Zápis

Žiadosť o výdavky

Ľahko odosielajte žiadosti o výdavky: z počítačovej verzie, z mobilnej aplikácie alebo jednoducho poslaním obrázka potvrdenky na konfigurovateľný alias e-mailu.

Pýtajte sa otázky a dávajte odpovede

Umožnite zamestnancom zaznamenávať ich profesné výdavky s jasným prehľadom všetkých výdavkov za definované obdobie, na udalosti, cesty atď.

Pridaj prílohy

Ľahko pridajte prílohy k záznamom výdavkov a poskytnite recenzentom dôkaz o výdavkoch, ako sú lístky, účty atď.

Reporty výdavkov

Zoskupte podobné výdavky do výkazu výdavkov a urýchlite proces schvaľovania schválením všetkých výdavkov jedným kliknutím.

Pridaj komentáre

Zapisujte si poznámky do výdavkových záznamov, aby ste pridali informácie pre recenzentov.

Odoslať manažérom

Predložte návrhy výdavkov manažérom na vyžiadanie schválenia.

Skontrolovať stav

Majte jasný prehľad o všetkých výdavkových príležitostiach súčasne, ako aj samostatne.


Spravovať

Skontrolujte záznamy o výdavkoch

Skontrolujte poznámky zamestnanca, aby ste ich mohli vyplniť, potvrdiť alebo odmietnuť. Pridajte komentár, keď zamestnancom odmietnete poskytnúť vysvetlenie.

Porovnať výdavky a príjmy

Odoo zobrazuje ukážku dokladu vedľa žiadosti o výdavky, aby sa uľahčili procesy schvaľovania výdavkov.

Integrácia účtovníctva

Po schválení sa zaúčtujú a porovnajú položky denníka týkajúce sa výdavkov.

Spravovať v tíme

Sledujte výdavky celého tímu.

Zúčtujte svoje výdavky

Ľahko fakturujte vaše náklady zákazníkovi.