Zápis

Expense submissions

Easily submit expense requests from the desktop version, the mobile app, or by emailing the receipt to an email alias.

Pridaj prílohy

Easily add attachments to expense records to provide reviewers with additional information, such as tickets, invoices, etc.

Reporty výdavkov

Speed up the approval process by grouping related expenses in a single expense report, so all the expenses can be approved with one click.

Pridaj komentáre

Write notes on expense records to add additional information for reviewers.

Odoslať manažérom

Submit drafts of expenses to managers to request an approval.

Skontrolovať stav

Have a clear overview of all expenses, grouped by employee, time period, status, and more.

Spravovať

Skontrolujte záznamy o výdavkoch

Review employee's notes to complete, validate, or refuse expenses. Add a comment when refusing expenses to give employees an explanation.

Porovnajte výdavky a príjmy

Odoo displays a preview of the receipt next to the expense request in order to speed up the approval processes.

Integrácia účtovníctva

Po schválení sa zaúčtujú a porovnajú položky denníka týkajúce sa výdavkov.

Spravovať v tíme

Sledujte výdavky celého tímu.

Zúčtujte svoje výdavky

Ľahko fakturujte vaše náklady zákazníkovi.