Spravujte kampane

Importujte kontakty

Importujte svoje kontakty do aplikácie Odoo z ľubovoľného dokumentu CSV alebo Excel.

Vytvorte zoznamy kontaktov

Segmentujte svojich odberateľov tak, že ich pridáte do jedného alebo viacerých zoznamov kontaktov. Môžete tiež vybrať kontakty v databáze a zacieľovať na svojich zákazníkov a potenciálnych zákazníkov ako príjemcov vašich kampaní.

Rozvrh

Naplánujte si čas a dátum svojej kampane a nechajte Odoo automaticky odosielať správy v správny čas.

Testovanie kampaní

Pred spustením do celého zoznamu kontaktov si pošlite testovaciu SMS.

Rozhodnúť sa k neúčasti

Príjemcovia zoznamu kontaktov sa môžu zo zoznamu odhlásiť pomocou odkazu v správach.

Čierna listina

Príjemcovia kampane, ktorí zacieľovali kontakty v databáze Odoo, sa môžu odhlásiť zo všetkých správ SMS s odkazom zahrnutým v správach.

A/B testovanie

Pošlite svoju marketingovú kampaň pomocou SMS na časť zo svojho zoznamu kontaktov.


Poslať SMS

Pošlite SMS svojim kontaktom

Nové akčné tlačítko sme pridali do aplikácii Kontaktov. S ním si môžeš vybrať viacej kontaktov a odoslať SMS všetkým z nich.

Zakúpte si kredit pre SMS v aplikácii

SMS, ktoré posielate, sú platené kreditmi, ktoré si môžete kúpiť priamo z aplikácie.


Získajte informácie

Nedoručené SMS

Sledujte posledné nedoručené SMS a dostávajte upozornenia, prečo zlyhali.

KPI’s

Získajte štatistiky o výkone SMS v reálnom čase: mieru doručenia, mieru kliknutia, mieru odchodov.

Odkaz na sledovanie

Zdieľajte odkazy, ktoré chcete sledovať, vytvorením krátkeho odkazu, ktorý obsahuje analytické sledovače a získajte kompletný prehľad o výkonnosti odkazov na vyhradenom informačnom paneli.

Zmerajte svoje príjmy

Sledujte svoje príležitosti prostredníctvom služby Odoo CRM a analyzujte mieru konverzie, očakávané výnosy a vygenerované príjmy každej z vašich kampaní. Použite filtre pre podrobnejšiu analýzu.