavky
Odporúčania zamestnancov
Mzdy
↳ Expense Digitalization (OCR)
↳ Reimbursement in Payslip
Hodnotenia

Productivity Tools

Discuss
Poznámky
Calendar
Pracovné výkazy
↳ Grid view
↳ Timer
↳ Reminder
↳ Timesheet validation
↳ Awesome Timesheet (Mobile App)
Schôdzky
Schvalovania
Documents
↳ Spreadsheet
Planning

Marketingové aplikácie

Email marketing
↳ Mailing Templates
SMS
Survey
Social
Marketingová automatizácia

Customization

Studio
Zobraziť cenník Stiahni teraz