Riadenie kampaní

Ľahká segmentácia

Segmentujte svoju databázu ľahko pomocou prepojenia kombinácie demografických a behaviorálnych atribútov. Vaše kontakty budú zaradené do kampane, len čo splnia kritériá.

Pokočilé štatistiky

Zistite, akú výkonnosť má vaša kampaň s KPI, ako je pomer otvorení, počet odchodov, kliknutia a realizovateľnosť.

Testovací mód

Pred aktiváciou kampane spustite pracovný postup na testovacom kontakte, aby ste videli postupnosť udalostí v akcii.

Pokročilé pracovné postupy

Vytvárajte a prispôsobujte pracovné toky pomocou vizuálneho rozhrania, aby ste si lepšie predstavili cestu svojho zákazníka. Získajte svoje kontakty po jednej alebo druhej ceste na základe akcie v pracovnom postupe (e-mail otvorený / klikol / odpovedal).

Sledovanie návštevníkov

Spravujte UTM na sledovanie návštevníkov od návštevy webovej stránky, cez predajnú objednávku alebo faktúry.


Spúšťače

Časové podmienky

Nastavte oneskorenia medzi akciami pracovného procesu.

Interakcie e-mailov

Na vytváranie e-mailov použite vopred pripravené stavebné bloky. Začnite od nuly alebo použite našich 10 tém.

Nástroj na tvorbu výrazov

Miniaplikácia domény: vykonávať filtre v ľubovoľnom poli, rekurzívne prostredníctvom odkazov.


Automatizácia

poštové

Automatizujte si pracovné postupy posielaním špecifických emailov v konkrétnych časoch

Python kód

Vytvorte vlastné akcie servera použitím kódu Python.

Aktualizácia údajov

Automatizujte kontextové akcie, napríklad aktualizovanie záznamov.

SMS

Automatizujte SMSky pre osobnejšiu interakciu.